Molekulární klasifikace karcinomu prsu – současný stav
Prezentace prof. Skálové se věnuje klasifikaci karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených dle genové exprese. Co je nového?

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

Karcinom ampuly lékařky

2. 5. 2023

Lékařka 55 let, bez interních komorbidit po duodenohemipankreatektomii pro biopticky ověřený adenoca ampuly, histologicky z operace ampulární (resp. periampulárně-duodenální) tubulárně formovaný adenokarcinom G1 intestinálního typu s invazí do hlavy pankreatu do max. hloubky 4 mm, bez zastižené lymfagioinvaze či žilní invaze, Bd3; vzdálenosti od dorzální RL 3 mm, od ventrálního okraje 1,5 mm. Celkem 39 LU bez nádorového postižení. pT3a, pN0(0/39), R0, L0 V0 Bd3 M0

Jaký typ adjuvantní chemoterapie byste volili? děkuji

Sdílet

Reakce: 3

U stadia IIA by šlo vzhledem k radikalitě a počtu negat uzlin volit i pouhé sledování. Pro větší jistotu bych ale doporučil adjuv. chemoterapii. Pokud je p.o. příjem již normální a dobře toleruje tablety, tak CAPOX na cca 4 měsíce nebo FOLFOX.

U tohoto pac. bychom zvolili buď jen dispenzarizaci (s ohledem na stadium i nízkou rizikovost tumoru) a nebo event. samotný kapecitabin na 4 měsíce.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za pomoc. Paní doktorka byla seznámena s výsledky konzultace, vzala si čas na rozmyšlenou.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Karcinom Vaterovy papily

7. 12. 2022 15:59

Prosím o doporučení dalšího postupu (adjuvantní léčby) u 69leté pac. bez výr. přidružených chorob v dobrém celkovém stavu. Děkuji. Onkologická diagnóza: C 24.0 - nízce diferencovaný adenokarcinom Vaterské papily s pankreatobiliární diferenciací, st....

58letá pacientka s generaliz. tumorem Vaterské papily

5. 4. 2022 12:10

58letá pacientka s tumorem Vater. papily: DG: tumor Vater. papily pT4 pN0 (0/19) M0, histol. adenoca Vater. papily G2 , intestinálního typu st. po hemipankreatoduodenektomii 1.3.2018; metastázy v játrech dle MRI 20.12.2019- inop.,...

Karcinom choledochu po R1 resekci, pM1 u pac 47 let

25. 3. 2022 14:50

Pacient - 47 let, po duodenohemipancreatectomii pro karcinom distálního choledochu pT3, pN1 (18/3), pM1 (oblast dolní mezenterické tepny), R1, L1, Pn1 invazivní adenokarcinom distálního choledochu G2, pn1, L1. Anamensticky vřed. choroba gastroduoden...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.