Co zaznělo na KNOU? Podívejte se na shrnutí toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího. Tady jsou komentáře účastníků.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Aktuality zaměřené na trastuzumab, apalutamid a avelumab
Aktuality zaměřené na trastuzumab, apalutamid a avelumab
17. 5. 2022

Nenechte si ujít informace o změnách indikačního omezení u účinných látek trastuzumabu, apalutamidu a avelumabu. Přečtěte si aktuality v dnešním článku.

Změny úhrad duben
Změny úhrad duben
3. 4. 2022

Nová indikační omezení se týkají účinných látek everolimu, gefitinibu a lorlatinibu. Souhrn novinek si přečtěte v článku.

Změny úhrad březen
Změny úhrad březen
20. 3. 2022

Nepřehlédněte změny indikačního omezení u erlotinibu, kyseliny mykofenolové, niraparibu, nivolumabu, pertuzumabu i trastuzumabu. Přehled indikačních omezení je možno nalézt v tomto článku.

Změna indikačního omezení u avelumabu, imatinibu a sorafenibu
Změna indikačního omezení u avelumabu, imatinibu a sorafenibu
31. 1. 2022

Lednové změny indikačního omezení se týkají účinných látek avelumabu, imatinibu a sorafenibu. Informujte se o konkrétních podmínkách úhrady u jednotlivých přípravků. Budou se změny týkat i vašich pacientů? Zjistěte, co je nového.

Změna indikačního omezení u olaparibu, cetuximabu, imatinibu a nivolumabu
Změna indikačního omezení u olaparibu, cetuximabu, imatinibu a nivolumabu
15. 12. 2021

Olaparib je v lékové formě tablet o síle 150 mg hrazen v monoterapii k udržovací léčbě pacientek s relabujícím high-grade serózním epitelovým nádorem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem citlivým na léčbu deriváty platiny. Pacientky musejí mít prokázanou mutaci BRCA1/2 a skóre ECOG 0-1. Jaká další kritéria musejí být splněna? Informujte se o změnách v indikaci u olaparibu, cetuximabu, imatinibu a nivolumabu.

Nové indikační omezení účinné látky avelumab
Nové indikační omezení účinné látky avelumab
10. 11. 2021

Avelumab je nově hrazen v udržovací léčbě pacientů s lokálně pokročilým/metastazujícím uroteliálním karcinomem, kteří měli nejméně stabilizaci onemocnění (SD) při chemoterapii v první linii léčby pro pokročilé onemocnění, založené na platinovém derivátu. Pacienti musejí mít výkonnostní stav ECOG 0–1, adekvátní hematologické, jaterní a renální funkce. Co dalšího musí být splněno a do kdy je léčba hrazena? Přečtěte si novinky

Nejnovější případy

raritní

Opakovaná konzultácia - pacientka po kompletnej regresia mts TNBC

19. 6. 2022 16:13

Opakovaná konzultace už dotazované pacientky - 01/2021 jsem konzultovala prípad: Prosím o názor na pokračovanie menežmentu 48 ročnej pacientky s triplex malignitou u geneticky pozit BRCA 1 mutácie Pac. s Ca mammae l.dx pT2N0snM0 triple negat, BRCA1 p...

Metastatický adenokarcinom

15. 6. 2022 15:02

Dobrý den, ráda bych se zeptala na názor dalších odborníků ohledně mé pacientky. V mé ordinaci je disp. po maligním melanomu v r. 1993, toto však s případem nesouvisí. Sedmým rokem je léčena pro další onkologické onemocnění. Její obtíže začaly bolest...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Změna indikačního omezení u pembrolizumabu a další novinky
Změna indikačního omezení u pembrolizumabu a další novinky
31. 10. 2021

Pembrolizumab je hrazen v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých pacientů i v kombinační terapii dospělých pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic. Přečtěte si další podmínky úhrady související s léčbou melanomu i uroteliálního karcinomu.  Nově je také hrazena léčba měkkého parafinu a tukových produktů u závažného hand-foot syndromu způsobeného protinádorovou terapií. Přečtěte si detaily.

Nová indikační omezení účinných látek trastuzumab, sorafenib a entrektinib
Nová indikační omezení účinných látek trastuzumab, sorafenib a entrektinib
22. 9. 2021

Již nějakou dobu Vám přinášíme pravidelnou dávku novinek, které se týkají indikačních omezení účinných látek v onkologii. Ani dnešek není výjimkou. Seznamte se proto se změnami úhrad u trastuzumabu, sorafenibu a entrektinibu, indikovaných pro léčbu karcinomu prsu, ledviny a plic. Za jakých podmínek jsou tyto účinné látky hrazeny? Podrobnosti najdete vždy v krátkém přehledu.

Změny úhrad u účinných látek abemaciklib, bevacizumab, brigatinib, darolutamid, osimertinib a palbociklib
Změny úhrad u účinných látek abemaciklib, bevacizumab, brigatinib, darolutamid, osimertinib a palbociklib
6. 8. 2021

Seznamte se se změnami úhrad účinných látek indikovaných nejen k léčbě karcinomu prsu, plic, tlustého střeva, rekta, ale také ledvin a prostaty. Dozvíte se nejen o stávajících, ale i o nových léčivých přípravcích – centrových lécích s první základní úhradou. Za jakých podmínek je hrazen například abemaciklib? Jaký výkonnostní stav musí pacient splňovat a kdy je nutné přerušit nebo ukončit léčbu? Podrobnosti nejen o abemaciklibu se dočtete v krátkém přehledu.

Nové indikační omezení účinné látky avelumab
Nové indikační omezení účinné látky avelumab
29. 4. 2021

Avelumab je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s metastatickým karcinomem z Merkelových buněk (stadium IV) za kumulativního splnění následujících podmínek:  a) pacient má výkonnostní stav 0 až 1 dle ECOG;  b) pacient nevykazuje přítomnost klinicky aktivních mozkových metastáz anebo jsou mozkové metastázy adekvátně léčeny; c) pacient není dlouhodobě léčen systémovými kortikosteroidy. Jaké další podmínky musejí být splněny? To se dozvíte ZDE.

Nové indikační omezení u účinné látky trastuzumab
Nové indikační omezení u účinné látky trastuzumab
21. 3. 2021

Základní úhrada účinné látky trastuzumab emtansin je taková, že je v monoterapii hrazen v adjuvantní léčbě dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0–1 dle ECOG s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu, kteří mají reziduální invazivní onemocnění v prsu a/nebo mízních uzlinách po neoadjuvantní léčbě na bázi taxanů a léčbě trastuzumabem. Léčba je hrazena do progrese onemocnění. Přečtěte si o všech změnách a o novém indikačním omezení.  Více ZDE.

Informace o změnách úhrady účinné látky pembrolizumab
Informace o změnách úhrady účinné látky pembrolizumab
21. 3. 2021

Nenechte si ujít novinky o změnách indikačního omezení účinné látky pembrolizumab. Nově je totiž hrazen v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých pacientů. Dále v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou v 1. linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic. Přečtěte si bližší specifikaci a plné znění indikačního omezení.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.