Molekulární klasifikace karcinomu prsu – současný stav
Prezentace prof. Skálové se věnuje klasifikaci karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených dle genové exprese. Co je nového?

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Změny indikačního omezení u přípravků používaných v onkologii
Změny indikačního omezení u přípravků používaných v onkologii
11. 4. 2023

Věnujte pozornost změnám indikačního omezení u centrových léčiv, konkrétně u imatinibu, abemaciklibu, bevacizumabu, olaparibu, pertuzumabu, trastuzumabu a enzalutamidu. Kdy je hrazena fixní kombinace pertuzumabu a trastuzumabu? A jaká jsou kriétria pro základní a zvýšenou úhradu enzalutamidu? Plné znění indikačního omezení je možno také najít na stránkách www.sukl.cz.

Irinotekan, atezolizumab, everolimus – nová indikační kritéria
Irinotekan, atezolizumab, everolimus – nová indikační kritéria
27. 3. 2023

V pravidelném příspěvku se opět věnujeme změnám úhrad. Pegylovaný lipozomální irinotekan je hrazen v kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a leukovorinem (LV) u dospělých pacientů s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu, se stavem výkonnosti 0-1 (podle ECOG), kteří progredovali na léčbě založené na gemcitabinu. Dokdy je léčba irinotekanu hrazena? A které podmínky úhrady platí pro atezolizumab a everolimus? Plné znění indikačního omezení je možno též nalézt na stránkách www.sukl.cz.

Nová indikační omezení u durvalumabu, everolimu a goserelinu
Nová indikační omezení u durvalumabu, everolimu a goserelinu
3. 1. 2023

Přinášíme informace o změnách úhrad u účinných látek durvalumabu, everolimu a goserelinu. Přečtěte si, jaké kumulativní podmínky musí být splněny, aby byl hrazen durvalumab v kombinaci s etoposidem a platinou v první linii léčby dospělých pacientů s malobuněčným karcinomem plic v pokročilém stadiu. Poznejte také nové indikace pro úhradu everolimu a goserelinu. Plné znění indikačního omezení je možno nalézt též na stránkách www.sukl.cz.

Novinky v úhradách u bevacizumabu, imatinibu, sacituzumabu govitekan a trastuzumabu
Novinky v úhradách u bevacizumabu, imatinibu, sacituzumabu govitekan a trastuzumabu
5. 10. 2022

Přinášíme aktuální informace o změnách úhrad u účinných látek bevacizumab, imatinib, sacituzumab govitekan a trastuzumab. Bevacizumab je hrazen mimo jiné v léčbě pacientů se stavem výkonnosti (dle ECOG) 0-1 s metastatickým karcinomem tlustého střeva nebo rekta v první a druhé linii léčby v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. Přečtěte si další aktuálně platné podmínky úhrady.

Změny indikačního omezení u látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu
Změny indikačního omezení u látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu
8. 9. 2022

Zaměřte pozornost na změny v úhradách u účinných látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu. Léčba doxorubicinem je hrazena u pokročilého či metastatického epiteliálního ovariálního karcinomu u žen, u kterých došlo k opětovné progresi od 6 do 12 měsíců od ukončení chemoterapie první linie přípravky na bázi platiny. Jaké další podmínky musejí být splněny? Přečtěte si aktuálně platné podmínky úhrady.

Už víte o změnách úhrad u brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu?
Už víte o změnách úhrad u brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu?
15. 8. 2022

Informujte se o změnách indikačního omezení u účinných látek brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu. Aktuálně platné podmínky úhrady najdete v tomto článku.

Nejnovější případy

Pacientka po mastektomii s DCIS v okraji

24. 5. 2023 16:22

Dobrý den, prosil bych o doporučení dalšího postupu u mladé (34 l.) spolupracující pac. s pozitivní rodinnou anamnézou - negativním genetickým vyšetřením, po neoadjuvantní CHT, po bilat. mastektomii s exent. axily vpravo s plán. rekonstrukcí ***** z...

Indikácia genomického vyš. Mammaprint

17. 5. 2023 13:59

53ročná pacientka, menopauza 2 roky bez komorbidity. MMG+USG 8.2022 - tu HLQ tu 8x7 mm. Rtg sn. hrudníka negat. USG abd. negat. MR prsníkov 1.2.2023 - nehodnotitelné, pre artefakty z Magseed zrna, ktoré je ventrálne od resekčného lôžka. Ca mammae l....

MCRPC, retreatment Docetaxel vs. Cabazitaxel

11. 5. 2023 06:52

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o názor v Otázke systémovej CHT pri MCRPC - retratmeent docetaxel vs. Cabazitaxel., event. iné? Pacien ŠJ nar. 1958 V predchorobí v priebehu roku 2020 bolesti v konečníku, na proktolog. ambulancii zistené hemoroidy +...

Změny v úhradě u atezolizumabu, everolimu a nivolumabu
Změny v úhradě u atezolizumabu, everolimu a nivolumabu
18. 7. 2022

Informujte se o změnách indikačního omezení u účinných látek atezolizumabu, everolimu a nivolumabu. Přečtěte si aktuální podmínky úhrady.

Aktuality zaměřené na trastuzumab, apalutamid a avelumab
Aktuality zaměřené na trastuzumab, apalutamid a avelumab
17. 5. 2022

Nenechte si ujít informace o změnách indikačního omezení u účinných látek trastuzumabu, apalutamidu a avelumabu. Přečtěte si aktuality v dnešním článku.

Změny úhrad duben
Změny úhrad duben
3. 4. 2022

Nová indikační omezení se týkají účinných látek everolimu, gefitinibu a lorlatinibu. Souhrn novinek si přečtěte v článku.

Změny úhrad březen
Změny úhrad březen
20. 3. 2022

Nepřehlédněte změny indikačního omezení u erlotinibu, kyseliny mykofenolové, niraparibu, nivolumabu, pertuzumabu i trastuzumabu. Přehled indikačních omezení je možno nalézt v tomto článku.

Změna indikačního omezení u avelumabu, imatinibu a sorafenibu
Změna indikačního omezení u avelumabu, imatinibu a sorafenibu
31. 1. 2022

Lednové změny indikačního omezení se týkají účinných látek avelumabu, imatinibu a sorafenibu. Informujte se o konkrétních podmínkách úhrady u jednotlivých přípravků. Budou se změny týkat i vašich pacientů? Zjistěte, co je nového.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.