Generalizácia po 8 rokoch

18. 12. 2017 00:09

57 letý pacient po radik. NE l.sin 01/2009 pre Ca renis l.sin pT3aN0M0, histologii. Grawitz, následně sledován. 02/2017 mts ad cerebri, nehistologizované (2 mts ložiska - F l.dx a v thalamu l.sin) Neurochirug operační řešení neindikoval, vzhledem k edému ani SRCH nebyla indikována. Pacient podstoupil ERT na oblast kránia.T.č. pacient v dobrém klinickém stavu, bez příznaků. CT staging - bez generalizace v jiných lokalitách. Na kontrolním MR vyš - regrese mozkových mts, opakovaně bez jiné diseminace. Pacient s nehistologizovanými mts do mozku - předpoklad origo - Grawitzov TU - pacientovi nasadit systémovou léčbu TKI? má smysl jen při mozkových mts? Jak sledovat pacienta při případné léčbě?

Reakce: 3

Pokud jsou jediným místem generalizace mozkové metastázy a jsou po ozáření v regresi, nedoporučuji systémovou terapii

Pokud nebude prokázána další generalizace renálního karcinomu doporučuji pouze dispenzarizaci. Léčbu TKI bych navrhoval pouze při progresi onemocnění.

MUDr. Eugen Kubala
MUDr. Eugen Kubala 18. 12. 2017 08:46

Pokud není známa jiná lokalizace MTX postižení, po ozáření doporučuji pouze dispenzarizaci pacienta bez další léčby.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 20. 12. 2017 21:51

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za konzultaci, zbavila jsem se pochybností či postupuji správně, když pacienta zatím jen sleduji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen