Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » BCA adenoidně cystický - generalisace

BCA adenoidně cystický - generalisace

13. 12. 2017
MK 1968, BCA l plíce - adenoidně cystický karcinom CHI - 15.3.2012 Levostranná PE násl.. onkologická terapie nebyla indikována, nádor chemorezistentní 3/015 - solitární meta v játrech CHI - 5.5.2015 - meta hepatis resectio hepatis segm. IVb , VIII, V sutura d. hepaticus dx., CHCE, T-drain biopticky meta adenoidně cystického ca konzultováno s MUDr. Černovskou Plicní klinina FTN. dop. dispenzarizace 5/016 PET / CT - ložisko nápadně zvýšeného metabolismu glu nacházíme ve zvětšujícím se dolním polu ledviny, nález je velmi susp. z neoplázie, dop. ověřit MR. nenápadný okrsek zvýš, metab. glu v horní části pravého laloku jater subkapsulárně také susp. z neoplázie, nutno srovnat s provedeným MR vyš. 6/016 - MR jater ložisko susp. z meta v obl. S III 15mm a dále progreduje nález v obl. dolního polu levé ledviny , dle zobr. vyš. charakteru adenoca . nálezy operabilní , CT mozku bez jasných ložiskových změn / Z pooperační histologie potvrzena metastáza adenoidně cystického ca v játrech i 2 metastázy v levé ledvině Vzhledem k chemorezistenci nádoru není adj. léčba indikována 3/2017 PET CT negativní 12/2017 CT - v pranechymu steatotických jater je patrno minimálně 5 ložisek charakteru meta - v levém laloku laloku 2 neostře ohraničené hypodensity vel. 7mm, v pravém laoku 3 ložiska vel. 15,9 a 7mm. Prosím o konsultaci dalšího postupu, chirurgicky není resekabilní, zvažujeme provést RFA ložisek?? Děkuji.
Sdílet

Reakce: 2

Možnosti systémové léčby jsou limitované a její efekt bude minimální, pokud je proveditelná lok.léčba RFA nebo stereotaktická RT či jejich kombinace, bude to asi jediná a pro pacienta poslední možnost oddálení další progrese a fatálního konce.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 16. 12. 2017 17:56

5 ložisek pro ošetření pro ošetření RFA je relativně vysoký počet, ale technicky to v tomto případě asi možné je. Mělo by se myslet také na možnost embolizace, resp. chemoembolizace ložisek. Pokud nebude možná lokální terapie a pacient bude hodně motivován pro léčbu, tak bych zkusil podat cisplatinu v monoterapii, při horší toleranci bych volil symptomatický přístup.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 17. 12. 2017 23:09

Další případy

Malígny phyllodes Tu. prsníka u 21ročnej pacientky

24. 5. 2024 07:36

21ročná pacientka, bez komorbidít, riešená v mamologickej ambulancii pre USG aj palpačný nález rezistencie v prsníku., podľa CCB: phylodes tumor. Realizovaná extirpácia tumoru. Definitívna histológia: Tumor z DLQ ľavého prsníka: malígny phyllodes tum...

Indikácia CHT?

24. 3. 2024 09:44

Pacientka v roku 2019 po adnexektomii l.dx.+ apendektomii pre cystadenóm pravého ovária, histol. v apendixe nález LAMN /Low grade appendiceal mucinous neoplasm/, bez zachytenia invazívneho rastu, báza apendixu negat. Pacientka v sledovaní onkochirurg...

Ako liečiť peritoneálny mezotelióm nevhodný k CRS

29. 1. 2024 18:09

T.č. 62-ročná pacientka, ako 24ročná liečená pre Ca cervicis uteri st.p. RAT v r.1985, t.č. pri plánovanej LSK resekcii colon sigmoideum pre HG adenóm v sigme pre nemožnosť endoskopického riešenia pre nonlifting lézie ...peroperačne zistený nález kar...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.