Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

2. 12. 2023

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm) s metastázou do linguly (vel. 14mm) T4 N0 M0 KS IIIA histol. středně diferencovaný adenokarcinom , exprese PD-L1 20%, prokázána fúze genů EML4-ALK Vzhledem k ventilačním parametrům nebylo možné operační řešení, indikována stereotaktická radioterapie * 10.5.-18.5.2021 stereotaktické ozáření tumoru v S5 levé plíce a tumoru v S6 levé plíce, dávkou 3x18Gy Dále pacientka sledována 6.9.2021 a 28.1.2022 CT s regresí nálezu, bez známek generalizace

16.5.2022 PET/CT: V terénu ozářeného tumoru v S6 vlevo je akcentovaný fokus reziduálně vyššího metabolismu. Poiradiační infiltrát v místě ipsilaterální metastázy v S5 jen s nespecificky mírnou aktivitou, bez dalších změn
6.2.2023 PET/CT: dochází k metabolické a strukturální progresi ložiska v místě primárního tumoru v S6 levé plíce. Mírně regreduje sledované ložisko v lingule vlevo. Ostatní nález je stacionární.
19.7.2023 PET/CT: progrese maligního ložiska v S6 i ložiska v lingule levé plíce, a nepatrná metabolická progrese dvou menších ložisek ipsilaterálně v S8 a S10. Bez dalších známek generalizace, bez lymfadenopatie.
27.11.2023 PET/CT: Strukturálně progreduje sledovaná tumorózní masa v S6 levé plíce, 50x37 mm, aktivita zůstává vysoká. Ložisko v lingule vlevo v atelektatickém terénu jeví metabolickou i strukturální progresi - 17x14 mm. Ložisko v S8 vlevo, které vykazuje stacionární akumulaci FDG, se mírně zvětšilo - 11x7 mm, bez lymfadenopatie, bez vzdálené generalizace PS 1, stacionární námahová dušnost, jinak bez potíží. Pacientka s ALK pozitivním adenokarcinomem po lokální léčbě nadále pouze s lokální progresí dosud bez systémové léčby. Vzhledem ke stadiu IIIA nesplňuje indikaci k úhradě ALK inhibitorem v 1. linii. Lokální léčba (operace či reiradiace) není možná.

V úvahu přicházejí tyto možnosti dalšího postupu:
1. zahájení chemoterapie, po jejím selhání léčba ALK inhibitorem
2. žádost o schválení ALK inhibitoru na par. 16
3. ještě sledování a při progresi do stadia IIIB nebo IV léčba ALK inhibitorem

K jaké možnosti byste se přiklonili nebo ev. jaký jiný postup byste zvolili? Děkuji.

Sdílet

Reakce: 4

Zvolila bych variantu sepsání žádosti na paragraf 16 na alectinib. Rozhodně bych se neklonila k variantě s čekáním na další progresi či diseminaci. Lépe hasit malý oheň, než požár.

Rovněž bych se přiklonil ke druhé z uvedených možností a zkusil schválení úhrady , pokud nebude na paragraf vyhověno, nezbyde než vyčkat. Onemocnění je aktivní, ale odpověď na CHT v tomto terénu bude mizivá.

Souhlasím s výše uvedenými názory - též bych primárně zkusil paragraf 16. firmu od daného léku poprosit zda by něudělala rešerši literatury zda již nebyl publikován podobný případ a toto případně doložit k žádosti.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za Vaše prakticky shodné názory. U pacientky jsem objednala ještě MR mozku. V případě, že se neprokáže generalizace, napíšu žádost o alectinib na par. 16. Projektu Můj pacient jsem využila již opakovaně a vždy mi názor odborníků pomohl. Doporučuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Souhlasím s žádostí o úhradu mimo indikační omezení SÚKL (ostatně SPC žádnou definici pokročilého onemocnění neuvádí)

Další případy

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Žena 63 let, s epidermoidním ca v levém dolním plicním laloku

15. 11. 2021 16:50

Žena 63 let, bývalá kuřačka, s epidermoidním ca v levém dolním plicním laloku, meta do uzlin mediastina, levé nadledvin, mnohočetně do kostí. Exprese PD-L1 80%. Pacientka absolvovala 2 cykly combo paklitaxel, karboplatina, Keytruda; v rámci druhého c...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.