Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory močového měchýře » Špatně diferencovaný uroteliální karcinom močového měchýře

Špatně diferencovaný uroteliální karcinom močového měchýře

14. 10. 2018
raritní
Uroteliální karcinom močového měchýře pT1 NX M0 G3, u 63letého pacienta, stav po TURT 3/2016 pTa, st.p. re-TURT 5/2016 pT1 G3, st.p. re-TURT 8/2016 pTis G3, st.p. re-TURT 11/2016 pTa G3. Recidiva onemocnění – špatně diferencovaný uroteliální karcinom levé boční stěny s prorůstáním do oblasti uretr. ústí – cT2b Nx M0, dle CT nejasné ostře ohraničené ložisko na plicích, G3 (Urol. 10. 10. 2017). Paliativní CHT Gemzar/cisplatina (CPT) od 10/2017 dosud, od 4. cyklu s carbopt. pro zn. renální insuf., CT přešetření po 3 cyklech, kde suspekce na meta plic. Ostatní diagnózy: Anémie při nádorovém onemocnění, st. p. podání 4× ery RES 2/2018. Dle RTG 10/2017 okrouhlé jemné ložisko při horním pólu pr. hilu velikosti až 22,5 mm. C838 B-NHL po tp. na HOO Vinohrady, t.č. v remisi od r. 2007, st.p. herpes zoster. Striktura uretry penilní, dilatován předoperačně na Ch22. Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace – hlášen Staphylococcus aureus 105. Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae – vel asi 5–6 cm, hmatné zatuhnutí vlevo bazálně, PSA z 11/2016 3,26, poměr 13 %. Esenciální (primární) hypertenze. Atopický ekzém na kortikoterapii. Hypercholesterolémie. Hyperurikémie. Mitrální insuficience, hypokineze myokardu, EF 50 % v.s. v roce 2015. Benigní novotvar nadledviny – v.s. adenom nadledvin bilat. Chronická obstrukční plicní nemoc 3. st. Cushingův syndrom způsobený léčivy. St.p. otevřené fr. femuru vlevo. St.p. oper. řešení fr. colli femoris vlevo. Nikotinismus. Periferní cyanóza. St.p. otevřené fr. femuru vlevo. St.p. oper. řešení fr. colli femoris vlevo. Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): WHO 1. Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření: 26. 4. 2018 09:07. Krevní obraz: B--Le: 6,90 × 109/l; B--Ery: 3,39 × 1012/l; B--Hb: 102 g/l; B--HTK: 0,311 1; B--Obj ery.: 92 fl; B--Hb ery: 30,0 pg; B--Hb konc.: 326 g/l; B--Erytr. křivka: 18,6 %; B--Trombo: 271 × 109/l. Biochemie: P/S--Bilirubin: 3 μmol/l; P/S--AST: 0,52 μkat/l; P/S--ALT: 0,41 μkat/l; P/S--GGT: 0,49 μkat/l; P/S--ALP: 2,15 μkat/l; P/S--LD: 3,55 μkat/l; P/S--Glukóza: 4,4 mmol/l; P/S--Močovina: 8,1 mmol/l; P/S--Kreatinin: 110 μmol/l; P/S--Kys. močová: 327 μmol/l; P/S--Sodík: 140 mmol/l; P/S--Draslík: 4,7 mmol/l; P/S--Chloridy: 107 mmol/l; qS--Cl korig.: 107 mmol/l; P/S--Vápník: 2,22 mmol/l; P/S--Hořčík: 0,74 mmol/l; qS--Osmol. výpočet: 293 mmol/kg; qS--Osm. efekt. – výp.: 284 mmol/kg; P/S--Celk. bílkovina: 64,7 g/l; P/S--Albumin: 34,8 g/l. Spec. bioch. vyšetření: P/S--Železo: 8,4 μmol/l. Odhad glom. filtrace: qS--GF-MDRD: 0,95 ml/s; qS--GF-kreatinin (CKD-EPI): 0,94 ml/s. CT hrudníku, břicha a pánve: Vyšetření provedeno s kontrastní látkou i.v., srovnáno s CT vyš. 1/2018. Plíce rozvinuty, ložiska v S6 dx. vel. 13 × 8 mm a v S2 vel. 2 mm beze změny, konsolidace parenchymu vpravo nad bránicí bazálně téměř regredovala, adheze a noduly subpleurálně přetrvávají beze změny. Vlevo jsou dva drobné nové noduly vel. 4 a 8 mm. Vlevo se dále paraaortálně vytvořila nevelká klínovitá konsolidace o rozměru 2,5 cm. Srdeční oddíly nerozšířeny, perikard bez výpotku, pleurální dutiny bez tekutiny. Axily, mediastinum bez lymfadenopatie. Hypodenzní uzly v pravém laloku štítné žlázy beze změny. V játrech 2 drobné hemangiomy v S8 a v S6 vel. 4 mm, jinak bez ložisek, IH a EH cesty nerozšířeny, žlučník bez kontrastní lithiázy. Lipodystrofie pankreatu. Slezina nezvětšena, bez hrubé patologie. V pravé nadledvině jsou 2 hypodenzní uzly, vel. 18 a 22 mm. Levá je hyperplastická. Ledviny norm. tvaru, uložení, stacionární parenchymová cysta levé ledviny vel. 18 mm. Mesenterium, retroperitoneum, pánev a třísla bez lymfadenopatie. Dutina břišní bez tekutiny. GIT bez hrubé patologie. Nepravidelné zesílení levé lat. stěny až stropu moč. měchýře s intenzivním sycením beze změny proti min. vyš. v délce cca 40 mm předozadně, stěna šíře až 11 mm, zevní ohraničení v oblasti stropu měchýře je neostré. Bez dilatace močových cest. Prostata mírně zvětšená, bez hrubé patologie. Aneuryzmatické rozšíření vnitřní pánev. tepny vlevo na 20 mm s cirkul. nástěnnou trombózou. Skelet bez ložisek, spondylodegenerativní změny. Závěr: Dva nové drobné uzlíky v levé plíci budí podezření na nové metastázy. Tumor močového měchýře i plicní uzly vpravo bez podstatných změn. Regrese konsolidace parenchymu vpravo bazálně, nová drobná konsolidace vlevo bazálně. Ostatní beze změn. Dotaz: Jakou léčbu byste doporučili v druhé linii?
Sdílet

Reakce: 2

Volil bych mezi taxany nebo vinfluninem v monoterapii. Pro moderní imunoterapii pravděpodobně nesplňuje kritéria (kortikoterapie a v.s. sek. Cushingův sy.).

Pacient je na relativně mladý věk poměrně komorbidní, progrese je minimální, ta plicní ložiska asi budou metastázy, ale jsou velmi malá, ostatní je stabilizované, nyní bych proto spíše pacienta nechala do další kontroly cca 2 měsíce, zda se progrese potvrdí. Pak je tu otázka té kortikoterapie - pro ekzém by mohl mít jen topickou léčbu?? Pak by se mohlo uvažovat o léčbě check-point inhibitorem. Jinak souhlasím s volbou vinflunin/taxan, spíše vinflunin, protože má úhradu jen v druhé linii, taxan je možné podat i v třetí

Další případy

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

Uroteliální ca se selháním intravesic. terapie

11. 1. 2024 09:37

Vážení kolegové, dovoluji si požádat o názor stran dalšího postupu u 71letého pac. s recidivujícím povrchovým urotel. ca se selháním intravesicální terapie (BCG, MMC) C 67.9 - močový měchýř, recidivující - po opakovaných TUR, st.p. podání BCG vakcín...

raritní

Mladý pac. s adenoca m.m.

30. 10. 2023 09:48

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. Děkuji. Onkologická diagnóza: C67.9 Adenokarcinom močového měchýře, st.p. transuretrální koagulaci a následné resekci m..m 8/23 s komplikovaným hojením TNM: pT2b pN0 cM0...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.