Duplicitní plicní karcinom, odlišné morfologie

5. 9. 2019 12:14

Pacientka IF, 72letá, z vedl. dg. v.s. autoimunitní thyreoitida, léčená Thyrozolem. 09/2016 byl diagnostikován epidermoidní ca centrálně dx. s uzávěrem pravého hlavního bronchu, v.s. splývající s mediastinální lymfadenopatií. PET/CT trupu vyloučilo generalizaci, zhodnoceno jako stadium IIIB. Byla provedena konkomitantní chemoradioterapie, v rámci ní podány 3 cykly vinorelbin, cisDDP, radikální VMAT - IMRT tumoru a pr.hilu 63 Gy. Po RT postiradiační pneumonitida, s obrazem postiradiační stenózy všech bronchů dx. dle bronchoskopickéhé vyšetření.
Začátkem roku 2018 se objevila lokalizovaná léze v levém horním plicním laloku, postupně progredující, která byla 05/2018 verifikována jako adenokarcinom. PET/CT trupu opět bez generalizace. Pravostranný nález byl stabilizován. Byla indikována SABR. Ozáření Cybeknife proběhlo 06/2018, 55Gy. Nález vlevo progreduje, objevily se drobné v.s. meta v témže laloku.
Jak byste postupovali dále? Indikovat chemoterapii 1.linie pro tento duplicitní plicní adenoca?

Reakce: 1

S ohledem na stabilizaci původního nádoru, zaléčeného chemoradioterapií, bych zvažovala operační řešení duplicitního adenokarcinomu vlevo. Zásadní bude výsledek funkčního vyšetření, včetně TLCO. Nemocná bude po proběhlé pneumonitidě vpravo nejspíše hodně funkčně limitovaná.
Pokud bude operační řešení kontraindikováno, je na místě biopsie (není zmínka o provedení genetického vyšetření u duplicitního adenoca, zřejmě byla dg. stanovena pouze cytologicky). Volbou pak bude biologická léčba (pokud se zjistí druggable mutace - je nemocná kuřačka?) nebo chemoterapie.