Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

HCC u pac. 39 let

29. 11. 2021
Pacient 39 let - nově dg. hepatocelulární karcinom policista, exkuřák (od 2017 do 11/2021 užíval Nicorette), abusus etylu, anabolik, drog neguje, hepatitidu neprodělal v OA bez závaž. komorbidit (stav po orchidopexi pro nesestouplá varlata) 9/2021 vyšetřen pro intermitentní bolesti břicha, nález ložisek v játrech na UZ doplněno CT břicha nativně + KL 22.9.2021 Játra zvětšena, denzita snížená vrámci steatózy, kaudálně v pravém laloku (v korelaci s USG vyš. ) ložisková léze o velikosti LL 67mm x AP 76mm x KK 75mm s denznejšími okraji a hypodenznými okrskami centrálně místy cystoidného charakteru, v arteriální f. přítomno paracentrální cévní zasobení Déle přítomny nečetné drobné hypodenzitky char. simplexních cyst velikosti do 7mm. Další ložisko v S8 vel. 12mm v.s. hemangiom ... Z: Expanzivní ložisko v pravém laloku jater, apikálně v dig dg FNH, atypický hemangiom- doporuč. specifikovat pomocí MRI jater. Drobné simplex. cysty + hemangiom jater . Ostatní nitrobřišní org bez patologie k MR jater nedošlo 1.11.2021 akutní hemoragická NPB - ruptura ložiska PL jater Operace : 1.11.2021 - revize břišní dutiny, tamponáda krv. ložiska jater Operace: 4.11.2021 - revisio et toilette cavi abdominis, resectio hepatis segm. V, partis seg. VI, perop. biopsia histologicky : hepatocelulární karcinom G1 s mikroskopickou vaskulární invazí a vrcholovou nekrotizací, od resekční linie 30 mm; v okolním parenchymu centrolobulární steatóza a mírná portální zánětlivá celulizace s fokální periportální fibrózou (susp. na steatohepatitidu). MKN-O-3: M817031, Dg: C220, Topog.: C220, T56000, pT2, pN0, pMX, R0 16.9.2021 09:04 - 2.11.2021 15:00 S--AFP: 123,0 | 54,8 S--CEA.: 2,40 | 0,82 S--CA 19-9: <2,5 | <2,5 S--C724: 4,3 | 2,2 S--CYFRA 21-1: 3,7 S--NSE: 19,0 S--PSA.: 0,500 | 0,570 Dle multidisciplinárního teamu radikálně odstraněn, adj. léčba neindikována, dispenzarisace Odeslán na konsultaci ke klin. genetikovi Doplníme MR jater, kontroly AFP, Prosím o konzultaci, zda by (s ohledem na věk) nebyla dostupná nějaká adj. léčba v rámci klinické studie ?? Děkuji za odpověď.
Sdílet

Reakce kolegia: 1

V ČR by měla probíhat klinická studie III. fáze: A Study of Atezolizumab Plus Bevacizumab Versus Active Surveillance as Adjuvant Therapy in Patients With Hepatocellular Carcinoma at High Risk of Recurrence After Surgical Resection or Ablation (IMbrave050)

Podle ClinicalTrials.gov by studie měla být aktivní ve 3 centerch.
IHOK FN Brno
FN Hradec Králové - Onkologie,
Praha - Thomayerova nemocnice - Onkologie

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 29. 11. 2021 20:36

Další případy

Generalizovaný nádor žlučníku s rychlou progresí elevací JT

18. 7. 2023 15:40

46letý pac. PS dle WHO O-1 s dg.: C23 v.s.generalizovaný ca žlučníku /v dif.dg. žl.cest/s patol. LU v jaterním hilu, malém omentu, radixu mezenteria, meta jater, skeletu, cT4N2M1/ hepar, nereg.LU, skelet/IVst, stp.biopsii meta jater, elevace JT na 10...

Karcinom ampuly lékařky

2. 5. 2023 17:38

Lékařka 55 let, bez interních komorbidit po duodenohemipankreatektomii pro biopticky ověřený adenoca ampuly, histologicky z operace ampulární (resp. periampulárně-duodenální) tubulárně formovaný adenokarcinom G1 intestinálního typu s invazí do hlavy...

Karcinom Vaterovy papily

7. 12. 2022 15:59

Prosím o doporučení dalšího postupu (adjuvantní léčby) u 69leté pac. bez výr. přidružených chorob v dobrém celkovém stavu. Děkuji. Onkologická diagnóza: C 24.0 - nízce diferencovaný adenokarcinom Vaterské papily s pankreatobiliární diferenciací, st....

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.