Ca prsu po neoadjuvanci

6. 1. 2020 11:52
raritní

Dobrý den,
mám pacientku s ca prsu, vstupně hormonálně pozitivní, HER2 negativní, proliferačně aktivní nádor. Pacientka dostala v neoadjuvanci 4x AC, následně paclitaxel 12x. Dosáhla dobré odpovědi, ale zbylo nádorové reziduum v oblasti primárního tumoru. Toto reziduum bylo histologicky hodnoceno jako triple negativní, oproti počáteční hormonálně pozitivní histologii. Měla by pacientka v adjuvanci dostat hormonální léčbu?
Děkuji.

Reakce: 3

Pokud výsledek tru-cut biopsie pochází z důvěryhodné laboratoře a jedná se opravdu o pozitivitu hormonálních receptorů (nejlépe nad 50%), tak bych pacientce adjuvantní HT určitě navrhla.

Taky bych nemocnou léčila adjuvantně hormonoterapií, pokud byly v punkci hormony pozitivní. V případě , že máme k dispozici cílenou léčbu , postačuje informace z jednoho histologického vyšetření. Buněčné markery včetně hormonálních receptorů jsou fragilní a jejich falešná negativita, může být způsobená zpracováním vzorku.

Postupovala bych stejně jako kolegyně. Hormonoterapii bych volila dle původního IHC vyšetření.