Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

22. 3. 2024

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1cN0M0. Pacientka má již známou BRCA2 pozitivitu, protože se jedná o dceru našeho pacienta v minulosti léčeného pro ca prsu s BRCA 2 pozitivitou, takže proto byla pacientka již v předchorobí geneticky testována a sledována v preventivní ambulanci mimo naše pracoviště.

Vzhledem ke klinickému nálezu a nepřítomnosti generalizace byla indikována primárně k operačnímu výkonu. Po radikální mastektomii bilaterálně s vyšetřením sentinelové uzliny v pravé axile (vlevo profylakticky pro BRCA2+) je histologie následující: invazivní karcinom NST, velikost tumoru 8mm, G3, ER a PR negativní, ki67 10%, HER2 0-1+ s pozitivní FISH amplifikací. 2 sentinelové uzliny jsou negativní. pT1b pN0(sn).

Prosím o názor, jak pacientku léčit - podle MDT indikujeme 12 cyklů CHT paklitaxel weekly + trastuzumab po dobu 1 roku. Je nutné podat i dlouhodobou hormonální léčbu + LHRH pro pozitivitu receptorů v biopsii, když histologie je po operaci zcela odlišná??? Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Pokud se jedná o různá pracoviště patologie, kde byla odečtěna tru cut biopsie a definitivní histologie, vyžádala bych si druhé čtění tru cut biopsie. Pokud by se jednalo opravdu o rozdílný fenotyp ( může být nádor heterogenní) tak bych pacientku léčila pacltaxel weekly 12x + trastuzumab na dobu jednoho roku a následně tamoxifen na 5 let.

Taky bych uvažovala o druhém čtení dostupných histologií a postupovala stejně jako primářka Petráková.

Rozdíl v hormonální dependenci je hodně markantní, druhé čtení je jistě na místě, do adjuvance pacli/trastuzumab, jak psáno výše a dále dle definitivního výsledku 2. čtení buď TX , event. v případě hormonální dependence LH-RH + AIs.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za pomoc v rozhodování, budu se jím řídit.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Špatně difer. karcinom s medulární diferenciací -TIL 90%

5. 3. 2024 09:22

Pac. ročník 1979, s ca mamae l.dx.pT1c po lumopektomii a SNLU -tu vel. 14x10mm dne 15.2.24 . ..HV invazivní špatně diferencovaný karcinom prsní žlázy s medulární diferenciací rostoucí expanzivně ve tkáni prsu s desmoplasií lehkého stupně, vysokou bun...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.