Karcinom prsu

AH-62

59letá nemocná s ca prsu, souhrn níže. Absolvovala neoadjuvantní chemtoerapii, 4 x AC bez problémů, ale paclitaxel netolerovala, aplikovány pouze 2 cykly. Protože došlo k významné regresi nádoru, přistoupeno k operaci. Výsledkem je kompletní regrese....

Vřetenobun. varianta metaplastického ca prsu

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu u 42leté diabetičky na dietě + PAD, heterozyg. FV leiden mutace s hmatnou rezistencí v P podpaží , biopticky maligně vyhlížející fibroepiteliální proliferace, nejspíše původem z maligního fyloidního...

Luminal A G1 st.IIA

Konzultace adjuvantní th. pac. ročník 1954 s ca mammae l.sin pT1bpN1a(3/24) přerůstajííc přes pouzdro, dobře difer. smíšený invazivní duktální ca a tubulární karcinom (60 %) LVI 0,pn0, po QE a SLN a reexcisi, KI 67-3 % ER poz. 100 % PR poz. 95 % her...

I. linie léčby při relapsu na hormon. terapii

Vážené kolegium, prosím o Váš názor. Pacientka roč. 1960 bez vážnějších komorbidit. Dg. ca mamame l.sin multifokálně , pT1c(2x) pN0(0/2SLN) M0 G2, postmenopauzální, Luminal A, 2016 lumpectomie l.sin. ložisko č.1- ER 100%,PR 80%, Ki-67 15%,c erb...

raritní

34letá pacientka s karcinomem prsu

Prosím o konzultaci 34leté pacientky. Ca mammy l. sin cT2 cN0M0, negat. vstup. staging /včetně scinti skeletu/ , biopticky NST gr 2 ER 80%, PR 70%, MIB1 30%, HER 1+ bez angioinvaze Na vstupním pracovišti zahájena neoadj 4x AC a 12x Pacli do 4/21,...

Indikace ke genomickému testu?

Pacientka - 61 let, lékařka, léčena pro hypertenzi - dvojkombinace, revmatotidní artritis dg v roce 2018, nyní terapie kortikoidy 9/21 dg karcinom levého prsu - HVQ, dle MG 16 mm, MR 19 mm, duktální ca G2, ER 100% PR neg HER 2 neg, FISH 1,025, KI 67...

Adjuvance u pac. s 2 ložisky mucinosního ca

Dobrý den, prosíme o doporučení adjuvantní terapie u 56 leté pac. v dobré celkové kondici bez přidružených diagnos Děkujeme Onkologická diagnóza: C 50.9 - duktální karcinom pr. prsu HK - 2 ložiska, st.p. biotpické verifikaci, st.p.mastektomi...

Adjuvance u TNBC, po NACT persistence DCIS složky

Pacietka 31 let, interně zdravá matka 2 dětí, v onkol. RA: matka otce ca prsu ve vysokém věku, jinak O dg karcinom levého prsu - HQ, cT1c cN1 dle MR M0 biopsie: invazivní duktální karcinom G3 s ložiskovou in situ komponentou ( DCIS) ER 0%...

Adjuvantní léčba karcinomu prsu 28 leté pacientky HER2 pozitivní

Prosím o návrh léčebného postupu. 28letá pacientka s diagnosou karcinomu prsu vlevo, cT2 (40mm)N1M0, dg. 2/2021. V biopsii tumoru: invazivní NST, G2, ki 67 60 % ER 40% PR neg. HER 3+, v biopsii suspektní lymfatické uzliny v levé axile meta identické...

Pacientka s recidivujúcim Ca prsníka BRCA1 pozit.

42ročná pacientka, bez závažnej komorbidity, z anamnézy: st.p.QE a SNB l.dx. pre Ca mammae l.dx./invaz. duktálny ca, TU 23mm, G3,1LU s mts, 1 mikromts/6, ER,PR0%,HER2 negat., subtyp bazaloidný fenotyp,Ki 60-80%,pT2N1M0, st.p. adjuvant. CHT AC-T dose...

raritní

Adjuvance u metaplastického dlaždicobb karcinomu

Prosím o doporučení typu adjuvantní chemoterapie u pac. ročník 1967, po ME l.dx. s nálezem tu 35mm, invazivní high grade metaplastický (dlaždicobbn) karcinom prsní žlázy bez známek lymfangioinvaze, s perineurálním šířením nádoru, okraje neg, 2SLN neg...

Luminal B duplex

Pac. rč. 1972, s ca mamame l.sin duplex pT1c(2ložiska)pN0(0/2) po ME na přání pac. Luminal B 1.ložisko vel. 12x9mm, G2 duktální ca V0,pn0R0 KI 67-40% ER 100%,PR 15% Her 2 neg 2.ložisko vel. 7mm, špatně difer. dukální ca, G3, V0,R0,pn0, Ki67-80...