Karcinom prsu

raritní

Luminal A, žena 73 let, neoadjuvantní terapie?

Dobrý den, velmi Vás prosím oVáš názor stran neoadjuvantní léčby. Jedná se o 73 letou ženu, bez závažných komorbidit, s karcinomem prsu l.dx., velikost tumoru je 12 mm, v axile jsou minimálně 3 jasné infiltrované drobné uzliny, metastatické postiže...

raritní

Bilaterální ca mammae

Pac. s bilaterálním ca mammae l.dx. pT1cpN0(0/3SLN(G1,postmenopauzální, V0,L0R0,pn+ SR poz., Luminal A ,st.IA ca mammae l.sin pT2pN1a(2/15)G2,L+V0pn0,R0 těsně DCIS,Luminal B,st IIB 6.2.2020 QE l.dx. +SLN : tu vel.11x7mm,invazivní dobře diferen...

raritní

Recidivujúci a progredujúci ca prsníka

5/2009 pac v 51 roku života v mala neo mammmael.sin pT2 ( mf)pN1M0 - zmiešaný ca ILC + IDC, ER 0%, PR 30% HER2negat - vykonaná mastectomia a exenterácia axily následne adjuvantná liečba CMF 6x a RT na hrudnú stenu, a tamoxifen 5 rokov. 9/2...

raritní

Po NCHT TNBC

Pac. ročník 84 s ca mammae l.sin cT2cN1 TNBC v 6/2019 , po NCHT AC DD a Taxol 12x w, genetické vyš heterozygotní přítomnost patogenní varianty c.5101C genu FANCM, po ablaci l.sin a DA 10.12.19 ( histol.tu vel. 34x33x30mm, invaziní špatně diferenc...

raritní

Ca prsu po neoadjuvanci

Dobrý den, mám pacientku s ca prsu, vstupně hormonálně pozitivní, HER2 negativní, proliferačně aktivní nádor. Pacientka dostala v neoadjuvanci 4x AC, následně paclitaxel 12x. Dosáhla dobré odpovědi, ale zbylo nádorové reziduum v oblasti primárního t...

Dysefekt chemoterapie při pokročilém ca u mladé ženy ?

Dobrý den, velmi Vás prosím o poradu, stran dalšího postupu u 42 leté pacientky s diagnosou ca prsu l.sin., T2(m)N1M0,invazivní NST, G1+2, HR +,HER neg ,ki 67 25-40% Biopsie: ložisko 1 velikosti 45 mm, invazivní duktální karcinom, G2, ER 100%,PR...

Změna imunohistochemie

Dobrý den, mám 39-letou pacientku s nově dg. ca prsu l.dx.T2N0M0, dle MMGr i UZ ložisko velikosti 48x32x15mm, bez patolog. LU v axile. Dne 24.6.2019 biopsie , kde HV: karcinom vývodový invazivní, lymfadenitis chronica , imunohistochemie: E cadhe...

Konzultace adjuvatní léčby u mladé pacientky

Pacientka - 42 let, s hypothyreozou na substituci bez dalších komorbidit, s nově dg karcinomem pravého prsu - HZQ pT1c pN0 (sn) M0, z biopsie invazivní duktální ca G2 + DCIS LG, ER 80%PR 20% KI 67 10% HER 2 negativní po segmentektomii + exci...

Indikacia neoadj. CHT

60-ročná pacientka, 26.8.19 USG a MMG verifikovaný TU mammae l.sin., semicystoidný, veľkosti 3 cm, konturovaný cystoidom 2,8 cm, v axile l.sin. nešpecifické LU do 1,3 cm, bez LAP. 8/2019 CCB- malignita nepotvrdená. Vzhľadom na jednoznačný neo proce...

Pacientka J.V. 1988, ca levého prsu

Pacientka J.V. 1988, ca levého prsu, T2 (22 mm) N3 (a,c) M0, NST, ER neg. PR neg. KI 67 80% HER2 1-2+ FISH pozitivní, absolvovala 4x AC dose dense a 6x taxol weekly s trastuzumabem, po antracyklinech došlo jen k velmi mírnému zmenšení nálezu v prs...

Triple negativní malý nádor

Dobrý den, dovoluji si požádat o Váš názor. Pac. roční 1947, kromě thyreopatie bez komorbidit, v dobrém klinickém stavu. TNM: ca mammae DZK l.dx. po lumpektomii l.dx. + SLN l.dx.- nádor 6mm, invazivní dobře diff. duktální ca prsní žlázy, LVI 0, PNI...

Nežádoucí účinky Tamoxifenu?

C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu - stp. part. ME a vyš. SNB l.sin. 29.3.2016 histol.: tubulární ca G1, bez lymfangioinvaze, bez perineurální propagace, 11 mm v průměru pT1b pN0(SNB neg.), M0, R0, Her 2 neu neg...