62letá pacientka s karcinomem levého prsu

1. 10. 2020 16:08

Jedná se o 62letou pacientku, u které byl v listopadu 2019 diagnostikován karcinom levého prsu pT1cpN0M0, stage 1, invazivní NST G2-3, ER silně pozitivní, PR negativní při střední proliferaci, HER2 pozitivní.
- 05/2019 st.p. parciální mastectomii + SNB
- st.p. adjuvantní chemo-bioterapii- paclitaxel weekly a trastuzumab celkem 12 x, do února 2020, následně pacientka pokračovala v adjuvantní Herceptinu jednou za 3 týdny až do dnes
- od 02/2020 zahájena adjuvantní hormonální léčba Arimidexem
- 11/2019 byla ozářena na oblast L prsu, dávka 15x2,67 Gy a boost na lůžko tumoru 5x2 Gy,

- v srpnu 2020 byl na RTG snímku zjištěn stín- dle CT následně vysloveno podezření na primární plicní tumor v dif dg s metastázou (jiná ložiska nebyla prokázána) - po konzultaci v týmu byla indikována radikální atyp VATS resekce: histologie: metastáza mamárního karcinomu G2 se ztrátou exprese hormonálních receptorů, proliferace 34% a s negativitou HER2 (FISH negat)


Ostatní diagnózy:
CHOPN II st., Hypertenze na medikaci,
Obstrukční ventilační porucha středně těžkého st., bez resp. insuf.
Diabetes mellitus II.typu komp. na terapii dietou a PAD. Hypothyreoza na substituci. Hyperlipidémie na statinu.
St.p. CMP s dx hemiparesou 2016 - úprava hybnosti do normy, citlivost zhoršena na PHK a od kolene distálně na PDK
St.p. HYE+AE bilat. pro myom, po operaci stresová inkontinence. St.p. polypektomii v rektosigmatu při KLS 8/17 - histol. až s těžkou dysplazií

Jak byste pacientku dál léčili? Pacientka je ve výborném klinickém stavu PS0, pokračovat dál v Herceptinu?, pokračovat dál v adjuvantní HT? Pseudoadjuvantní chemoterapie??

Reakce: 3

Vzhledem ke ztrátě HER2 pozitivity bych otestovala PDL1 pozitivitu, problém je, že nemocná asi nemá po resekci měřitelnou lézi. Pokud by imunoteraie nebyla možná, zahájila bych pseudoadjuvantní léčbu antracykliny
(AC), které v adjuvanci neměla, pokud má vyhovující kardiální parametry.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Velmi děkuji za doporučení a názor.

Tazatel byl s doporučeními spokojen