Bilaterální ca mammae

24. 2. 2020 13:00
raritní

Pac. s bilaterálním ca mammae l.dx. pT1cpN0(0/3SLN(G1,postmenopauzální, V0,L0R0,pn+ SR poz., Luminal A ,st.IA
ca mammae l.sin pT2pN1a(2/15)G2,L+V0pn0,R0 těsně DCIS,Luminal B,st IIB
6.2.2020 QE l.dx. +SLN : tu vel.11x7mm,invazivní dobře diferencovaný duktální karcinom prsní žlázy-NST infiltrující ve tkáni prsu s desmoplasií středního stupně a minimální reaktivní celulizací nádorového stromatu (TIL neg.) bez známek lymfangioinvaze ,s perineurálním šířením nádoru, s extenzivní intraduktální komponentou - EIC je 30-40 %,resekční okraje neg ,3SLN neg M 8500/31
Imunohistochemie: E cadherin poz.,Ki 67-10%,ER poz. 100%,PR poz.95%,Her 2 1+ neg p63 neg cytokeratin AE1/AE3 negativní sentinelové uzliny
QE l.sin. +SLN a DA: tu vel.28x20mm, invazivní středně diferencovaný duktální karcinom prsní žlázy-NST infiltrující solidními čepy ve tkáni prsu s desmoplasií středního stupně a infiltrativním prorůstáním tukové tkáně na okraji nádoru, s minimální reaktivní celulizací nádorového stromatu (TIL neg.) ,s invazí do lymfatických štěrbin , bez známek perineurálního šíření nádoru, s extenzivní intraduktální komponentou - EIC je 30 %,resekční okraje neg ,formace DCIS dosahují do těsné blízkosti (1mm) vnitřního okraje , 1SLN s makrometa ,1 SLN neg, 1 SLN s mikrometa a 2 SLN neg ,10LU neg, M 8500/32
Imunohistochemie: E cadherin poz.,Ki 67-15%,ER poz. 100%,PR poz.5%,Her 2 1+ neg p63 neg D2-40 poz.lymfoinvaze
meta : Ki 67-15%, ER poz.100%,PR poz.5%,Her 2 neg

Pac. bez komorbidit, stran benefitu adjuvantní chemoterapie, či doplnit vyš. mamaprint,?, samozřejmě bude RT na obě prsa a dosycení a následně HRT . Děkuji.

Reakce: 3

Léčba by se měla řídit nepříznivějším nádorem v levém prsu. Kromě typu a rozsahu nádoru bude hrát roli také menoaktivta nemocné. a její věk. Pokud by to bylo schůdné , tak by Mammaprint vůbec nebyl od věci. V případě, že nebudeme mít žádnou další informaci, tak bych premenopauzální pacientku zajistila antracyklinovou chemoterapií (4xEC) a pak pokračovala v hormonoterapii, nejspíše Zoladex + exemestan, s možným switchem na monoterapii tamoxifenem, vzhledem k N+ a ozářila oba prsy a axilu vlevo. Pokud je nemocná pomenopauzální, byla by k úvaze samotná hormonoterapie s radioterapií. Doporučuji genetické vyšetření z indikace bilaterality nádoru.

Jedná se patrně o postmenopauzální pacientku, která má bilaterální karcinom prsu. Nádor v levém prsu má mírně nepříznivější fenotyp ( středně diferencovaným, PR 5%) s makrometastázou v jedné sentinelove uzlině (další je mikrometa). taky bych zvažovala vyšetření MammaPrint, pacientku by to mohlo uchránit chemoterapie. V případě, že tato možnost není, tak bych pacientce doporučila adjuvantní 4x AC (pokud je v dobrém stavu a je cca do 65 let), následně Tamoxifen na 2-3 roky se switchem na IA. Celkově HT na 7-10 let podle tolerance.

Mammaprint by mohl hodně pomoci, jinak vzhledem k postmenopauze 4xAC a dále adj. RT včetně svodné lymfatiky sin. a hormonoterapii - s ohledem na pozitivitu LU sin. primárně s AIs.