CRCP - progresia počas chemoterapie

17. 4. 2016 22:15

Dobrý deň prajem,
prosím o opakovanú konzultáciu u 56 ročného aktívne pracujúceho pacienta:
6/2015 dg- lokálne pokročilý adenoca prostae Gleason 9/4+5/, T4N2M1 /skelet /, infiltrácia m.m., lokoregion. LAP, mts v skelete axiálnom i apendikulárnom:/gamagrafia skeletu/
9/15 CT vyš. hrudník, abdomen, panva: tu prostaty s prerastním do semin. vesikúl a mm , lokoregionálna LAP v MP , retroperit. LAP , početné skleroticko - lytické lož. v skelete. T4N2M1, ojed. pľ. noduly .
6/15 inic. PSA 425ng/ml, zahájená liečba Eligardom + bicalutamid 150mg, Denosumab mesačne
9/15 PSA 7,2 ng/ml, TST 25 ng/ml,
11/15 PSA nadir 2,46, TST 0,16
12/15 PSA 9,2
1/16 PSA 51,2 , TST 0,05 ng/ml
1/16 gama skeletu : super bone scan, so znížením metabol. aktivity viacerých ložísk
2/16 CT : regresia lokoregion. LAP v MP, retroperitoneálnej LAP, novodiferencované početné lož. lézie v hepare 5-15mm char. mts. pulmonálny nález stacionárny.
2/16 - 3/16 - 3 cykly docetaxel, prednison, vysadený bicalutamid, pokračujem Eligard, denosumab.
V priebehu chemoterapie progresia PSA : 4/16 - 675,3ng/ml, klinické zhoršenie - progresia skeletálnych bolestí - 4/16 antalgická iradiácia Th - L skelet . ložísk.

Prosím o názor na najvhodnejší ďalší terapeutický postup.
ďakujem !

Reakce: 1

Při příslušné analgetické léčbě a BMA bych pokračovala kabazitaxelem, pokud to stav pacienta umožňuje.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 21. 4. 2016 04:03