Adenokarcinom pravé plíce centrálně

14. 6. 2018 06:44

Pacientka JL, ročník 56. Dg. v 01/2018, adenokarcinom pravé plíce centrálně, stenozující hlavní bronchus, s atelektázou pravého dolního plicního laloku, meta do obou plicních hilů, uzlin mediastina bilaterálně, T1b N3 M0, st. IIIB. Nález byl ověřen histologicky, G3, pozitivní mutace EGFR, delece na exonu 19. Z vedlejších dg. těžká steatóza jater.

Iniciálně byly podány 3 cykly chemoterapie karboplatina, vinorelbin. Dle kontrolního CT hrudníku 05/2018 je patrná stabilizace, resp. mírná regrese jak vlastního tumoru, tak mediastinální lymfadenopatie.

Jaký byste prosím doporučili další postup?

Reakce: 4

U této pacientky bych volila primárně buď konkomitantní chemoradioterapii - i když vzhledem k postižení obou hilů a atelektáze pravého dolního laloku by byla pravděpodobně bezpečná aplikace radikální dávky záření problematická. Proto bych ale podala již v první linii biologickou léčbu anti EGFR TKI. Protože se již začalo chemoterapií a není progrese, nyní bych zvážila lokální léčbu - tedy radioterapii - sekvenčně. Biologickou léčbu - je na výběr erlotinib, gefitinib nebo afatinib a výhledově osimertinib - podat při progresi.

Rozhodně nyní doplnit konkomitantní radiochemoterapii a při následné progresi zahájit podávání antiEGFR TKI. Pokračování v zahájené samostatné CHT by nemělo valný význam, k převedení na jinou systémovou léčbu t.č. bez progrese není důvod a onemocnění je zatím bez diseminace.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 18. 6. 2018 20:08

Primárně bych u nemocné zvažovala rovněž možnost konkomitantní chemoradioterapie, s doporučením PET/CT trupu v rámci stagingu. Máme zkušenost, že takto lokálně pokročilé karcinomy plic se nakonec ukáží jako generalizované. Nyní bych zvažovala radioterapii, v případě progrese pak biologicky cílenou léčbu, jak uvádí paní docentka Zemanová.

Taky bych nyní doporučila konkomitantní chemoradioterapii. Při dobrém plánování by se i současný rozsah měl dát zvládnout, navíc kombinace CH-RT bude rozhodně účinnější.