Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

13. 6. 2022

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušovaně cca 10cigaret/den, od r. 2020 nekouří Medikace: Neurol, Citalec, Euthyrox, Emanera, Atrovent+Ardealysy 11/2020 Adenokarcinom horního laloku levé plíce pT1b pN0 M0.
* 27.11.2020 VATS lobektomie horní vlevo, mediastinální lymfadenektomie, histol. dobře diferencovaný solidně uspořádaný adenokarcinom, uzliny sk. 5,7 a 10 bez maligních struktur Dále sledována 11/2021 Meta proces CNS – dle CT a MR parietálně vpravo solitární cystické ložisko 45x45x55mm, CT plic, břicha a pánve onkol. negativní
* 16.11.2021 - radikální resekce cystického tumoru parietálně vpravo histol. metastáza adenoca plic, PD-L1 pod 1%, EGFR neg., ALK neg., ROS1 neg. Po operaci PS 2, systémová léčba nebyla indikována, objednána kontrolní MR mozku 25.1.2022 MR mozku: V oblasti poresekční dutiny patrno polycyklické částečně cystické ložisko recidivy s poskontrastně se sytící solidní složkou vel. 3 x 3 x 3,5 cm s mírným kolaterál. edémem. Jiné ložiskové změny char. metastat. ložisek neprokázány.
*10.2. - 2.3. 2022 paliativní radioterapie: na oblast metastázy parietálně vpravo denní l.d. 2,9 Gy, l.d.min. 43,5 Gy tj. 54 Gy ekv., na oblast zbytku CNS denní l.d. 2,2 Gy, l.d.min. 33 Gy tj. 35 Gy ekv. Klinicky při ukončení léčby bolesti hlavy kolísavé intenzity, nejistota chůze, PS2 16.5.2022 PET/CT: Levá plíce po horní lobektomii, lokálně bez známek recidivy. Bez lymfadenopatie a známek vzdálené generalizace v zachyceném rozsahu 30.5.2022 MR mozku: po ozáření téměř kompletní regrese metastázy, možné drobné reziduum v okraji resekční dutiny, bez nových ložisek. Pacientka t.č. celkově zlepšena – PS 1, přetrvávají mírné neurol.příznaky – nejistota chůze.

Můj dotaz zní, zda byste v této situaci indikovali systémovou léčbu nebo vyčkali progrese onemocnění?

Sdílet

Reakce: 1

Pokud by byla volena celková léčba jednalo by se o kombinaci (při daném molekulárním profilu tumoru) o kombinaci chemotp. + nivo + ipi.
Vzhledem k tomuto je tedy otázkou zda je bezpříznaková stran neurologického a zda již nepotřebuje kortikoidy (příp. KI imunoterapie). Dále bych kriticky zvážil zda je PS1 či spíše PS 1-2. V případě PS 1-2 bych pro náročnost zmíněné léčby volil spíše prozatím disepnzarizaci, v případě PS1 (a absencí KI zmíněné léčby) bych volil celkovou léčbu.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za názor doc. Svatoňovi, který se shodoval s mými úvahami.
Vzhledem k tomu, že pacientka je hraniční PS (tj. spíše 1-2), přiklonila jsem se nakonec zatím k dispensarizaci s ev. odloženou léčbou při progresi onemocnění.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Žena 63 let, s epidermoidním ca v levém dolním plicním laloku

15. 11. 2021 16:50

Žena 63 let, bývalá kuřačka, s epidermoidním ca v levém dolním plicním laloku, meta do uzlin mediastina, levé nadledvin, mnohočetně do kostí. Exprese PD-L1 80%. Pacientka absolvovala 2 cykly combo paklitaxel, karboplatina, Keytruda; v rámci druhého c...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.