Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » 64letá nemocná, adenoca v levém dolním plicním laloku

64letá nemocná, adenoca v levém dolním plicním laloku

19. 8. 2020
64letá nemocná, dg. 05/2012, adenoca v levém dolním plicním laloku, meta do mozku, meta do lopatky vlevo, pozitivní mutace EGFR na exonu 19, T2 N1 M1, st. IV. Nemocná byla léčena 4 roky erlotinibem plus denosumabem, nejlepší odpovědí byla parciální remise. 05/2016 byla přítomna progrese v CNS, ozářená SRT, stejně tak progrese lokální, s následným paliativním ozářením. Dále byla nemoc pouze sledována. Další progrese 04/2018, byla indikována chemoterapie ve složení pemetrexed, cis/karboplatina, 4 cykly, s následnou maintenance léčbou pemetrexedem, 13 dávek. V 06/2019 se objevily meta v hepar, nová ložiska ve skeletu a léze v nadledvině. Byla indikována cílená biopsie m.j. s cílem prokázat eventuální přítomnost mutace T790, bohužel se biopticky nepodařilo metastatickou lézi zastihnout. S ohledem na předpoklad relapsu EGFR řízeného nádorového onemocnění se do III. linie indikoval opět erlotinib, po selhání chemoterapie. K další progresi dochází po 10 měsících léčby erlotinibem, v 05/2020, a je indikována monochemoterapie docetaxelem (podány dva cykly 07-08/2020), s rychlou lokální i systémovou progresí. Plicní léze i jiné meta nejsou dosažitelné punkcí, pouze meta v hepar, která je ale dle zobrazovacích metod z většiny nekrotická. Byla odebrána tekutá biopsie, která prokazuje nádorovou DNA s mutací p53, bez průkazu senzitivní mutace EGFR či mutace T790. Nemocná je celých 8 let!!! od diagnózy NSCLC st. IV ve velmi dobrém klinickém stavu, aktivní, zvládá lehkou práci, má zájem o další onkologickou terapii. Otázkou je, jak postupovat dále. Indikovali byste imunoterapii (atezolizumab?), s tím, že t.č. byly senzitivní mutace tekutou biopsií vyloučeny? Jaký jiný postup byste navrhovali?
Sdílet

Reakce: 2

Atezolizumab je dobrý nápad, ale bylo by nutné požádat o souhlas revizního lékaře, protože v úhradových omezeních SÚKL stále stojí: g) u pacienta neprokázány aktivační mutace EGFR ani přítomnost anaplastické lymfomové kinázy (ALK). Další možností je již jen vinorelbin - standardně nebo p.o. metronomicky

Také souhlasím s tím, že atezolizumab by mohl být u pacientky přínosný. Zkusili jste se domluvit s radiodiagnostiky, zda by přece jen v určité oblasti nebyla léze v hepar na periférii bez nekrózy a tudíž punktovatelná? Pokud budou mutace vyloučeny i v bioptované tkáni, je předpoklad, že se v čase tumor geneticky změnil a již neobsahuje buňky, které původně řídící mutaci EGFR nesly.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.