Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků? Zjištění ze studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle nabízejí naději, že užívání NSA může zlepšit přežití u karcinomu ovaria. Čtěte dál.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prostaty » CRPC s postižením pararektálních uzlin

CRPC s postižením pararektálních uzlin

19. 1. 2023

Pacient, nar. 1960, bez závažných komorbidit, PS 0 2011 Ca prostaty T2 N0 M0 GS 3+3 PSA 7,2 5/2011 LRP histol. ve více než 1/2 levého laloku adenokarcinom GS 3+3 s perineurální propagací, bez angioinvaze, neprokázáno přerůstání přes pouzdro ani invaze SV od 1/2016 pozvolný vzestup PSA, scinti skeletu a CT bez průkazu recidivy či generalizace
10/2017 odeslán k salvage aktinoterapii při PSA 0,43, z obavy z nežádoucích účinků radioterapie pacient léčbu odmítl, dále sledován v urol. ambulanci, trvá vzestup PSA, PSADT kolem 15 měs. 2019, 2020 PET/CT s cholinem: onkol. negativní 2/2021 PET/CT s cholinem: v.s. solitární maligně infiltrovaná uzlina pararektálně vlevo 7x9mm, jinak bez známek onemocnění.
Pacient konzultován ohledně možnosti radioterapie - vzhledem k uložení uzliny prakticky ve stěně rekta radioterapie se zvýšeným rizikem toxicity PSA 5/2021 4,64 12/2021 5,45 6/2022 7,7 1/2023 8,76 PSADT 19 měs. 8/2021 PSMA PET: pararektálně uzlina 8x7mm s vys. akumulací PSMA, dorzálně od ní v.s.drobná uzlina 4mm 11/2022 PSMA PET: pararektálně vlevo již 3 akumulující metastázy s mírnou velikostní progresí, jinak bez známek nemoci Jedná se o velmi zvolna progredující nemetastatické onemocnění, pacient nenaléhá na léčbu, zachována plně kvalita života, mírná ED řešená Sildenafilem. Jak byste postupovali v případě tohoto pacienta?

Sdílet

Reakce: 4

Není popsána recidiva v lůžku, hodnota PSA již není úplně nízká a přibývají meta infiltrované uzliny v pánvi, zahájil bych ADT a provedl ozáření pánevní lymfatiky, kde aplikovaná dávka není tak vysoká. Příště by již mohla být situace méně příznivá, onemocnění bude mít projevy i v jiných oblastech a lokální léčbu nebude možno indikovat.

Dle mého názoru je pacient primárně indikován k systémové léčbě v podobě ADT. Chirurgické řešení nepřichází v úvahu, případná radioterapie dle radioterapeuta. Vše samozřejmě posoudit a rozhodnout v rámci multioborového týmu.

Hodnoty PSA jsou již vysoké, byť DT je relativně pomalý. Vzhledem k nálezu bych indikovala hormonální léčbu a při poklesu PSA radioterapii. Pokud pacient i nadále nebude s léčbou souhlasit, doporučuji podpis negativního reverzu. Histologie sice nebyla nijak dramatická, ale pacient nastoupil cestu biochemické recidivy a generalizace je jen otázkou času.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 29. 1. 2023 21:23

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji kolegům za názory, pomohou mi přesvědčit pacienta k zahájení léčby, které se dosud bránil.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Doporučení terapie u 61letého pacienta s ca prostaty

25. 10. 2022 08:26

Prosím o vyjádření: 61letý pacient RA. Onkologicky 0 OA: 5 let hypertenze FA: Prestarium 10 mg tbl 1.0.0 Alergie: neguje Urologicky: pr. tuhá až kamenná prostata, PSA 4072 ug/l, provedená biopsie Ca prostaty, histologicky bilaterálně ve všech vzorcíc...

Další terapie?

15. 8. 2022 10:30

Vážené kolegium, zasílám Vám kazuistiku mého pacienta, u kterého provádím návštěvní službu. Jedná se dlohodobě ležícího pacienta s pečovatelko 24 hodin denně. Klidné bolesti neudává, LE nelze odhadnout, životní komfort stabilizován, zvykl si. Hospic...

Nemetastatický CRPC, co dál

3. 4. 2022 20:09

Muž v dobré biologickém stavu, 79 let Z anamnézy: bdn, interně vážněji nestonal, hyperTK, operace: CHCE Léky prav: Inhibace, Lokren Alergie nezjištěny 6/2004 bx prostaty - histologie adenoca GS6 (3+3) iPSA 16.2 ug/l staging - cT2b...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.