Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory jater, žlučníku a žlučových cest » Generalizovaný nádor žlučníku s rychlou progresí elevací JT

Generalizovaný nádor žlučníku s rychlou progresí elevací JT

18. 7. 2023

46letý pac. PS dle WHO O-1 s dg.: C23 v.s.generalizovaný ca žlučníku /v dif.dg. žl.cest/s patol. LU v jaterním hilu, malém omentu, radixu mezenteria, meta jater, skeletu, cT4N2M1/ hepar, nereg.LU, skelet/IVst, stp.biopsii meta jater, elevace JT na 10nás hodnot.

Histologie: - hist. - je v jaterním parenchymu infiltrace středně až špatně dif. fikálně nekrot. adenoca s hlenotvorbou. Nádorové buňky jsou CK7,CK20 pozit. TTF1 neg. CDX2 je lož. pozit.

Závěr: může se jednat o adenoca primárního původu ve žlučníku. Provedená zobrazovací a klinická vyšetření: 30,5,2023 CT epigastria-Játra a žlučník a cesty - nepravidelné nehomogenně se sytící patol. změny v lůžku žlučníku a postihující játra v rozsahu 5x4cm, dále v játrech minimálně tři drobné meta do 1cm, patol.LU v jaterním hilu a v malém omentu i radixu mezenteria. Žl. cesty nediferencovatelné, zavzaté do patol. hmot, které zasahují až k hlavě pankreatu a s diskrétním prosáknutím radixu mezenteria a kolem DDŽ. Pankreas, slezina normální velikosti i denzity, patol. ložiskové změny nevidím. Nadledviny normální velikosti, bez ložisek. Ledviny normální velikosti, parenchym normální, dutý systém nerozšířen, patol. ložiskové změny nebo konkrementy nevidím. Baze plic - patol. ložiska nevidím. Skelet - patol. ložiska nevidím.

Závěr: Generalizovaný TU žlučového systému a spíše vychází ze žlučníku než ze žl. cest s patol. LU v jaterním hilu, malém omentu, radixu mezenteria a asi tři drobné meta jater. 17,7,2023 - Sono jater: Asi 10 meta do 35mm. Žl. cesty intrahepatálně normální. Pankreas a extrahepatální cesty nezřetelné. Malé množství ascitu pod játry. 23,6,2023 PET/MR Intrakraniálně bez zřetelné expanze. Zmnožené, vysoce metabol. aktivní uzliny patrné na krku vlevo ve skalenové oblasti, v coeliacké a v portální skupině, mezi vena portae a DDŽ, dále v retroperitoneu paraaortálně a parakaválně, v mezenteriu. Vel. uzlin kolem 24x19 mm, SUV max. 13. V mediastinu a v plicních hilech drobné uzliny s lehce vyšší metabol. aktivitou - spíše vzhledu reaktivní lymfoadenopatie. Pleurální dutiny a perikard bez výpotku. Plíce bez metabol. aktivních ložisek. Hypermetabolická tumorozní infiltrace s restrikcí difuze a vysokou akumulací FDG naléhá na stěnu žlučníku na úrovni fundu a dorzální stěny vel. 63 x 63 mm, SUV max. 10,3. V obou jaterních lalocích ložiska metastáz vel. do 18 mm, SUV max. 4,2. Intrahepatální i extrahepatální žlučové cesty jsou štíhlé. Tuková tkáň periportálně a v mezenteriu prosáklá. Pankreas difuzně edematozně prosáklý, s lehce vyšší akumulací FDG. Slezina homogenní, velikosti 13,9 x 9,9 x 4,9 cm. Pod hilem sleziny splenikulus. Ledviny bez solidních ložisek, se štíhlým dutým systémem. Nadledviny nezvětšeny. Močový měchýř při malé náplni bez zřetelné patologie. Prostata nezvětšená, homogenní. Dutina břišní bez volné tekutiny. V pr. glut. krajině infiltrát s vyšší akumulaací FDG - patrně jde o reaktivní změny po injekci. Hypermetabolické ložisko metastázy v pr. polovině sacra vel. 9 mm, SUV max. 10,29.

Závěr: Lokálně pokročilý CA žlučníku, vícečetná ložiska metastáz v obou lalocích játer. Metabol. aktivní uzlinové metastázy nad i pod úrovní bránice, včetně Virchowovy skupiny. Metastáza v pr. polovině sacra. Změny na pankreatu podezřelé ze zánětlivé etiologie. Uzliny v mezenteriu mají poněkud odlišný charakter, nemusí být infiltrované CA žlučníku, ale vyloučit to nelze. Nález v oblasti jater a žlučníku neni typický pro lymfoproliferalitivní onemocnění.

Lab. hodnoty - Události s výsledky KREV - Sérum , plazma 18/07/23: P_Poznámka P: Plazma; S_Vzhled séra: čiré; S_Osmolalita-výp.: 282; S_Urea: 4,3; S_Kreatinin: 70; S_Kyselina močová: 356; S_Sodik: 135; S_Draslik: 4,2; S_Chloridy: 101; S_Chloridy korigované -: 105; S_Bilirubin: 17,8; S_ALT: 9,02/norma do 0,6/; S_AST: 4,03;/ norma do 0,52/ S_GGT: 21,97; S_Fosfatáza alkalická: 12,30/norma do 2/; S_Alfa-amyláza: 0,69; S_Lipáza: 0,68; S_Celková bílkovina: 72,6; S_Albumin: 39,3; S_Glukosa: 7,6 ELFO 18/07/23: S_Index alb./glob.: 1,18 KREV - Tumorové a těhotenské markery 18/07/23: S_Karcinoembr.antigen: 4,32; S_CA 19-9: >1000,0 KREV - Hematologie-rutina 18/07/23: ---_Leukocyty pr. [WBC]: 9,8; ---_Erytrocyty pr. [RBC]: 5,03; ---_Hemoglobin [HGB]: 142,0; ---_Hematokrit [HCT]: 0,437; ---_Str.obj.erytr. [MCV]: 86,9; ---_Barvivo erytr. [MCH]: 28,2; ---_Str.barev.kon.[MCHC]: 325; ---_Erytr.křivka [RDW]: 12,5; ---_Trombocyty pr. [PLT]: 340; ---_Tromb.křivka [PDW]: 8,7; ---_Tromb.stř.obj. [MPV]: 8,7; ---_Tromb.hematokr.[PCT]: 0,30 Výška, Váha, BMI z TZÚ 18/07/23: Výška: 168,0; Váha: 73,0; BMI: 25,86 Nedefinovaná třída 18/07/23: S_De Ritisův kvocient: 0,45; S_eGFR CKD-EPI: 1,79; S_eGFR Lund-Malmö: 1,591 Anamnéza potíží cca 7 týdnů, elevace JT na 10nás hodnot, rychlá progrese viz UZ vyšetření.

Plánujeme aplikaci chemoterapie - vzhledem k elevaci JT nasazeny hepatoprotektiva. Rodina si přeje ještě druhý názor, termíny do KOC pracoviště jsou nejbližší za 3 týdny. Vzhledem k rychlé progresi onemocnění prosím konzultaci druhého názoru a doporučení ohledně redukce dávky při elevaci JT na více než 5nás hodnot. Děkuji.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Bohužel se obávám, že jakékoliv léčebné snažení pro pacienta s uvedenými lab. hodnotami, rozsahem postižení a popisovanou rychlou progresí nic dobrého nepřinese, spíše by jej dále zatížilo, proto bych volil pouze BSC a konzultoval paliativní tým.

Karcinom žlučníku patří k chemorezistentním nádorům. Je málo pravděpodobné, že chemoterapie přinese zlepšení stavu. Klonil bych se také k symptomovému přístupu. Pokud pacient naléhá a těsně před podáním nebude již obraz jaterního selhání, tak bych opatrně podal platinový derivát - cisplatinu nebo oxaliplatinu, které se vylučují převážně močí. Nejsou doporučení pro dávkování při desetinásobku jaterních enzymů. 50% redukce pro 1. cyklus by mohla být možností pro případ, že by nádor byl přeci jen citlivý k chemotrapii.

Další případy

Karcinom ampuly lékařky

2. 5. 2023 17:38

Lékařka 55 let, bez interních komorbidit po duodenohemipankreatektomii pro biopticky ověřený adenoca ampuly, histologicky z operace ampulární (resp. periampulárně-duodenální) tubulárně formovaný adenokarcinom G1 intestinálního typu s invazí do hlavy...

Karcinom Vaterovy papily

7. 12. 2022 15:59

Prosím o doporučení dalšího postupu (adjuvantní léčby) u 69leté pac. bez výr. přidružených chorob v dobrém celkovém stavu. Děkuji. Onkologická diagnóza: C 24.0 - nízce diferencovaný adenokarcinom Vaterské papily s pankreatobiliární diferenciací, st....

58letá pacientka s generaliz. tumorem Vaterské papily

5. 4. 2022 12:10

58letá pacientka s tumorem Vater. papily: DG: tumor Vater. papily pT4 pN0 (0/19) M0, histol. adenoca Vater. papily G2 , intestinálního typu st. po hemipankreatoduodenektomii 1.3.2018; metastázy v játrech dle MRI 20.12.2019- inop.,...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.