Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » NSCLC NOS

NSCLC NOS

6. 12. 2017
51 ročný pacient s NSCLC pulmonum l.dx T2N2M0 od 02/2015 02/2015 transtorak. punkce pod CT kontrolou - pozitivní záchyt nízko dif. non malobuněčný Ca St.p. neoadjuv CHT 4 cykly do 10/2015 (CsDDP + gemcitabin) St.p.VMSC 12/2015 - restaging, oper. řešení neindikované - hodnoceny jako inoperabilní, histologicky z mediastinální LU - mts nediferencovaného Ca do LU, nepodařilo se blíže určit prim ložisko, v případě suspekcie na prim ložisko v plicích je nejpravděpodobnější, že jde o NSCLC NOS Ext.RAT na oblast plic vpravo a mediastinální LU 02-03 / 2016 09/2016 dle CT výrazná regrese TU, mediastinální. LAP - všechny v regresi velikosti 04/2017 - CT mírná progrese velikosti od 01/2017 perif. TU plic v S3 l.dx II.línia erlotinb od 26.5.2017 do 08/2017 07/2017 CT vyš. - progrese velikosti TU plic v S3 l dx, elevace markerů - mutace v genu EGFR Nega (exony 18-21), ALK Negat, Negat stav exprese ROS 1 a PD-L1 (v menejj než 1%) viab nádorových buněk následne léčba CBDCA + paklitaxel po 4 cyklech - na CT - popisována progrese TU vpravo v S3 ložisko o rozměrech 41x30x35mm , ost vše beze změny, bez mts CEA 14,94 S-NSE: 24,04 [ug / l]; S-SCCA a Cyfra v normě - aká následná léčba by byla nejvhodnejší, je možné zvažovat imunoterapii pri nediferencovanom NSCLC?
Sdílet

Reakce: 2

Souhlasím s názorem prim. Krákorové. Pokud by operace nebyla indikována, bylo by vhodné se pokusit o rebiopsii s novým vyšetření PD-L1, při opakovaně nízké hodnotě není smysluplné podávat imunoterapii ve standardním režimu. Další možností je zařazení do klinické studie - viz seznam na stránkách SÚKL

Pokud nemá nemocný signifikantní zátěž komorbidit, zkonzultovala bych s chirurgem možnost operačního řešení progredující periferní léze a indikovala přestážování pomocí PET/CT trupu a MR mozku. Pokud bude metabolicky aktivní pouze periferní plicní tumor, pak nechat lézi odoperovat. Z resekátu bych znovu vyžádala vyšetření exprese PD-L1. V opačném případě bych indikovala CHT s docetaxelem. Šance na efekt imunoterapie (a získání úhrady) při nízké expresi PD-L1 je nízká. Chybění subtypizace NSCLC by samo o sobě překážkou nebylo.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.