Adjuvantní terapie u mladého muže

20. 4. 2016 22:11

Dobrý den,
velmi Vás prosím o radu stran adjuvantní terapie u mladého 46 -letého muže, který přešel do mé péče. Podstoupil v únoru 2016 robotickou RAPE + ePLND
TNM : pT3bpN1(1+/12LU)Mx
Histol: Acinární adenokarcinom prostaty, v obou lalocích, GS 7(3+4), s minoritní terciární komponentou gl.grade 5. Na periferii tumoru výrazná perineurální invaze a fokálně invaze do lymfatik.
Extraprostatická extenze rozsáhlá, převážně paravezikulárně vpravo. Resekční okraje nepostiženy. Nádorová invaze do obou seminální vesikul.Vyšetřeno 12 LU, v jedné uzlině meta adenokarcinomu velikosti 4 mm, bez postižení pouzdra. M8140/3

PSA vstupně 13 nyní PSA 15/4/2016 0,04

Na původním pracovišti pouze odoperován, bez další terapie.

Souhlasíte u pacienta s adjuvantní terapií LHRH agonistou (preferujete některý z preparátů jako lepší?)? A doporučili byste rovnou i adjuvantní RT ?

Mnohokrát děkuji !

Reakce: 2

U tohoto pacienta se jistě jedná o vysoce rizikový nádor, který bude s největší pravděpodobností dříve nebo později další léčbu vyžadovat. U pacientů s N1 onemocněním musíme zvažovat hlavně hormonální léčbu. Otázka je načasování.
Pozitivní uzlinový nález je sice prognosticky nepříznivý, ale průběh u pacientů s jedinou pozitivní uzlinou může být někdy relativně příznivý. Prognózu zhoršuje i invaze do váčků a terciální komponenta. Pokles PSA na 0,04 je na druhou stranu celkem příznivý, neznáme však dynamiku hodnot. Osobně bych doporučoval kontroly PSA v pravidelných intervalech, při záchytu vzestupu hodnot pak nasazení hormonální léčby formou LHRH analog.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 21. 4. 2016 08:53

Pacient je adeptem k zahájení hormonální suprese, nejspíše LHRH analogy. Impulzem k podání by byl z mého pohledu vzestup PSA. Podala bych analoga pak společně s radioterapií formou intermitentní androgenní suprese.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 26. 4. 2016 20:14