Synchronní nádor močového měchýře a prostaty

23. 5. 2019 14:09

75letý pac. se synchronní nádorovou dg.- C 61 ca prostatae
TNM: cT1cN0M0, GS 4+4, PSA 7,8,
Histologie: 3/2019 nn. infiltrace ve vzorcích č 1-5 a 7,8 a 12- adenokarcinom převážně kribrif.uspořádaný s ojediněle zastiženou perineurální propagací,

II nádorová dg.-C 679 Ca vesicae urinae, vertex pT1,GX, před tím HG
TNM: pT1?N0M0
Histologie: 3/2019- špatně dif. převážně solidně uspořádaný urotelový karcinom, značně termicky arteficiálně změněný, bohatě mitoticky aktivní, jehož rozsah ani hloubku invaze z dodaných vzorků určit.
5/2019 makro- bělavé částice po složení asi 9x8x3mm
mikropopis- arteficiálně dosti zhmožděné fragmenty ze stěny moč. měchýře, kt. obsahují projizvenou submucosu infiltrovanou smíšenou zánětlivou celulizací, atopograficky jsou zachyceny fragmenty části nekrotického papilárního urotelového karcinomu. S ohledem na artefakty s jistotou nelze určit grade léze IHC- AE1/3 pozit.,,v daném odběru je patrná invaze do suburotelového pojiva, svalovina v řezech zachycena nebyla.
Zá v limitovaném odběru zastižen zhmožděný papilární urotelový karcinom s invazí do subepitelového pojiva, hlubší invazi však v odebraném materiálu vyloučit nelze, s ohledem na artefakty nelze hodnotit grade léze, pT1

terapie: 3/019 TURM
2,5,2019 reTURM radikalis
Provedená zobrazovací a klinická vyšetření:
4/2019 scitni skeletu neg
CT moč.měchýř méně naplněn ,bez patologie, mírně zvětšená prostata, semenné váčky bez patologie, LU nezvětšeny


Osobní anamnéza: familiární trombocytopenie, dříve byl disp.na hematologii, nyní již není, trombocyty 73 x10'9/l, hypertenze, stp.CHE

Urologické pracoviště doporučuje při dg. ca prostaty pac. zvážit buď radioterapii prostaty, nebo chir.výkon, stran nádoru močového měchýře doporučena kontrolní cystoskopie za 3 měs.,
Pac. kontaktoval naše odd. , ohledně konzultace, kterou modalitu léčby zvolit.
V případě indikace radioterapie prostaty jsou omezené možnosti léčby případné recidivy v obl.moč.měchýře, při chir. výkonu je pac. rizikový z hlediska trombocytopenie.
Děkuji.

Reakce: 1

V daném případě bych (přesto, že jsem radioterapeut) t.č. upřednostnila operační výkon, tj. RP a to právě z toho důvodu, který je zmíněn výše. Je ale vhodné vycházet i z předchozí OA, tedy jakým způsobem pacient např. zvládnul v poslední době provedené TURP. RP je výkon daleko komplikovanější, je potřeba vzít v potaz bezpečnost výkonu pro nemocného. Pokud je nějaká jasná indicie pro to, že pacient chirurgické výkony toleruje suboptimálně, pak bych z opatrnosti volila spíše radioterapii.