High-grade renální karcinom u 67leté pacientky

4. 2. 2019 06:33

Doporučení pro léčbu 67leté pacientky s diagnózou C64: Generalizovaný tumor levé ledviny s trombózou v. ovarica a v. renalis, generalizace do plic a LU paraaortálně, histologicky s největší pravděpodobností high-grade renální karcinom, cT3a N1 M1.
Ostatní diagnózy: Arteriální hypertenze, chronická renální insuficience, asthma bronchiale, hypercholesterolémie, hyperurikémie, chronická žilní insuficience dolních končetin – st.p. hluboké žilní trombóze PDK 2003, poté opět, 11/2018. St.p. APPE; st.p. lap. CHCE; st.p. HSK, BMI 36.
Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba (včetně zhodnocení její účinnosti a popisu příp. komplikací): Viz dg., dosud onkologicky neléčena.
Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): V dobrém celkovém stavu, KI 80–90 %.
Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
24. 11. 2018 08:12: Krevní obraz: B-Le 7,50 × 109/l; B-Ery 3,94 × 1012/l; B-Hb 113 g/l; B-HTK 0,339 1; B-Obj. ery 86 fl; B-Hb ery 28,7 pg; B-Hb konc. 333 g/l; B-Erytr. křivka 17,7 %; B-Trombo 300 × 109/l. Biochemie: P/S-Bilirubin 4 μmol/l; P/S-AST 0,33 μkat/l; P/S-ALT 0,40 μkat/l; P/S-GGT 0,74 μkat/l; P/S-ALP 2,34 μkat/l; P/S-LD 3,00 μkat/l; P/S-Glukóza 4,8 mmol/l; P/S-Močovina 9,4 mmol/l; P/S-Kreatinin 122 μmol/l; P/S-Kys. močová 352 μmol/l; P/S-Sodík 141 mmol/l; P/S-Draslík 4,7 mmol/l; P/S-Chloridy 111 mmol/l; qS-Cl korig. 110 mmol/l; P/S-Vápník 2,32 mmol/l; P/S-Hořčík 0,80 mmol/l; qS-Osmol. výpočet 296 mmol/kg; qS-Osm. efekt. – výp. 287 mmol/kg; P/S-Celk. bílkovina 69,0 g/l; P/S-Albumin 39,1 g/l. Spec. bioch. vyšetření: P/S-Železo 6,8 μmol/l. Odhad glom. filtrace: qS-GF-MDRD 0,63 ml/s; qS-GF-kreatinin (CKD-EPI) 0,66 ml/s.
CT plic a mediastina: 22. 9. 2018 08:35 KZM – Výpočetní tomografie (CT)
V plicním parenchymu celkem cca 18–20 ložisek vel. 3–8 mm – meta. Léze patrny ve všech lalocích, kromě levého horního laloku, kde je jen parenchym. pruh v lingule (pozánět. změny). Pleury a perikard volné. V horním mediastinu bez zvětšených uzlin, od úrovně kariny v zadním mediastinu patol. uzliny vel. cca 20×14 mm, pokračují kaudálně v zachyc. rozsahu pod bránič. úpony. Na zachyc. epigastriu okrajově patrna expanze levé ledviny vel. cca 13,5×15 cm. St.p. CHE. Na zachyc. skeletu dextrokonvex. skolióza a výraznější hrudní kyfóza se spondylofyty a snížením plotének, bez zřet. meta postižení.
Závěr: generalizace TU levé ledviny do plic a uzlin mediastina.
Zdůvodnění zahájení léčby – střední prognóza (2 faktory):
• LDH >1,5násobek horní hranice normy NE
• hemoglobin < dolní hranice normy ANO
• korigované sérové kalcium > 2,5 mmo/l NE (2,364 nmol)
• Karnofsky index ≤ 70 % NE (KI 80–90 %)
• interval < 1 rok od diagnózy do započetí systémové léčby ANO (generalizace přítomna v době diagnózy)

Jakou léčbu byste v tomto případě navrhli?

Reakce: 1

Nevidím odkud byla provedena biopsie, není uvedeno jestli má pacientka nějaké potíže.
Doporučil bych Sutent 50mg v režimu 4+2 s kontrolou po 2 týdnech a podle tolerance event změnu na režim 2+1. Pokud by měla víc potíží nebo byla úzkostná, "křehčí", tak bych podal spíše Votrient.