Intravenózní cytostatická terapie a červené zabarvení krve

28. 1. 2020 08:46

Nemocný je léčen intravenózní cytostatickou terapií a přijde vyděšen z červeného zabarvení moči. Jakým cytostatikem je léčen? Děkuji za odpověď.

Reakce: 3

Patrně antracyklínem, ale pacient měl být předem o tomto vedlejším účinku informován.

Ano, antracyklin je nejpravděpodobnější. O červené barvě moči informuje pacienty nejen lékař, ale také sestra v rámci aplikace cytostatika.

Antracyklin - červená barva byla vidět již v infúzním roztoku.