Karcinom prsu

raritní

46letá pacientka s primárně metastatickým inv. duktálním ca mammae

46letá pacientka s primárně metastatickým inv. duktálním ca mammae l. sin. T4 N2 M1 (hepar) z 10/2016 G3, ER 90%, PR 85%, Ki67 80%, HER 2 pozitivní 3+ St. p. 23 cyklech pertuzumab + trastuzumab + docetaxel 11/2018 – 3/2020 s dobrou tolerancí léčby...

62letá pacientka s karcinomem levého prsu

Jedná se o 62letou pacientku, u které byl v listopadu 2019 diagnostikován karcinom levého prsu pT1cpN0M0, stage 1, invazivní NST G2-3, ER silně pozitivní, PR negativní při střední proliferaci, HER2 pozitivní. - 05/2019 st.p. parciální mastectomii +...

Simplexní mastektomie vpravo u 71leté pacientky

Jedná se o 71 letou pacientku, která je po simplexní mastektomii vpravo + SNB axillae l dx No IV. Výsledek histologie: G3 invazivní karcinom NST v rozhraní DKK pravostranné mastectomie, s drobnými satelity v ZDK a v centrálním segmentu. Lymfangioi...

19letá slečna po excizi fyloidního tumoru s malou složkou DCIS

Slečna 19 let, s ničím se neléčí, virgo, antikoncepci neužívá, RTG plic a UZ břicha bez patologie v 7/20 vyšetřena pro rezistenci v HQ P prsu, biopticky fibroadenom nebo fyloidní tumor, indik. k excizi Excize: laločnatý tuhý bělavý útvar 28...

Adjuvantní RT

Dobrý den, prosím o názor na indikaci adjuvantní radioterapie u pacientky r.1952. Děkuji. Dg.: Karcinom pravého prsu cT2cN1 M0 CCB 16.12.2019: invazivní duktální karcinom G3, E cadherin pozitivní, ER, PR negativní. Ki67 90%. HER2 neu skore...

raritní

Recidivující metastázy v axile - 2.část

Dobrý den, prosím o Váš názor s novými výsledky přešetření, viz 1.část - vloženo sem 15.7.2020 Ve zkratce: Pacientka ročník 1953,....... Ca mammae l.dx. pT2pN0M0 G2, po ME l.dx + exenterace axily...HV: multifokální invazivní lobulární ca G2, 5 LU...

Meta plic a jater u 65leté pacientky s ca prsu

Jak postupovat v léčbě 65leté ženy s hlavní diagnózou C509. Stav po parc. resekci pravého prsu pro adenoidně cystický karcinom ml.žlázy na hranici HK, s extirpací sentinel.uzliny, pT1c pN0(sn) M0, G1, ER negat., PgR slabě 80%, MiB1 10%, HER2/neu nega...

raritní

Recidiva ca prsu

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacientka ročník 52 s kardiostimulátorem pro AV blok III.stupně, bez jiných sledovaných nemocí. 2018 karcinom prsu vpravo pT3pN2M0 G2, po mastectomii + disekci axily l.dx., - duktál. karcinom, ER a PR 90%, KI67...

Lobulární ca druhostranného prsu

Pac. rč. 73 nyní v průběhu th. ribociclib Kisqali + Femara tbl pro meta skeletu se stabilizací s X gewa při ca mamame l.sin cT3cN0 , 2017 , KI 67 -80% , SR poz, po neoadjuvanntí chemoth. v komb. AC á 14 dní, Pakli weekly, a HRT LHRH +TX ,...

Luminal B

Pac. rč. 1973 , s ca mamame l.dx. pT1cpN1a(1/4SLN) G1, premenopauzální, L+pn+V0R0, po QE a SLN dne 30.6.2020, tu vel.15x15mm, duktální ca G1, s tubulárnímái, kribriformnímái a mikropapilárními formacemi, infiltrativně rostoucí ve tkáni prsu s desmop...

raritní

Recidivující metastázy v axile

Pacientka ročník 1953 OA: postradiační pneumonitida, přechodně kortikoterapie, HT, HLP, stp. thyreoiditidě, t.č. euthyrosa Depresivní sy, varixy DKK. st.p. flebotromboze PDK - warfarin do 2/2015, st.p. flebitidě VSM l.dx. St.p. ky...

raritní

Duktální karcinom prsu s metastatickým postižením uzlin

Jaký bude další postup v léčbě 56leté ženy s hlavní diagnózou C504? Stav po levostranné mastektomii s exenterací levé axily pro středně diferencovaný invazivní duktální karcinom mléčné žlázy, vrůstající do dermis, s metastatickým postižením 5 uzlin z...