Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Praktický lékař » Karcinom prsu » Ca prsu ročník 1976

Ca prsu ročník 1976

1. 4. 2021
raritní
5/2017 pozitivní nález MG - vlevo patrné vtažení bradavky, cípatý kondenzát retroareol. a zesílení kůže v této lokalizaci, v MHK při bázi žlázy patrný další cípatý infiltrát vel. cca 10 mm, uzliny fyziologické. UZV - retroareol. patrný hypoechog. infiltrát vel. cca 18 x 12 mm, při jeho later. kontuře do rozhraní ZKK je patrné další drobné hypoechog. ložisko vel. cca 6 mm, další je patrné subareol. směrem do DKK, další nejvzdálenější ložisko je patrné v HMK blíže rozhraní MKK vel. cca 10 mm. Axila bez patologie. Výsledek- multicentrický ca mamae vlevo cT1N0M0 Biopsie - největší ložisko- invazivní ca, G1, SR+, Ki67 22%, HER2 neg. Indikována simplexní mastectomie + SNB. Staging neg., genetika neg. 6/2017 RAME, peroperační nález: 2 SU v levé axile, 1 SU nález na zmrzlo MTS 4 mm. Závěr: bicentrický invaz. Ca, NST, G1 s příměsí high-grade DCIS, s angioinvazí, ER, AR 100%, PR 80%, Ki67 28%, HER2 neg. SNB 2x-jedna s makrometastázou mamár.ca (1/2), dále v axile 5 LU, bez malignity (0/5) 8500/32, pTNM (7) pT1c (18 mm, četnost 2), L1V0R0 Vzhledem k přítomnosti rizikových faktorů - střední proliferace, N+, lymfangioinvaze zahájena následující adjuvantní léčba: CHT v komb. 4x AC, HRT samotný tamoxifen (postmenop. hodnoty) od 10/2017, RT na oblast hrudní stěny vlevo + svodná lymfatika 25 dávek (10-11/2017), zolendronát v režimu samoplátce 1x za 6 měsíců (7/2017-7/2020) jako prevence osteopenie. 3/2018 opět menoaktivní, hyperplastické endometrium 11 mm, tamoxifen na měsíc vysazen, provedena HSK s RCU, výsledek- benigní změny 4/2018 zahájena aplikace LH-RH analoga + dále tamoxifen 11/2018 zahájena RHB lehkého lymfedému, Lymfoven v intervalu 14 dní až měsíc až do současnosti dle potíží, t. č. stabilizováno 5/2019 scinti skeletu – bez patrných ložisek patol. akumulace RF (provedeno pro opakované bolesti muskuloskelet. systému v oblasti sakra) 7/2019 denzitometrie v obl. LS v pásmu osteopenie (T -1,1) 7/2020 opět hyperplazie endometria 9 mm, tamoxifen na měsíc vysazen, provedena HSK s abrazí endometria, hist.-nepr. prolifer. endometrium, dopor. výměna za anastrozol, pacientka preferuje pokračování v tamoxifenu s rizikem 8/2020 denzitometrie v obl. LS v pásmu osteopenie (T -1,1), v oblasti krčku femuru vlevo pokles -3% , ale v mezích normy T -0,6. 1/2021 opět hraniční endometrium 6 mm, dále pouze ke sledování USG kontrolou po 6 měsících (HYE + AE pacientka odmítá) 1/2021 výměna tamoxifenu za anastrozol Pacientka v remisi, ale přetrvávají muskuloskelet. potíže, již obtěžujícího charakteru (lupavý prst na P ruce), návštěvy neurologie, ortopedie, revmatologie bez zásadního nálezu a vzrůstají obavy z dalšího úbytku kostní hmoty při inhibitorech aromatáz. Otázky Je možné léčbu předčasně ukončit bez zvýšení rizika recidivy (plán 5 let) nebo vysadit LH-RH analoga (užívá téměř 3 roky) a umožnit návrat k menoaktivitě (pozitivum na kosti) a znovu se vrátit k tamoxifenu (zda to není velké riziko viz opakované reakce endometria)? Jaký máte názor na adjuvantní léčbu a byla RT nutná i přes N1, když byla tak radikální operace a s ohledem na kardiotoxicitu CHT? Jaké je prosím riziko návratu onemocnění? Děkuji za Vaše odborné názory.
Sdílet

Reakce: 2

Odpovědi na otázky:
1. Je možné léčbu předčasně ukončit bez zvýšení rizika recidivy (plán 5 let)
- odpověď: není
2..... nebo vysadit LH-RH analoga (užívá téměř 3 roky) a umožnit návrat k menoaktivitě (pozitivum na kosti) a znovu se vrátit k tamoxifenu (zda to není velké riziko viz opakované reakce endometria)?
- odpověď- - pokud pacientka nechce dál pokračovat v terapii LH-RH analogy- optimální doba podávání podle studií je 5 let (studie TEXT a SOFT), nicméně, pacientka měla tumor G1, proliferaci pouze střední a pozit. 1 uzlinu a v rakouské studii ABSCG12 bylo podávání LH RH analog na 3 roky, dál lze pokračovat Tamoxifenem, - u premenopauzálních pacientek bych neměla obavu z endometriálniho karcinomu- vyšší riziko platí pouze pro postmenopauzální pacientky
2) Jaký máte názor na adjuvantní léčbu a byla RT nutná i přes N1, když byla tak radikální operace a s ohledem na kardiotoxicitu CHT?-odpověď: vzhledem k tomu, že pacientka neměla dissekci axily, ale pouze SNBH a jednu uzlinu pozitivní- bych pacientku taky ozářila

Souhlasím s primářkou Petrákovou.
Hormonální léčbu lze samozřejmě předčasně ukončit, ale za cenu vyššího rizika návratu emoci.
Monoterapie tamoxifenem po 3 letech LH-RH je dobrá volba.
Také bychom nemocnou ozařovali.

Další případy

Leukopenie při léčbě transtuzumabem

31. 1. 2024 08:41

43letá pacientka, od 2/2023 Ca mammae l.sin., cT3NOMO, multicentrický, biopsie: invazivní duktální grade 2, skóre 6, ER a PR negat. HER2 +(skóre 3+), bez nekrozy či angioinvaze genetika negativní. 16.3.23 MR prsu + KL před zahájením léčby: Vpravo bpn...

Adjuvantní RT hrudní stěny po mastektomii

8. 11. 2023 16:43

43 letá pacientka, dosud zcela zdravá, štíhlá, prsy malé. od 2/2023 Ca mammae l.sin., cT3NOMO, multicentrický, biopsie: invazivní duktální grade 2, skóre 6, ER a PR negat. HER2 +(skóre 3+), bez nekrozy či angioinvaze genetika negativní. 16.3.23 MR pr...

Karcinom prsu u 74leté ženy - přejít na jiný lék?

12. 5. 2023 14:32

Jsem praktickou lékařkou, je mi 74let. Před 2,5 lety jsem podstoupila mastektomii pro invazivní ca NST, gr 2,ER 100procent,PR 100procent,MiB 8proc,cerb 0.Bez zn. meta do uzlin. Užívám Trozel a začaly poslední rok kloubní obtíže, skákavé prsty s defor...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.