Metastatický kolorektální karcinom

5. 5. 2020 15:58

Žena 62 let bez významných komorbidit, PS = 0. V roce 2015 levostranná hemikolektomie pro adenoca G2 pT3 pN0 M0, bez následné adjuvance. Není sekretor markerů.
Doplněno: wt-RAS, wt-BRAF, MMR bez defektu.
3/2020 na CT prokázáno solitární ložisko v játrech uložené centrálně v těsném kontaktu s velkými cévami velikost 4cm, resekabilní za cenu velkého výkonu na játrech, to pacientka odmítla. V dubnu provedena stereotaktická radioterapie (SBRT), výkon byl hodnocen jako radikální.
Jaký doporučujete další postup? Děkuji.

Reakce: 1

Solitární, pozdní relaps onemocnění v játrech. Ošetřeno radikálně SRBT, dále bych doporučil jen sledování,

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 6. 5. 2020 14:24