Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog » Karcinom prsu

Karcinom prsu

Indikace adj. CHT u Luminal B HER2 negativní

20. 5. 2022 15:33

Pac. ročník 1970 s RA - matka měla nádor prsu v 70 letech. OA: RA séropozitivní, Raynaud. fenomén HKK - disp. revmatologem, angiomyolipom levé ledvny, stp. konizaci čípku (2015), stp. Covid 3/2022. NO: 27.1.22 screening MMGr. vpravo stacion bifokální...

raritní

Exstirpace oligometastatické choroby

10. 5. 2022 13:25

Invazivní karcinom prsu ER 75%, PR 25%, gr. 3, HER +- biopsie, 45 let, dle vstupní MMG + usg ložisko 45x25x16mm l. sin., LU hypoechogenní LU do 15mm, které i v l. nadklíčku do 7mm, dle scinti a CT solit. meta Th 12, zahájena palit. terapie paklitaxel...

raritní

Pooperační chemoterapie u triplenegativního karcinomu prsu

10. 5. 2022 13:23

Dobrý den, rád bych znal Vaše doporučení, jak časovat případnou pooperační radioterapii u triplenegativího karcinomu,po neoadjuvantní chemoterapii, následné operaci, kde nebylo dosaženo kompletní patologické remise a je zvažováno podat následně Kapec...

raritní

Solitární metastáza karcinomu pru u mladého muže po 4 letech od základní diagnosy

10. 5. 2022 09:14

Pacient ročník 1983 absolvoval v roce 2018 mastektomii s vyšetřením sentinelové uzliny a následně exenteraci axily pro karcinom prsu vpravo pT1cpN1aM0 – histologicky invazivní karcinom NST G1, ER 90%, PR 90%, ki67 10-15%, HER2 1-2+ FISH negativní, vy...

raritní

HER2 pozitivní karcinom prsu

22. 4. 2022 06:28

Vážení kolegové, prosím o konzultaci adjuvantní systémové léčby. 55letá postmenopauzální pacientka bez komorbidit podstoupila parciální mastektomii s biopsií sentinelové uzliny vpravo pro HER2 pozitivní středně diferencovaný duktální karcinom prsu ve...

raritní

Generalizace BRCA 1 pozitivního ca prsu, další linie léčby

14. 4. 2022 13:29

Karcinom levého prsu HQ pT1c pN0 12/0 M0, BRCA 1 mutace invazivní karcinom NST, G2, ER 90% PR 95% KI 67 20% HER 2 neg dg 10/16 10/16 kůži šetřící ablace + exenterace axily vlevo od 10/16 Zoladex do 10/18 od 1018 do 3/18 Tamoxifen 4/17 ablace pravého...

raritní

49 letá pacientka s duplicitní hematolog. malignitou a pokračující terapií Imatinibem

3. 4. 2022 14:59

pac. r 1973 Onkologická diagnóza: C50,9 Ca mammae dx, stp.mastectomii,sampling dolní etáže axilly TNM: pT1c/m/pN2aMX/doplnujeme/,Pn1 Histologie: 17,1,2022 Biopsie pravý prs dva vzorky délky 7 a 10 mm. V punkční biopsii z patologického ložis...

Radikalizácia operačného výkonu pred adjuvantou liečbou

29. 3. 2022 06:01

43 ročná pacientka s biopticky verifikovaným DCIS high grade v ľavom prsníku na ploche 10x6 cm, s ložiskami mikroinvázie. 28.02.2022 st.p. mastectomii simplex + SLNB vľavo. Histol: invazívny duktalny Ca NST s extenzívnou intraduktalnou komponentou, G...

raritní

Adjuvance u luminal B, HER 2 neg

25. 3. 2022 14:52

Pacientka 70 let, sledována pro sarkoidozu plicní, bez trvalé medikace. v rodině četné malignity (otec matky + 46 let na ca neví čeho, matka ca kyčle + 44 let, sestra matky + 44 let ca prsu, straší bratr + 41, od 27 let ca varlete) Stará se o nes...

Mladá žena po NCHT odmítající operaci

23. 3. 2022 19:01

Pac. ročník 1979 s inflamatorním ca l.sin cT4cN1M0,SR neg, Her 2 poz, Ki 67-55% po neoadjuvanntí chemoth, v komb.AC DD 4x,Pakli w +Hercpetin, ukončeno po 9 apl. pro neurotoxicitu a pokračováno v antiHER2 samostatně , pac. nechtěla pokračovat v th,...

Maligní varianta fyloidního tumoru mammy l.dx, ,HG

22. 3. 2022 14:47

60letá pac. bez dalších komorbidit s dg. maligní varianta fyloidního tumoru mammy l.dx, vysokého grade, hranic resekátu nedosahující, Histologie: Punkční biopsie ze suspektního tumoru pravého prsu - celkem sedm vzorků od 3 do maximálně 7 mm, makro...

Muž BRCA2 pozitivní s ca prsu, HER2 pozitivním po operaci, jaká adjuvance?

18. 3. 2022 14:18

55letý muž s ca prsu vlevo vstupně cT2N1-2M0, BRCA 2 pozitivní, po biopsii: G2-3 solidně až tubulárně uspořádaný invaz.duktální karcinom NST, s přítomností in situ komponenty a angioinvazí v lymfat.cévě. ER 95%, PR 80%, KI 67 50%, HER2 negativní. Pac...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.