Karcinom prsu

Meta plic a jater u 65leté pacientky s ca prsu

Jak postupovat v léčbě 65leté ženy s hlavní diagnózou C509. Stav po parc. resekci pravého prsu pro adenoidně cystický karcinom ml.žlázy na hranici HK, s extirpací sentinel.uzliny, pT1c pN0(sn) M0, G1, ER negat., PgR slabě 80%, MiB1 10%, HER2/neu nega...

raritní

Recidiva ca prsu

Dobrý den, prosím o konzultaci. Pacientka ročník 52 s kardiostimulátorem pro AV blok III.stupně, bez jiných sledovaných nemocí. 2018 karcinom prsu vpravo pT3pN2M0 G2, po mastectomii + disekci axily l.dx., - duktál. karcinom, ER a PR 90%, KI67...

Lobulární ca druhostranného prsu

Pac. rč. 73 nyní v průběhu th. ribociclib Kisqali + Femara tbl pro meta skeletu se stabilizací s X gewa při ca mamame l.sin cT3cN0 , 2017 , KI 67 -80% , SR poz, po neoadjuvanntí chemoth. v komb. AC á 14 dní, Pakli weekly, a HRT LHRH +TX ,...

Luminal B

Pac. rč. 1973 , s ca mamame l.dx. pT1cpN1a(1/4SLN) G1, premenopauzální, L+pn+V0R0, po QE a SLN dne 30.6.2020, tu vel.15x15mm, duktální ca G1, s tubulárnímái, kribriformnímái a mikropapilárními formacemi, infiltrativně rostoucí ve tkáni prsu s desmop...

raritní

Recidivující metastázy v axile

Pacientka ročník 1953 OA: postradiační pneumonitida, přechodně kortikoterapie, HT, HLP, stp. thyreoiditidě, t.č. euthyrosa Depresivní sy, varixy DKK. st.p. flebotromboze PDK - warfarin do 2/2015, st.p. flebitidě VSM l.dx. St.p. ky...

raritní

Duktální karcinom prsu s metastatickým postižením uzlin

Jaký bude další postup v léčbě 56leté ženy s hlavní diagnózou C504? Stav po levostranné mastektomii s exenterací levé axily pro středně diferencovaný invazivní duktální karcinom mléčné žlázy, vrůstající do dermis, s metastatickým postižením 5 uzlin z...

raritní

Mulfitok. lobulárny Ca u premenopauzálnej pacientky

Pacientka bez komorbidít, premenopauzálna, vek 44 rokov. NovoDg. invazívny lobulárny karcinóm pravého prsníka- multifokálny, veľkosť najväčšieho ložiska 4cm, po subkutánnej mastektómii +exenterácii axily (dostatočný počet vyšetrených LU- všetky negat...

Ca prsu, luminal A

Dobrý den, ráda bych konzultaci stran 51leté pacientky bez závažnějších komorbidit, menstruující, dle hormonálního profilu stále aktivní s ca prsu l.dx. , luminal A, FISH negat, po parciální mastectomii + disekci axily. Dle pooperačního stagin...

Lobulární ca lok. pouze v axil. uzlinách

Dobrý den, prosím Vás o názor na následující kasuistiku: Pacientka *1950, Ca mammae l.dx., cT0N2aM0 st.IIIA. St.p.biopsii uzliny - ILC G2, HR+, prs biopticky bez tumoru. Absolvovala neoadjuvantní chemoterapii - 4xAC, 8x Taxol do 15.4.2o2o /ne...

raritní

Lobulární ca prsu triple negativní

Epikríza: 76letá pacientka bez závažných komorbidit (DM na PAD, arter. hypertenze) v dobré kondici, PS 0 s nálezem 2 ložisek lobulárního karcinomu prsu, vlevo, bez generalizace, C153..59. Provedena mastektomie s exenterací axily s nálezem: 2 ložis...

Neoadjuvance X operace

Dobrý den, velmi Vás prosím o Vaši radu. 50letá pacientka dle MMG a sono v HZK nepravidelná hypoechogenita velikosti 31 x 24 x 26 mm. Léze prostupuje celou šíří žlázy až k fascii, bez jasné infiltrace. Axilární uzliny fyziologické, jedna LU v levé a...

raritní

59letá nemocná s karcinomem pravého prsu

59letá nemocná ve velmi dobrém biologickém stavu s nově diagnostikovaným karcinomem pravého prsu 45 mm NST,s možnou infiltrací kožního krytu a satelitními ložisky dle PET-CT, bez zjevné inflamace, s masivním postižením uzlin až do nadklíčku, bez vzd...