Zásadní změny v úhradách – onkologie
Už víte o změnách úhrad účinných látek enkorafenibu a nivolumabu i o novém indikačním omezení u sacituzumabu govitekanu? Informujte se.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Kolorektální karcinom » Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

11. 3. 2023

Prosím o návrh dalšího postupu u pacientky 67leté, bez vážnějších komorbidit s triplicitou:
*** folikulární lymfom G1-2, klin. st. minim. IIIA, stp. 6x R-CHOP + 2x R v rámci 1.cyklu, poslední start 30.9.2014, dosaženo CR1 s malým avit. rezidiem na mesenteriu, následně R-maintenance g2M do 16.8.2016 (12 dávek), nyní v remisi synchronní
*** adenoca c. ascendens pT3 pN1(1/22) M0, G3, klin.st. III. + náhodně zjištěný
*** neuroendokrinní tumor appendixu G1 pT1a N0M0,
predikce: wKRAS, wNRAS, mBRAF, MSI high, dMMR
13.12.2017 pravostranná hemicolectomie, enuklace leiomyomu, lymfadenectomie,
od 16.1.2018 do 6.3.2018 adjuvantní chemoterapie XELOX, celkem 3.s., ukončeno pro meta mozku
28.3.2018 MRI mozku: Solit. ložisko vpravo v mediální části frontálního laloku
9.4.2018 radikální resekce meta mozku frontálně vpravo, plastika tvrdé pleny (Tachosil), HV: nekrotická mozková tkáň se strukturami solidního a kribriformního adenokarcinomu. ...Jde o metastatický adenokarcinom tlustého střeva. C 79.3 M 8140/63 poté disp. 9/2021 recidiva - karcinomatosa peritonea od 13.10.2021 do 3.1.2022 I.linie pal. CHT v režimu FOLFIRI, stp. 5.s (od 3.1.2022), bez cílené léčby pro problem. vyš. predikcí. Ukončeno pro PD. od 18.1.2022 II.linie pal. CHT v režimu FOLFOX + bevacizumab, 2W, od 16.s. (9.9.2022) Capecitabine + Avastin pro intoleranci Leucovorinu, oxaliplatina ex pro neuropatii. 16.2.2023 CT trupu:

Závěr: Patol. formace pod břišní stěnou pravého mesogastria bez zásadnější dynamiky od CT z 10/2022, zvětšení nodulů na peritoneu v pravém mezogastriu a levém hypochondriu - peritoneální rozsev. Bez volné tekutiny či kolekce. Zesílení a sycení stěny transverza při min. náplni lumen s perikolikou reakcí v okolí - možnou patologii transverza nevyloučíme. Bez průkazu meta jater. Dle TUM nyní progrese (původní hodnoty při zahájení léčby), na CT progrese karcinomatosy, ale měřitelná léze stabilizace.

Prosím o návrh dalšího postupu. Do další linie kombinace cetuximab + encorafenib (mBRAF) nebo ipilimumab + nivolumab (dMMR)?. Pacientka v dobrém stavu, PS 0-1, prakticky asymptomatická. děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Pacientka po progresi na 2 liniích systémové léčby s charakteristikou mtBRAF a dMMR. Obě zvažované možnosti jsou možné, vzhledem k tomu že v případě efektu imunoterapie lze očekávat větší a dlouhodobější léčebnou odpověď, osobně bych se klonil spíše k imunoterapii.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 17. 3. 2023 11:05

Souhlasím, také bych se při dané předléčenosti přiklonil k imunoterapii. Obecně má imunoterapie ve většině případů, kdy je u metastatického kolorektálního karcinomu souběh mutace BRAF V600E a dMMR/MSI, přednost před cílenou léčbou.

Další případy

Adjuvance po resekci solitární jaterní meta

17. 7. 2023 10:24

Dobrý den, prosím o Vaši konzultaci. Jedná se o 56letého pacienta R.V., s dg Ca recta T3N1M0, adenoca G2, st.p. 2xFOLFOX + CHRT s capecitabinem do 7/2018 st.p. amputaci recta 22/8/18, ypT2 ypN0(0/5LU)M0, hist. četná nádorová rezidua ve sliznici, a zc...

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023 07:18

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez ad...

Ztracený polyp

6. 12. 2022 10:51

Prosím o doporučení dalšího postupu u 51leté pacientky v dobrém klinickém stavu bez přidružených dg , s pozitivní rodinnou anamnézou (otec ca tl. střeva) **** během polypektomie 3 cm velkého polypu v sigmatu došlo k perforaci tl. střeva a krvácení -...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.