Karcinom recta - mts pľúc

17. 1. 2018 12:27

Pacient narodený 1956.
17.7.2017 dolná predná resekcia rekta pre neo pT3 pN1 (2/20LU) M0 adenoca G I-II, pozitívna mutácia K-ras v kdóne 12/13. Po operácii absolvoval adjuvantú liečbu - RAT na panvu a chemoterapiu FU/FA -Mayo., dispenzarizovaný s pravidelnými vyšetreniami. V 10/2016 zistená elevácia CEA a na CT popísané zväčšené LU v hornom mediastine, pľúcnych hiloch, pod bifurkáciou trachey až paket s nekrotickým centrom do 34 mm, v pľúcach v S7 spikulovaná nodulárna lézia 18 mm, v ľavo pre S4 S5 nemožno vlúčiť intraluminálny patologický obsah. FOB bola negatívna - laváž len nešpecifická flóra. Histologizácia LU nerobená. Zahájená CHT - CAPOX a pridaný bevacizumab po 7 cykloch subileózny stav zvládnutý konzervatívne, Na CT popisovaná regresia nálezu. Pokračovanie FOLFOX a bevacizumab. Po 3 cykloch febrilná neutropénia, zvládnutá ATB a rastovými faktormi. Potom preliečený pre infekt dýchacích ciest, úporné hnačky - hospitalizovaný na infekčnom oddelení potvrdená clostridiová gastroenteritída, preliečený Vankomycínom. Vtedy 10/2017 - onkomarkery v norme, na CT popísaná výrazná regresia o 2/3. Chemoterapia pozastavená, pacient sa zotavil.
1/2018 znovu vzostup CEA 7,88 ng/ml a na CT znovu popisované zväčšené nekrotické LU v mediastine a v pľúcnych hiloch a ložisko v pľúcach 2 cm.
Otázka: pokračovať v režime s oxaliplatinou alebo zmeniť chemoterapiu na irinotekan a ponechať bevacizumab, alebo zmeniť aj bevacizumab na zaltrap.

Reakce: 3

Pokračovat v chemoterapii lze s folfoxem i s folfiri režimem. Vzhledem k chemo prázdninami 3mesicr bych spíše preferoval režim s irinotekanem, ale pozor na neutropenii i ileoasni stav v předchozí historii. Začal bych určitě alespoň první cyklus s redukci dávky. Zda do kombinace beva či zaltrap je skoro jedno, přidal bych az dle tolerance prvního cyklu chemoterapie. Jinak k oxalová se lze vrátit po progresi.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 29. 1. 2018 17:09

Jde o léčbu paliativni, doposud byla účinná, ale s významnou toxicitou. Není jasná dávka poslední chemoterapie, zda již byla nějaká redukce. Volil bych nyní režim s irinotekanem, první podání raději v monoterapii a rozšíření na režim FOLFIRI až při dobré toleranci. Ponechal bych v tomto případě bevacizumab po rozšíření na FOLFIRI. Důvodem je jednak relativně dlouhé PFS první linie, jednak dosavadní dobrá tolerance bevacizumabu.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 29. 1. 2018 23:36

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď,
uvažovala som podobne, ale tie komentáre mi uľahčili rozhodovanie.
Ešte raz ďakujem a teším sa ďalšiu spoluprácu.

Tazatel byl s doporučeními spokojen