Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory hrdla a těla děložního » Dlaždicobuněčný karcinom hrdla děložního

Dlaždicobuněčný karcinom hrdla děložního

14. 7. 2020
Jak postupovat v léčbě 64leté ženy s hlavní diagnózou: C530 Dlaždicobuněčný karcinom hrdla děložního infiltrující stěnu močového měchýře se susp. postižením pánevních a paraaortálních uzlin T2bN1M1, G3, HPV neg. Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba (včetně zhodnocení její účinnosti a popisu příp. komplikací): C530 Dlaždicobuněčný karcinom hrdla děložního infiltrující stěnu močového měchýře se susp. postižením pánevních a paraaortálních uzlin T2bN1M1, G3, HPV neg. Z510 Stav po radikální radiochemoterapii kombinací EBRT (45 Gy paraaortální, pánevní a tříselné uzliny) a brachyterapie (3D MR/CT UVAG, 4 frakce) - D90=89,7 EQD2; potencováno 4 cykly chemoterapie (cisplatina v týdenním režimu) (1-3/2020) Generalizace v uzlinách pravé poloviny pánve a retroperitonea, perzistence aktivní nádorové tkáně v oblasti endocervixu (PET/MR z 2.6.2020) Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): ECOG 0, asymptomatická, bez komorbidit Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření: PET/MR s apl. 18F-fluorodeoxyglukozy (FDG) 2.6.2020 KZM – PETMR. Indikace: ca cervicis po terapii Nález: Myomatozní uterus s dilatací děložní dutiny, která vyplněna v T1 s nativním myometriem isointenzivní neakumulující tekutinou a malé v.s. koagulum, vysoká akumulace na vnitřním povrchu děložní dutiny, zejména ve fundu, kde akumualce dosahuje až SUVmax 11,24, po provedení brachyterapie nekróza v oblasti cervikálního kanálu, v místě endocervixu je přítomná persistence vysoké akumulace FDG (SUVmax 6,8.). Vpravo v zevním ilickém svazku celkem tři uzliny velikosti 10 x 6 nnm SUVmax 5,4. Vlevo paraaortálně subrenálně celkem 4 uzlinové metastázy velikosti do 10 x 8 mm, SUVmax do 8,8, uzliová metastáza interaortokavále velikosti 8 mm, SUVmax 6,5. V retroperitoneu další drobné uzliny velikosti do 10 x 8 mm, s akumulací FDG SUVmax do 4,5. Intrakraniálně bez patologického nálezu, na krku, v axilách, mediastinu, a tříslech bez zvětšených nebo FDG akumulujících uzlin. Plicní parenchym je bez zřetelných ložiskových změn. Pleurální dutiny a perikardiální vak bez známek výpotku. Játra normální velikosti, s vícečetnými cystami, bez známek FDG akumulujícíh ložisek. Žlučník nenalezen, žlučovody štíhlé. Slezina není zvětšená, je homogenní, bez ložisek. Pankreas normální velikosti bez ložiskových změn. Nadledviny nezvětšeny. Ledviny bez ložiskových změn, dutý systém je štíhlý. Močový měchýř je norm. Podezření na polyp s vysokou akumulací FDG v oblasti colo ascendens - ložisko vysoké akumulace dosahuje velikosti 8 mm, SUvmax 6,3. Skelet bez patologické akumulace FDG. Závěr: FDG akumulující disseminace nádorového onemocnění v uzlinách pravé poloviny pánve a retroperitonea, persistence aktivní nádorové tkáně v oblasti endocervixu a dále v.s. i v dutině děložní, hematometra. Progresivní onemocnění dle RECIST Jak postupovat v léčbě této pacientky. Co byste navrhovali?
Sdílet

Reakce: 2

V této situaci je jedinou smysluplnou variantou systémová terapie. Doporučený režim se jeví jako t.č. nejoptimálnější. Není co dodat.

Relativně mladá žena bez komorbidit a v dobrém celk.stavu, časná progrese v již většinově ozářených lokalizacích a v.s. perzistence v dělož. hrdle. Přes krátký interval od předchozí cDDP, která však byla v nízké dávce při weekly režimu, bych doporučil systémovou léčbu opět platinovým derivátem -carboplatinou s paclitaxelem a bevacizumabem.
Ke zvážení je doplnění kolonoskopie s EPE aktivního polypu ascendentu.

Další případy

Recidiva karcinomu endometria Pole mutacia

21. 4. 2024 11:26

Dobrý deň, chcela by som s českými kolegami konzultovať prípad skorej recidivy endometrialneho adenokarcinomu..... 55 ročná pacientka s dg karcinom endometria, POLE mutacia, štádium IB. Vo februári 2023 radikalna hysterektomia s odobratim 17 sentinel...

Je indikovaná adjuvantná liečba u endometriálneho karcinómu?

30. 3. 2023 14:58

Z anamnézy: 62 ročná pacientka v dobrom klinickom stave. Predoperačne mala krvácanie v menopauze viac ako rok. V kyretáži mala zistený endometroidný adenoca. PM 49 rokov. OA- 2008 2x kyretáž, 10/2021 LSK CHE. Art. hypertenzia, varices cruris, klaustr...

Adjuvantná liečba adenosarkómu endometria

3. 12. 2021 14:22

64 ročná pacientka s BRCA2 mutáciou. Subj. má sa dobre. Bez závažnejšej internej komorbidity. Obj.: afebr., komp. Výživa dobrá, KI 100%. Oper. rana zhojená. S-GLU: 4,5 [mmol/l] ; S-UREA: 5,41 [mmol/l] ; S-KREA: 79,8 [umol/l] ; eGF-CKD-EP: 1,12 [ml/...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.