Jak mohou běžná analgetika ovlivnit přežití u rakoviny vaječníků? Zjištění ze studie Ovarian cancer Prognosis And Lifestyle nabízejí naději, že užívání NSA může zlepšit přežití u karcinomu ovaria. Čtěte dál.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory neznámého původu » Karcinomatosa peritonea nejasného origa, konzultace další linie léčby

Karcinomatosa peritonea nejasného origa, konzultace další linie léčby

2. 11. 2022
raritní

Prosím o konzultaci další léčby u 57letého pacienta s generalizovaným mucinosním ca dutiny břišní.

V OA 1991 Tu CNS- ependymom mostomozečkového koutu vlevo, st. p. operaci a adjuvantní radioterapii v r. 1991, v remisi. Bez jiných komorbidit.

V 2019 nově dg. karcinomatosa peritonea, prim lokalizace nezjištěna, z core cut biopsie- metastatický mucinózní adenoca s intestinálnim fenotypem.

11/19 Stav po cytoredukční chirurgii ve 2 dobách - peritonektomie, APE, CHCE, SPE, metastazektomie - CCS 1, HIPEC 21.11. 19, 27.11. 19, biopticky metastatický hlenotvorný adenoca.

9/20 relaps v dutině břišní 4 susp. ložiska na peritoneu/v mezenteriu dle PET/CT 11/20 St.p. explorativni laparotomii, peroperačně rozsáhlý meta rozsev na peritoneu v dutině břišní, inoperabilni, 4.11.20, histol, metastatický rozsev hlenotvorného adenokarcinomu na omentu, celkově odpovidajíci diagnózepseudomyxoma peritonei St.p. paliativni CHT 7xFOLFOX od 12/20 do 3/21, ukončeno pro rozsáhlou flebotrombózu v. jugularis a subclavia I.dx., St.p. paliativní CHT 7xXELOX v 4-11 /21 6/21 PET / CT -přítomnost FDG avidni viabilni neoplazie nenacházime. Některá ložiska a peritoneu s objemovou progresí a bez zvýšené metabolické aktivity.

10/21 CT restaging ložisková léze jater, dif dg polékové změny, meta jater, 11/21-12/21 COVID-19, těžký průběh, atypická pneumonie bilaterálně, postupnou rekonvalescencí do PS 1

1/22 MR jater - nitrojaterní metastázy neprokázány, karcinomatoza peritonea, abdom. tuku a kapsuly jater 3/22 CT progrese nodularit peritoneálně a v MP od 10/2021, významná elevace CEA , PS 1 asymptomatický St. po CHT XELIRI od 12.4.22 - 26.10. 22 8 serií / 6/22 léčba na 1m přerušena pro akutní plicní embolii, v běhu antikoagulančí léčba

10/22 CT PD meta břišní stěny /výrazná progrese ložisek břišní stěny ventrálně - ložiska vícečetná největší dnes 35x20x25 mm (proti 25x12x18 mm v 6/2022).

Prosím o Vaši konzultaci, jakou další léčbu byste u pacienta indikovali, nadále je PS 1, sportuje, je asymptomatický. Děkuji.

Sdílet

Reakce: 4

Doporučoval bych NGS vyšetření nádoru, zda se nenajde nějaká terapeuticky použitelná mutace.

Souhlasím s indikací NGS.
Pokud dobře rozumím, tak při oxaliplatině nikdy nedošlo k jednoznačné progresi. Resp. byla objemová, ale nebyla potvrzena PET obrazem.
Pokud pacient nemá nepřiměřenou neuropatii, tak bych uvažoval znovu o podání režimu s oxaliplatinou,

Průkaz čehokoliv ovlivnitelného pomocí NGS by byl pro pacienta asi darem z nebes, mnoho jiného nezbývá, obávám se ale, že k určení další léčby bohužel nepřispěje, IRI selhal nedávno, Oxali měl dost - ale při ní bylo dosaženo nejdelší odpovědi, HIPEC také mnoho nedosáhl. Navíc po delších infuzích opakované TEN komplikace. Možná jako nejmenší zlo opět podat XELOX, event. zvážit bevacizumab?

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, děkuji za Vaši konzultaci. Zjistila jsem nyní, že NGS bylo provedeno na vyšším pracovišti v roce 2020 z posledního bioptického vzorku,
bohužel bez průkazu targetabilní aberace. Zkusíme tedy retreatment s Oxaliplatinou, pokud bude pacient souhlasit.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Cílená léčba či imunoterapie ve III.linii ?

12. 3. 2023 08:41

Prosím o návrh dalšího postupu u pacientky 67leté, bez vážnějších komorbidit s triplicitou: *** folikulární lymfom G1-2, klin. st. minim. IIIA, stp. 6x R-CHOP + 2x R v rámci 1.cyklu, poslední start 30.9.2014, dosaženo CR1 s malým avit. rezidiem na me...

raritní

Multicentrický karcinom SR poz jakou adjuvantní th.

28. 2. 2023 06:59

Pac. ročník 1970, s multicentrickým ca prsu vlevo po ME a SLN s nálezem 4 ložisek + makrometa uzliny z 5 ti uzlin, pT1b(m4)pN1(1makro/5) G2, LVI 0, pn0, R0 st.IIA ...ložisko č.1 IHC: Ki 67 10%, ER 100%, PR 85%, Her 2-2+, Fish neg č. 2 IHC: Ki 67 10%,...

Adenocarcinom céka

27. 2. 2023 07:18

Prosím o názor na další terapeutický postup u 74leté pacientky. V září 2022 primárně plánovaná k operaci pro abscedující appendicitidu, vzhledem k perioperačnímu nálezu tumoru céka konverze na pravostrannou hemikolektomii. V pooperačním období bez ad...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.