Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

Karcinom Vaterovy papily

7. 12. 2022

Prosím o doporučení dalšího postupu (adjuvantní léčby) u 69leté pac. bez výr. přidružených chorob v dobrém celkovém stavu. Děkuji.

Onkologická diagnóza: C 24.0 - nízce diferencovaný adenokarcinom Vaterské papily s pankreatobiliární diferenciací, st.p. operačním výkonu 10/22 TNM: pT2 pN1 (3/10) cM0 L1 V0 R0 HG budding Histologie: 9/22 - Závěr: Chronicky zanícená sliznice intestinálního typu a sliznice ampulárního typu se zbytky povrchového dysplastického epitelu a zhmožděnými atypickými epitelovými buňkami ve stromatu susp. z maligního původu, komentář a doporučení viz text. 11/22 - FNKV - nádor Vaterské papily odpovídá nízce diferencovanému adenokarcinomu s buněčnou i jadernou polymorfií, který roste převážně solidně, méně často v naznačených glandulárních formacích. fokálně iniciální nekrotizace, HG budding. Nádor prorůstá do submukosy a v některých řezech i do l. musc. propria tenk. střeva Fokálně invaze do lymfatických cév, bez jednozančného postižení krevních cév. resekční okraje bez nádoru. v peripankreatické tukové tkáni nalezeno clkem 10 LU - ve 3 meta stejného karcinomu. Závěr - nízce diferencovaný adenokarcinom Vaterské papily s pankeatobiliární diferenciací

Dosavadní léčba: 10/22 - hemipankreatikoduodenektomie sec Whipple, parciální resekce jater neanatomická, Provedená zobrazovací a klinická vyšetření: 9/22 - CT - CT epigastria. St.p. impl. drénu d. choledochus korektně do úrovně bifurkace hepatiků. Přetrvává mírná dilatace žlučových cest, d. hepatocholedochus do 9 mm. Hlavní pankreatický vývod štíhlý a ústí nejspíše v papila minor. Dilatovaný vývod hlavy pankreatu s obstrukcí v obl. papila major, která se jeví zvětšená a prominující do duodena, vel. cca 20x17 mm. Aerobilie po ERCP. Homogenní struktura parenchymu pankreatu, bez zjevných ložiskových změn. Minim. lem tekutiny kolem žlučníku. V.s. drobná jaterní cysta v S2 vel. 6 mm. Nespec. lehce laločnatá hypodenzita jater v S3 vel. 15x11x20 mm, bez zjevného konstraního sycení, spíše benigní, dop. kontrolní CT/MR jater za 3-6 měs. Parapelvická cysta levé ledviny vel. 18 mm. Několik divertiklů c. transversum. Bez známek lymfadenopatie.

Závěr: Susp. ampulom. Přetrvává mírná dilatace žlučových cest po impl. drénu d. choledochus. Dilatace vývodu hlavy pankreatu. Pancreas divisum. Vedlejší nález v popisu. 9/22 - ERCP - Dg: dilatece žlučových cest při stenóze v oblasti papily - ampulom, či fibróza papily. Krátce EPT, dilatace, drenáž - Amsterodam 8,5 Fr 7/9cm, biopsie ad histol.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Vzhledem k rozsahu onemocnění je indikovaná adjuvantní chemoradioterapii. Definitivní zhodnocení zda s ohledem na věk a komorbidity bude léčba modifikovaná je na odbornosti radiační onkologie a samozřejmě na představě pacientky.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 11. 12. 2022 12:08

Pokud je pacientka v dobrém výkonnostním stavu a má přijatelné laboratorní parametry, doporučil bych adjuvantní chemoterapii gemcitabin mono nebo nebo 5-FU s leukovorinem (lze nahradit capecitabinem). Právě pacienti s nízce diferencovanými nádory a pozitivními uzlinami měli z adjuvantní chemoterapie ve studii ESPAC-3 reálný prospěch ve smyslu prodlouženého OS.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 19. 12. 2022 18:52

Další případy

Generalizovaný nádor žlučníku s rychlou progresí elevací JT

18. 7. 2023 15:40

46letý pac. PS dle WHO O-1 s dg.: C23 v.s.generalizovaný ca žlučníku /v dif.dg. žl.cest/s patol. LU v jaterním hilu, malém omentu, radixu mezenteria, meta jater, skeletu, cT4N2M1/ hepar, nereg.LU, skelet/IVst, stp.biopsii meta jater, elevace JT na 10...

Karcinom ampuly lékařky

2. 5. 2023 17:38

Lékařka 55 let, bez interních komorbidit po duodenohemipankreatektomii pro biopticky ověřený adenoca ampuly, histologicky z operace ampulární (resp. periampulárně-duodenální) tubulárně formovaný adenokarcinom G1 intestinálního typu s invazí do hlavy...

58letá pacientka s generaliz. tumorem Vaterské papily

5. 4. 2022 12:10

58letá pacientka s tumorem Vater. papily: DG: tumor Vater. papily pT4 pN0 (0/19) M0, histol. adenoca Vater. papily G2 , intestinálního typu st. po hemipankreatoduodenektomii 1.3.2018; metastázy v játrech dle MRI 20.12.2019- inop.,...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.