Méně diferencovaný konvenční renální karcinom u 68letého pacienta

7. 1. 2019 17:17

68letý pacient s dg. ca renis l. dx. z 2/2014, st. p. RANE l. dx. z 3.3.14 pT1b N0 M0
Histol.: méně difer. konvenční renální karcinom z jasných buněk, G2.

9/2014 GENERALIZACE ca renis (skelet-humerus l. sin., L páteř)
• 11/2014: patol. fr. sin. humeru, osteosyntéza – histol.: metastáza světlobuněčného ca ledviny.
• 20. 2. 2015: st. p. dorzální spondylektomii L2.
• 2. 3. 2015: dopor. bisfosfonáty – do 11/2015 Zometa.
• 18. 11. 2015: CT páteře s novým metast. ložiskem v oblasti L3, 4.
• 30. 11. – 18. 12. 2015: RT 10× 3 Gy na oblast L páteře.
• 23. 11. 2015: XGeva.
• 18. 8. 2017 (?): PET/CT – progrese TU v měkkých tkáních v sin. paži, nově hypermetabolismus.
• V sin. lopatce a 4 nová plicní ložiska v sin. horním laloku – metast. postižení.
• 4. 9. 2017 zahájena léčba Votrientem, která byla 15. 5. 2018 přerušena pro TEN LHK.
• Nasazena antikoagulační th. s Clexanem f. 0,8 1× d. (lehký ústup edému LHK, vymizely).
• Bolesti, přetrvává mírný tlak v LHK a omezená hybnost.
• Do 8. 1. 2018 – dle PET/CT – SD.

Současný rozsah onemocnění dle PET/CT z 30. 5. 2018: resumé – ložiskový proces v obou plicních křídlech metast. charakteru při základním onemocnění – četnější nodulace 2–8 mm, největší ložisko vlevo 16 mm, v mediastinu LU 13–19 mm, v sin. hilu LU 17 mm, zachycený skelet je bez další prokazatelné destrukce. Četné artefakty z OS materiálu (humerus, páteř, L nadledvina bez expanze, játra bez hrubých ložisek). PS WHO: 1, laboratorní nálezy v mezích normy, vyjma anémie, Hb 105, HTK 0,32.

Jakou další léčbu byste doporučili v případě NÚ TKI inhibitoru?

Reakce: 3

Pokud bylo poslední přešetření v květnu 2018, tak bude vhodné před dalším plánováním terapie aktuální přešetření.
Jako další léčbu po selhání Votrientu (nežádoucí účinky) bych volil nivolumab.

souhlasím - nutný restaging, v druhé linii bych se také přikláněla k nivolumabu - pokud splní podmínky úhrady, další možnost cabozantinib je zřejmě rizikovější vzhledem k nežádoucím účinkům pazopanibu, afinitor je méně účinný.

Pokud umožní stav pacienta a podmínky úhrady pak bych preferovala imunoterapii, pokud ne, pak afinitor. K hodnocení léčby je vhodný restaging před zahájením léčby.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 10. 1. 2019 23:31