Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory jater, žlučníku a žlučových cest » Karcinom choledochu po R1 resekci, pM1 u pac 47 let

Karcinom choledochu po R1 resekci, pM1 u pac 47 let

25. 3. 2022
Pacient - 47 let, po duodenohemipancreatectomii pro karcinom distálního choledochu pT3, pN1 (18/3), pM1 (oblast dolní mezenterické tepny), R1, L1, Pn1 invazivní adenokarcinom distálního choledochu G2, pn1, L1. Anamensticky vřed. choroba gastroduodena, v terapii Nolpaza, Kreon. Nyní 3 týdny ppo operaci, pro úbytek na váze nasazen sipping, zvažována chemoterapie gemcitabin + cDDP dle stavu. Volili byste stejný postup? Je v současné době možnost jiné terapie? studie? Volili byste v případě dobré tolerance léčby bez průkazu generalizace po 3 seriích také RT pro R1?
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Vzhledem k rozsahu onemocnění je indikovaná adjuvantní chemoterapie. Jednou z variant je i DDP/GEM. Určitě by se měla zvážit i adjuvantní chemoradioterapie zvláště s ohledem na R1. Při indikaci bude nutné zohlednit celkový stav pacienta po operaci.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 29. 3. 2022 11:49

Volil bych navrhovaný postup, tedy systémovou chemoterapii. Jednou z možností je jistě cisplatina s gemcitabinem. Doporučuji došetřit imunohistochemicky NTRK, kdy při pozitivitě připadá v úvahu podání entrectinibu nebo larotrectinibu a MMR, kdy by při dMMR mohla být vhodná imunoterapie. Vhodnou klinickou studii v MOU nyní nemáme.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za pomoc, pacient bude léčen dle doporučení.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Generalizovaný nádor žlučníku s rychlou progresí elevací JT

18. 7. 2023 15:40

46letý pac. PS dle WHO O-1 s dg.: C23 v.s.generalizovaný ca žlučníku /v dif.dg. žl.cest/s patol. LU v jaterním hilu, malém omentu, radixu mezenteria, meta jater, skeletu, cT4N2M1/ hepar, nereg.LU, skelet/IVst, stp.biopsii meta jater, elevace JT na 10...

Karcinom ampuly lékařky

2. 5. 2023 17:38

Lékařka 55 let, bez interních komorbidit po duodenohemipankreatektomii pro biopticky ověřený adenoca ampuly, histologicky z operace ampulární (resp. periampulárně-duodenální) tubulárně formovaný adenokarcinom G1 intestinálního typu s invazí do hlavy...

Karcinom Vaterovy papily

7. 12. 2022 15:59

Prosím o doporučení dalšího postupu (adjuvantní léčby) u 69leté pac. bez výr. přidružených chorob v dobrém celkovém stavu. Děkuji. Onkologická diagnóza: C 24.0 - nízce diferencovaný adenokarcinom Vaterské papily s pankreatobiliární diferenciací, st....

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.