Prosím o doporučení zda zahájit systémovou léčbu a případně jakou

23. 11. 2020 14:15

Pacientka 55 let, kromě kompenzované hypertenze bez komorbidit. V lednu 2016 pravostranná nefrektomie pro světlobuněčný renální karcinom pT1a N0 M0, sledována pak na urologii. V únoru 2017 solitární metastáza bazálně v levé plíci, řešeno resekcí a dále sledována. V březnu 2018 další 2 metastázy v levé plíci, opět resekovány a sledování.

V prosinci 2018 metastáza v 6. žebru vlevo (CT, scinti skeletu), vyřešeno další resekcí a pak sledována. 10/2020 stereotakticky ozářena další metastáza parahilosně v oblasti levé plíce. Podrobné vyšetření prokazuje 2 nespecifické nodularity v pravé plíci do 3-4mm bazálně, jedna staršího data, jedna nyní patrna nově.

Klinický stav je výborný, ECOG PS: 0, hemoglobin je těsně pod normou, jinak ke KO v normě, hladina kalcia a LD je normální i ostatní laboratorní parametry v mezích. Pacientka je nervózní z opakovaných relapsů nemoci, přichází k poradě o protinádorové léčbě. Doporučujete zahájit nyní nějakou léčbu nebo spíš vyčkat až na jednoznačný chirurgicky nebo ablačně neřešitelný relaps? Děkuji.

Reakce: 4

Pacientka by měla být sledována do další recidivy - nyní nemá měřitelné onemocnění. V době recidivy bude záležet na rozsahu a prognostických kritériích pro volbu léčby první linie.

Souhlasím s paní docentkou Zemanovou, Pacientku doporučuji dále sledovat. Měla by být informována, že jde o chronické dlouhodobé onemocnění, kdy je další recidiva v budoucnu hodně pravděpodobná. Nemá ale smysl podávat protinádorové léky v situaci, kdy je jejich účinek minimální, Je lépe je ponechat pro případ, kdy mohou pomoci více.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 25. 11. 2020 21:29

Souhlasím s kolegy, pac. nemá t.č. jasné známky onemocnění, další recidiva se bohužel prakticky s jistotou časem objeví, pak je as na zahájení systémové terapie.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji velmi za Vaše názory.

Tazatel byl s doporučeními spokojen