Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory močového měchýře » Uroteliální ca se selháním intravesic. terapie

Uroteliální ca se selháním intravesic. terapie

11. 1. 2024

Vážení kolegové, dovoluji si požádat o názor stran dalšího postupu u 71letého pac. s recidivujícím povrchovým urotel. ca se selháním intravesicální terapie (BCG, MMC)

C 67.9 - močový měchýř, recidivující - po opakovaných TUR, st.p. podání BCG vakcíny, st.p. aplikaci MMC, nově další recidiva 11/23 TNM: pT1HG, rTLG Histologie: 13,7,2021 -Papilární uroteliální karcinom HG s infiltrativním růstem ve slizničním stromatu, infiltraci hluboké svaloviny stěny měchýře z vyšetřovaného materiálu potvrdit nelze. 9/2021A: Rezidua papilárního uroteliálního karcinomu HG bez infiltrativní komponenty s rozsáhlými ulceracemi sliznice měchýře s granulomatózní reakcí v jejich spodině. B: Infiltrující, parciálně dlaždicobuněčně diferencovaný uroteliální karcinom bez infiltrace zastižené hluboké svaloviny. 10/2022 Papilární uroteliální karcinom HG s mikroinvazivním růstem ve slizničním stromatu, hluboká svalovina zastižena nebyla, viz text. 2/2023A: Sliznice levého močovodu s trsem těžce dysplastických urotelií, viz. text. B: Sliznice trigona s těžce dysplastickým urotelem a drobným fragmentem papilárního uroteliálního karcinomu vyššího grade. 10,5,2023 : B: Fragmenty močového měchýře v jednom místě se strukturou low grade uroteliálního papilokarcinomu bez známek invaze do sumuroteliální pojivové tkáně, ve stromatu je hojná chronická zánětlivá celulizace. F C: Fragmenty močového měchýře bez zachovalé uroteliální výstelky, ve stromatu je hojná chronická celulizace. 11/23 - Závěr: Papilární uroteliální karcinom HG bez infiltrativního růstu.

Dosavadní léčba: 7/2021 st.p. TUR ves. urin. - primozáchyt. Endoresekce tumoru třetiny trigona, široká baze, L urerální ústí zavzaté v tumoru, tento dále na L boční stěnu. (CAVE - obturátorový příznak ) 9/2021 : URS l.sin. - sine neo, reTUR spodiny po předchozí resekci, Histol. 09/21- papilárni urotel. Ca HG, svalovina negat. pT1NXMX 01/2022 st.p. aplikaci 6 dávek BCG vakcíny intravezikálně 02/2022 CSK, TUR ves. urin. bez malignity ve vyšetřovaných řezech 03/2022 2. cyklus BCG 06/2022 3. cyklus BCG s PD 6/ 23 - 10/23 aplik. MMC intravesik.,celkem VII. x (9/23 -susp. na recidivu) 11/23 - TUR - resekce recidivy Vyšetření - 10/23 - CT IVU - Z: St.p. re-TUR stěny močového měchýře - bez metastatické systémové generalizace či patologické regionální lymfadenopatie, stacionárně postkontrastní nasycení povrchové slizničné vrstvy stěny močového měchýře - lamina propria cirkulárně, odpovídající susp. povrchové recidivě v terénu již dříve popisované hyperemie a trabekulizace zesílené stěny měchýře - T1N0M0. Děkuji.

Sdílet

Reakce: 3

Nemám sice informace o komorbiditách pacienta, ale v zásadě lze konstatovat následující: nález splňuje kritéria "BCG unresponsive" nádoru močového měchýře, první volbou je tedy radikální cystektomie (pacient má opakované četné recidivy, obávám se, že progrese v budoucnu je velmi pravděpodobná), alternativou v případě odmítnutí nebo nemožnosti cystektomie je zařazení do některé ze studií na tento typ onemocnění, nebude-li splňovat kritéria, pak RITE.

Soudím, že recidiva onemocnění je jistá a jedinou kurativní metodou je radikální cystektomie

BCG unresponsive NMIBC tumor u 71 letého pacienta. Možnosti lokální profylaxe jsou vyčerpány, využití termochemoterapie pomoci Synergy je limitované, při preferencí pacienta možné. Systémová IO nemá v současné době úhradu z v.z.p., stejně tak intravezikální podání gemcitabinu (bolusově). Systém TAR (s gemcitabinem nebo erdafinibem) je možný pouze v rámci klinických studii. V každém případě je vhodné s nemocným diskutovat provedení cystektomie.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 24. 1. 2024 06:51

Další případy

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

raritní

Mladý pac. s adenoca m.m.

30. 10. 2023 09:48

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. Děkuji. Onkologická diagnóza: C67.9 Adenokarcinom močového měchýře, st.p. transuretrální koagulaci a následné resekci m..m 8/23 s komplikovaným hojením TNM: pT2b pN0 cM0...

Susp. duplex. CA močoveho mechúra počas udržiavacej liečby avelumabom pre urotelový Ca pelvis renalis

6. 10. 2023 14:49

T.č. 67ročný pac. s dg. high-grade invazívny urotelový Ca pelvis renalis l.dx., pT4cN2M1 (PUL, LYM)- IV. kl.št., st.p. radikálnej ureteronefrektomii l.dx. 1/2023, PD-L1 negat. stav 3/2023 zahájená I. línia paliat. CHT Gemcitabin+ CBDCA- do 7/2023 pod...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.