Adjuvantní terapie u pokročilého karcinomu, 60let

5. 3. 2020 16:22

Dobrý den, moc prosím o Vaši poradu, jedná se o 63 letou ženu IV, hypertenze, astma, polyvalentní alergie a intolerance řady léčiv, st.p.fundoplikaci jícnu, nyní po výkonu pro ca prsu vlevo. Neoadjuvantní terapii pacientka odmítala z obavy z nežádoucích účinků léčby s ohledem na svou komplikovanou nesnášenlivost léků.
st.p. ME +EA l.sin + profyl ME l.dx. 23/1/2020 (druhostranná ME z přání pacientky provedena chirurgem, bez onko indikace)
pT3pN1(1+mi/11LU)Mx
Biopsie: NST G2 ki 67 8%, ER 90%, PR 60%, HER neg
Histologie: tumor velikosti 72x52x30mm, invazivní NST karcinom, G2, ki 67 15%, ER 95%, PR neg, HER difuzní 2-3+,FISH neg, v okolí HG DCIS
vyšetřeno celkem 11 LU, v sentinelové metastaza daného nádoru (bez udání přítomnosti perinodální infiltrace), v jedné LU mikrometa
Jakou byste volili adjuvantní terapii? Radioterapii hrudní stěny (paní si již zajištovala v PTC) + hormonální terapie (s otázkou tolerance ???). Adjuvantní chemoterapie (PR neg, G2,ki 15%,N1, anamneza přítomnosti tumoru minimálně 7 měsíců) + IA, v tomto případě s nebo bez radioterapie? Moc děkuji za poradu !!!

Reakce: 3

Vzhledem k velikosti nádoru a pozitivitě axilární uzliny při negativitě PR a G2 by u pacientky byla na zvážení adjuvantní chemoterapie. Pokud ji však pacientka odmítla v neoadjuvantním podání, lze předpokládat, že nesouhlasí ani v adjuvanci. V tom případě bych jí doporučila IA up front- dle tolerance na 7-10 let a RT.

Zhoubný nádor je lokálně pokročilý, primární nádor byl velký, v definitivní histologii nejspíše luminal B. Nemocné bych také nabídla chemoterapii, pokud by měla kardiální kontraindikace, antracyklinů mohla by dostat alespoň taxol weekly a dále pak inhibitor aromatázy v rámci prodloužené adjuvance.

Souhlasím s kolegyněmi, na místě je adjuvantní chemoterapie, ale pokud nemocná nebude souhlasit, pak RT na oblast jizvy + svodných lymfatik + inhibitory aromatáz současně s RT a dále alespoň na 7 let. Z CHT by se kromě klasického režimu a nebo samotného paclitaxelu dala pacientce (při její polyvalentní alergii a nechuti k chemoterapii) event. nabídnout i terapie s NVB v kombinaci s Letrozolem, i když to jinak není standardní kombinace do adjuvance.