Onkomarker Ca19-9 u 35letého muže

13. 3. 2020 17:44

Dobrý den, prosím o konsultaci u následujícího pacienta:
Muž 35 let, nesvéprávný v péči pěstounů (středně těžká mentální retardace,DMO).Ve 20 letech diagnostikován hepatitida B, v roce 2017sérokonverze, HBSAg negativní.Hyperthyreoza zaléčená Thyrozolem 2013, nyní bez medikace sledován endokrinologem,na pokyn neurologa v roce 2019 odběr onkomarkerů, kde Ca 199: 59,2, v roce 2020 kontrolní odběr Ca 199: 79,3, jinak laboratoř . bez významnější patologie.Z fyzikálního . vyšetření má pacient hypertrofii tonsil, bez recidivujících angin,na DK stav po korekčních operacích , dále bez pozoruhodností.V roce 2016 měl fibrogastroskopii, eradikace Helicobaktera,byla zjištěn skluzná hiátová kýla, duodenogastrický reflux, v roce 2016 byl stomatochirurgický zákrok ,extrakce 3 zubů v celkové anestezii, následně revize zánětlivého infiltrátu.29.7.2019 prodělal herpes zooster bez komplikací.V květnu 2019 měl UZ břicha negativní. Dá se říct, že fyzicky pacient prosperuje.
Ještě doplňuji výsledek CT břicha bez výraznější patologie - 2 menší cysty nízko postavených jater, 2 zcela drobné parenchymové cysty L ledviny, minimální tekutina v CD. Dále výsledek MR mozku - bez čerstvých ložiskových změn, ojedinělé nespecifické ložisko gliozy periventrikulárně v bílé hmotě vpravo při frontálním rohu postranní komory - stacionární nález proti MR z 2/2018. kromě elevace Ca19-9 je též elevace AFP z původních 9,6, (4/2019) na 11,4 (3/2020).
Prosím o váš názor na etiologii onkomarkeru.

Reakce: 2

Nejprve obecně: neléčí se onkomarkery, ale dané onemocnění, které musí mít klinický nebo grafický korelát (což v uvedeném případě není) a jednoznačnou histologickou verifikaci (zde není z čeho). Takže t.č. není důvod cokoliv podnikat.

Nevím, co vedlo neurologa k indikaci doporučení jejich odběru. Jejich hodnoty běžně oscilují - měl infekt H.Pylori, poté jeho eradikaci, přitom prodělal hepatitidu (oba infekty mohou být rizikové), navíc je možné působení řady dalších faktorů, které výši onkomarkerů ovlivní. Grafická vyšetření měl, není tedy nyní co dalšího provádět a spíše bych se snažil z dalších podobných odběrů vycouvat. Řešit bude třeba až věci jednoznačně prokázané, a i tyto možnosti budou velmi omezené s ohledem na stav a komorbidity pacienta, což je další důvod jej nyní ničím nezatěžovat.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 18. 3. 2020 08:36

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den,
mnohokrát děkuji za odpověď na mého pacienta. Pomohl mi v rozhodování o dalším postupu. Mám nyní v ruce rozbor, který mi pomohl v tom , abych se dále nedala tlačit do dalších vyšetření ať ze strany rodiny či odborných lékařů.
S díky.

Tazatel byl s doporučeními spokojen