Generalizace po 10 letech

19. 12. 2018 15:56

Pacientka - nyní 48 let, před 10 lety prodělala pravostrannou nefrektomii pro světlobuněčný karcinom G3, pT1b N0 M0, indikována dispenzarizace, na kontrole naposledy 2012, pak se již nedostavila.
Opět přichází v 11/18 s nálezem 2 meta ložisek v mozku okcipitálně (18 a 14 mm), provedeno ozáření Leksell. gamma nožem
Poté doplněn restaging, kdy na CT plic a břicha popsány ojedinělé noduly, největší v S10 vpravo o vel. 11x17 mm, susp. metastáza či metastázy, ostatní nález v normě.
Doplněno PET/CT : Lehce zvýšená konzumpce glukozy ve dvou nodulech (6 a 14 mm) v pravém dolním plicním laloku dorzálně v cca S 10 - nález je susp. z neoplazie
Ostatní noduly v pravé i nodul v levé plíci jsou pod rozlišovací schopností PET systému, jsou ametabolické a nelze se k jejich etiologii spolehlivě vyjádřit. Jinak zřetelná ložiska hypermetabolizmu glukozy svědčící pro neoplazii nenacházíme.

Pacientka je od 10/18 léčena pro hypertenzi
Prokázán trombofilní stav - mutace FII hetrozygot + hyperhomocysteinemie s genetickou predispozicí - mutace MTHFR 677 homozygot - trombofilie vyš. pro RA, TEN neměla
Po zaléčení normalizace homocysteinu
V medikaci Prestarium, Fortecortin již vysazen
Pracuje jako OSVČ - účetní, nekouří
Hb 157, Ca v normě, LDH doplní, PS 0- 1 BMI 30,8

Je nutné ověření nálezu na plicích?
Je možné nasadit biologickou terapii a jakou byste volili?

Děkuji.

Reakce: 4

Relaps I. klinického stadia RCC po 10 letech zároveň v plicích a v mozku není úplně nejpravděpodobnější klinická situace. Z tohoto pohledu bych se k histologické verifikaci plicních ložisek klonil. K biopsii budou ložiska asi příliš drobná, v úvahu připadá spíše resekce obou jasných metastáz. Pokud by měla být resekce nebo biopsie riziková, tak bych uzavřel jako pozdní relaps RCC. Bude pak vhodné nasadit TKI - sunitinib nebo pazopanib. Volba podle preference lékaře.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 20. 12. 2018 13:41

Přiklonil bych se jednoznačně k verifikaci metastáz. Podle histologie pokud se prokáže metastáza RCC bych podat sunitinib nebo pazopanib dle volby lékaře a stavu nemocného. Resekce metastáz, pokud budou možné jsou také jednou z možností, ale dostanou nás do vyhláškové pasti. Nebude měřitelná léze.

MUDr. Eugen Kubala
MUDr. Eugen Kubala 21. 12. 2018 07:13

Metastazektomie pacientku neohrozí a přinese s velkou pravděpodobností diagnostické rozuzlení. Další nejasná ložiska pak budou moci být příslušně léčena, buď jen sledováním nebo nejspíše TKI.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 22. 12. 2018 15:37

Také se kloním k metastazktomii, systémová léčba podle výsledku.