Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plicní tumor - dolní pól pravého hilu cT3 cN3 M1 LYM (meta do LU hilu vpravo, mediastina a meta do krčních LU) z punkce LU 10/19: adenokarcinom ALK neg. bez mutace EGFR, PD-L1 40% 11/19 výrazná progrese na CT CHT - 12/ 19 - 2/20 cDDP + pemetrexed 4x 3/20 PR 6/20 další PR 1/21 PD dle PET/CT RT - ozáření rezid. plicního tumoru a pravého plicního hilu 6MV 60Gy do 4/21, předán z KOC na spádovou onkologii 11/21 PET/CT bez progrese, popsány postRT změny 12/21 generalizace do mozku, stav po RT gama nožem - 6 ložisek 4/22 MR regrese meta mozku PET/CT bez relapsu - Infiltrát centrálně v oblasti pravého plicního hilu, který pokračuje do dolního laloku pravé plíce s lehkou nehomogenní akumulací FDG, která jsou v čase stacionární. stacionární pozánětlivé změny v lingule levé plíce, několik LU v mediastinu subkarinálně, pretracheálně a v AoP okně do 18x10mm bez akumulace FDG, plicní hily bez sign, uzlin, - nález je stac., akumulace FDG v rektu - dle sigmoideoskopie 2 polypy, které endoskopicky sneseny, oba benigní adenomy ( dop koloskopie za 6 měs) Je nyní indikována jen dispenzarizaci a imunoterapii až při relapsu jinde než v mozku? Za jak dlouho při dispenzarizaci byste zopakovali vyšetření a jaká? děkuji

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Spíše bych se přiklonila k zahájení imunoterapie neodkladně z těchto důvodů: Rozsah onemocnění mimo CNS byl značný, dle epikrízy bylo dosaženo parciální remise (proč neměl udržovací pemetrexed?), posílené radioterapií, ale recidivu lze očekávat. Progrese nastala v CNS, ložiska jsou ošetřena, zřejmě bez kortikoterapie. Vzhledem k 6 ložiskům je vysoké riziko, že se brzy objeví další metastázy. Existuje dostatek dat, že imunoterapie účinkuje na mozkové metastázy, prodlužuje dobu bez progrese. Domnívám se, že případ splňuje úhradová kritéria a je známo, že efekt imunoterapie je tím lepší, čím menší je rozsah choroby v době zahájení léčby. Doporučuji, pokud je dostupná tkáň, doplnění NGS vyšetření

Souhlasím s názorem kolegyně.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Žena 63 let, s epidermoidním ca v levém dolním plicním laloku

15. 11. 2021 16:50

Žena 63 let, bývalá kuřačka, s epidermoidním ca v levém dolním plicním laloku, meta do uzlin mediastina, levé nadledvin, mnohočetně do kostí. Exprese PD-L1 80%. Pacientka absolvovala 2 cykly combo paklitaxel, karboplatina, Keytruda; v rámci druhého c...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.