Mladý pacient s metastatickým smíšeným germinálním tumorem varlete. Jaký bude postup terapie? Přečtěte si další kazuistiku z praxe!

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prostaty » Generalizovaný karcinom prostaty u 73letého muže

Generalizovaný karcinom prostaty u 73letého muže

16. 1. 2020
Jak postupovat v léčbě 73letého pacienta s hlavní diagnózou: C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty: generalizovaný karcinom prostaty, cT3b cN1 cM1b-c (inf.spodiny moč.měchýře, pánevních a retroperitoneálních uzlin, skalenová oblast krku vlevo, skeletu), GS 10 (5+5) dle ISUP 2016 Grade V, PSA 8,34 (12/2017 UROL FN Plzeň) LHRH od 5/2018 (odmítá jít k zubaři - bez BMA) Ostatní diagnózy (kód a název): I259 Chronická ischemická choroba srdeční I10 Arteriální hypertenze I64 iCMP 2009 2011 Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba (včetně zhodnocení její účinnosti a popisu příp. komplikací): viz dg, nyní progrese do kastračně rezistentní formy - PD biochemická a radiologická Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): v dobrém celkovém stavu, WHO 1, bez známek CNS meta Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření: Pozitronová emisní tomografie /CT z 5.12.2019 Nález: Progrese velikosti FCH akumulující uzliny resp. paketu v levém nadklílčku, dnes o velikosti 30x27 mm (minule 18x12 mm), SUVmax 21,1. Beze změny je FCH neakumulující mírně zvětšená uzlina v předním mediastinu. Plicní hily bez zvětšených FCH akumulujících uzlin. Výrazná progrese velikosti a zřejmě i počtu a akumulace (srovnání s akumulací PSMA -11 při minulých vyšetření je omezené) patologických uzlin v retroperitoneu kolem aorty, největší subrenálně vlevo o velikosti 30x22 mm (minule 15x12 mm), SUVmax 20. Zvětšily se také některé patologické FCH akumulující uzliny v pánvi podél cévních svazů, v mezorektu a v pravém třísle, některé jsou stejné a ojediněle mají i menší velikost (napři. uzlina ve vnitřní pánevní skupině vlevo, dnes o velikosti 16x12 mm (minule 22x17 mm). SUVmax v oblasti pánve je 23,7 v největší uzlině v mezorektu o velikosti 19x15 mm (minule 13x7 mm). Fokusy vyšší akumulace FDG v malé prostatě, její velikost se nemění, SUVmax. Ve skeletu je patrný drobný fokus zvýšené akumulace FCH v 6. žebru dorzálně vpravo (s drobným sklerotickým okrskem) a laterálním konci pravého klíčku a ojedinělé v Th páteři, bez zřetelného korelátu v CT obraze. Plíce bez FCH akumulujících ložisek. Pleurální dutiny bez výpotku. Objemná hiátová hernie. Ojedinělá cysta v játrech. Žlučník a žlučové cesty norm. Pankreas s tukovou atrofií, bez ložisek. Slezina nezvětšená, homogenní. Nadledviny jsou štíhlé. Ledviny bez městnání s cystami, na každé straně se nemění zřejmě solidní korové malé ložisko - vpravo ventrálně v pars intermedia a vlevo v horní třetině laterálně. Močový měchýř s difuzně zesílenou stěnou má jen malou náplň. Dutina břišní bez volné tekutiny. Intrakraniálně bez expanze. 1.11.2019 11:01 - 11:03 Krevní obraz: B--Le: 9,60 10^9/l B--Ery: 4,18 10^12/l B--Hb: 129 g/l B--HTK: 0,380 1 B--Obj ery.: 91 fl B--Hb ery: 31,0 pg B--Hb konc: 341 g/l B--Erytr.křivka: 13,2 % B--Trombo: 427 10^9/l Biochemie: P/S--Bilirubin : 5 umol/l P/S--AST: 0,39 ukat/l P/S--ALT: 0,42 ukat/l P/S--GGT: 0,27 ukat/l P/S--ALP: 2,04 ukat/l P/S--LD: 3,24 ukat/l P/S--Glukóza: 6,0 mmol/l P/S--Močovina: 5,7 mmol/l P/S--Kreatinin: 74 umol/l P/S--Kys. močová: 289 umol/l P/S--Sodík: 144 mmol/l P/S--Draslík: 4,8 mmol/l P/S--Chloridy: 109 mmol/l qS--Cl korig.: 106 mmol/l P/S--Vápník: 2,50 mmol/l P/S--Hořčik: 0,93 mmol/l qS--Osmol. výpočet: 300 mmol/kg qS--Osm.efekt.-výp.: 294 mmol/kg P/S--Celk.bílkovina: 76,8 g/l P/S--Albumin: 46,6 g/lSpec. bioch. vyšetření: P/S--Železo: 9,1 umol/lOdhad glom.filtrace: qS--GF-MDRD: 1,50 ml/s qS--GF-kreatinin(CKD-EPI: 1,45 ml/s 17.5.2019 11:25 - 1.11.2019 11:03 Nádorové markery: S--PSA: 0,82 | 2,50 | 4,41 ug/l Hormony: S--TESTOST.: <0,4 nmol/l Závěr: Celkově progrese diseminace karcinomu prostaty do uzlin levého nadklíčku, retroperitonea, pánve a pravého třísla, srovnávní metabolické aktivity je limitováno při použití odlišného radiofarmaka (PSMA) při minulém PET/CT. FCH akumulující fokusy v malé prostatě. V současnosti dvě jednoznačné kostní metastázy - VI. žebro a pravý klíček. Jak dále postupovat v léčbě tohoto pacienta?
Sdílet

Reakce: 2

Pacient dle mého soudu splňuje kritéria pro kastračně refrakterní karcinom prostaty. Vzhledem k vysokému GS a ne příliš dlouho trvající odpovědi na LHRH bych navrhl onkologům zvážit aplikaci docetaxelu.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Cením si Vašeho názoru, velmi děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Další terapie?

15. 8. 2022 10:30

Vážené kolegium, zasílám Vám kazuistiku mého pacienta, u kterého provádím návštěvní službu. Jedná se dlohodobě ležícího pacienta s pečovatelko 24 hodin denně. Klidné bolesti neudává, LE nelze odhadnout, životní komfort stabilizován, zvykl si. Hospic...

Nemetastatický CRPC, co dál

3. 4. 2022 20:09

Muž v dobré biologickém stavu, 79 let Z anamnézy: bdn, interně vážněji nestonal, hyperTK, operace: CHCE Léky prav: Inhibace, Lokren Alergie nezjištěny 6/2004 bx prostaty - histologie adenoca GS6 (3+3) iPSA 16.2 ug/l staging - cT2b...

Lokálně pokročilý difuzní CA prostaty s vysokou vazbou ligandu PSMA-11

20. 1. 2022 11:00

Vážení kolegové, dostal jsem se do nezáviděníhodné situace a to pomoci mému kamarádovi Mgr. J. P. s nově dg ca prostaty. Je mu 41 let, je právník a má jedinou tříletou dceru. Navíc je ze slavné lékařské rodiny, kdy dědeček byl špičovým anatomem...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.