Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Adenokarcinom pravé plíce centrálně

Adenokarcinom pravé plíce centrálně

14. 6. 2018
Pacientka JL, ročník 56. Dg. v 01/2018, adenokarcinom pravé plíce centrálně, stenozující hlavní bronchus, s atelektázou pravého dolního plicního laloku, meta do obou plicních hilů, uzlin mediastina bilaterálně, T1b N3 M0, st. IIIB. Nález byl ověřen histologicky, G3, pozitivní mutace EGFR, delece na exonu 19. Z vedlejších dg. těžká steatóza jater. Iniciálně byly podány 3 cykly chemoterapie karboplatina, vinorelbin. Dle kontrolního CT hrudníku 05/2018 je patrná stabilizace, resp. mírná regrese jak vlastního tumoru, tak mediastinální lymfadenopatie. Jaký byste prosím doporučili další postup?
Sdílet

Reakce: 4

Primárně bych u nemocné zvažovala rovněž možnost konkomitantní chemoradioterapie, s doporučením PET/CT trupu v rámci stagingu. Máme zkušenost, že takto lokálně pokročilé karcinomy plic se nakonec ukáží jako generalizované. Nyní bych zvažovala radioterapii, v případě progrese pak biologicky cílenou léčbu, jak uvádí paní docentka Zemanová.

Rozhodně nyní doplnit konkomitantní radiochemoterapii a při následné progresi zahájit podávání antiEGFR TKI. Pokračování v zahájené samostatné CHT by nemělo valný význam, k převedení na jinou systémovou léčbu t.č. bez progrese není důvod a onemocnění je zatím bez diseminace.

Taky bych nyní doporučila konkomitantní chemoradioterapii. Při dobrém plánování by se i současný rozsah měl dát zvládnout, navíc kombinace CH-RT bude rozhodně účinnější.

U této pacientky bych volila primárně buď konkomitantní chemoradioterapii - i když vzhledem k postižení obou hilů a atelektáze pravého dolního laloku by byla pravděpodobně bezpečná aplikace radikální dávky záření problematická. Proto bych ale podala již v první linii biologickou léčbu anti EGFR TKI. Protože se již začalo chemoterapií a není progrese, nyní bych zvážila lokální léčbu - tedy radioterapii - sekvenčně. Biologickou léčbu - je na výběr erlotinib, gefitinib nebo afatinib a výhledově osimertinib - podat při progresi.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.