Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory jater, žlučníku a žlučových cest » 58letá pacientka s generaliz. tumorem Vaterské papily

58letá pacientka s generaliz. tumorem Vaterské papily

5. 4. 2022
58letá pacientka s tumorem Vater. papily: DG: tumor Vater. papily pT4 pN0 (0/19) M0, histol. adenoca Vater. papily G2 , intestinálního typu st. po hemipankreatoduodenektomii 1.3.2018; metastázy v játrech dle MRI 20.12.2019- inop., paliativní chemoter. mFOLFOX6 od 28.1.20, st.p. 13 cyklech do 7.8.20, ukončeno pro kardiomyopatii (možný vliv fluorouracilu) a polyneuropatii HKK,DKK st.p. SBRT ve FN Ostrava 11.11.-24.11.21 (SBRT 1. 2x meta jater v S6, 45Gy/5fr, 2. 1x meta jater S6/7, 40Gy5fr. progrese generalizace na PET/CT 23.3.22 - nově meta ve skeletu, ve slezině a progrese v játrech Ost.dg.: Takotsubo kardiomyopatie s EF 30% při akineze hrotu a přilehlých segmentů (ECHO 13.8.20) – možný kardiotoxický vliv Fluorouracilu., EF zlepšena na 65 % (9/2020) Přetrávávající neuropatie po chemoter. (na ter. Gabapentinem ) DM II na PAD. Hypertenzní chor. 58-letá pacientka , PS WH=1, po chemoter. 1. linie pro generalizaci tumoru Vater. papily - ukončeno pro kardiomyopatii-možný kardiotoxický vliv fluorouracilu, po Oxaliplatině s přetrvávající neuropatií na ter. Gabapentinem. Všechny další režimy., kt. se doporučují pro intestinální ryp ca Vater. papily, obsahují 5-FU - pro výše uved. kardiální potíže tedy nelze podat. Snad by přicházela v úvahu terapie. weekly irinotekan ? x Gemcitabin v monoter. jako 2.linie při tumoru žluč. cest? (ale jde o intestinální typ adnenoCa Vater.papily). Chtěla bych další postup zkonzultovat ve vašem onkologické kolegiu , předem děkuji.
Sdílet

Reakce kolegia: 2

Určitě před rozvahou jak dále by bylo dobré vědět, jak se onemocnění vyvíjí od 8/2020, tedy zda progreduje od ukončení léčby a jak moc. Protože předpokládám že progreduje, jednoznačně bych doporučil NGS testování na vyšetření targetovatelných mutací. Dle výsledku léčbu zacílit.

Progrese potvrzena na PET/CT 3/2022. Souhlasím s navrženou léčbou, klonil bych se k irinotekanu weekly. Vhodné došetření MMR a NTRK imunohistochemicky nebo rovnou NGS s cílem najít nějakou cílenou léčbu nebo imunoterapii.

Další případy

Generalizovaný nádor žlučníku s rychlou progresí elevací JT

18. 7. 2023 15:40

46letý pac. PS dle WHO O-1 s dg.: C23 v.s.generalizovaný ca žlučníku /v dif.dg. žl.cest/s patol. LU v jaterním hilu, malém omentu, radixu mezenteria, meta jater, skeletu, cT4N2M1/ hepar, nereg.LU, skelet/IVst, stp.biopsii meta jater, elevace JT na 10...

Karcinom ampuly lékařky

2. 5. 2023 17:38

Lékařka 55 let, bez interních komorbidit po duodenohemipankreatektomii pro biopticky ověřený adenoca ampuly, histologicky z operace ampulární (resp. periampulárně-duodenální) tubulárně formovaný adenokarcinom G1 intestinálního typu s invazí do hlavy...

Karcinom Vaterovy papily

7. 12. 2022 15:59

Prosím o doporučení dalšího postupu (adjuvantní léčby) u 69leté pac. bez výr. přidružených chorob v dobrém celkovém stavu. Děkuji. Onkologická diagnóza: C 24.0 - nízce diferencovaný adenokarcinom Vaterské papily s pankreatobiliární diferenciací, st....

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.