Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom vaječníku a vejcovodů » Liečba BRCA1 pozit. ca ovarii po 3. relapse.

Liečba BRCA1 pozit. ca ovarii po 3. relapse.

16. 2. 2022
T.č. 51 ročná pacientka s high grade seróznym adenca ovarii bilat. S infiltráciou peritonea, moč. mechúra FIGO III.C, stp. HY, AE, omentektomii 8.8.2016 –suboptimálna debulkinizácia – zostáva reziduum v oblasti céka a mesenteria. Stp CHT 6 cyklov PTX + CBDCA /do 3.2017/ + Avastin 15 mesiacov do 8.6.2018. CT 16.2.2018 – stp. HY, AE bilat., stacionárny nález bez dynamiky. 1. relaps. PET- CT OUSA 7.8.18 - vývoj hypermetabolickej LU v retroperitoneu infrarenálne aortokaválne 10 mm - mts. Stp.extirpácii 2 LU z interaortokaválnej oblasti 17.9.2018 OUSA. Histolog. 2 LU s infiltráciou high grade serózneho papilárneho ca ovária. Stp. CHT PTX,CBDCA 2. cykly,pre opakovanú hypersenzitívnu reakciu na karboplatinu stp. 4. cykloch PTX + gemcitabin do 21.2.2019. 2. relaps PET- CT 17.2.2020 - nový nález hypermetabolickej retroperitoneálnej akcentovanej LAP paraaortálne 8,5 mm /predtým 4 mm/. Stp. mts- ektómii z paraaortálnej oblasti 22.4.2020 OUSA. Histolog. mts serózneho papilárneho adenoca high grade G3 s extranodálnym šírením, veľkosť 9 mm. Stp. CHT GEM + CBDCA /s antialergickou prípravou/ 6 cyklov do 9.2020. 3. relaps PET CT 21.10.2021 OUSA - de novo ložisková hypermetabolizácia v oblasti hilu sleziny 10x7 mm - susp. vývoj mts. Stp. splenektómii laparotomicky 17.1.2022 OUSA. Histolog. mts high grade serózneho papilárneho ca adnex v híle sleziny a juxtarenálne vľavo. Postsplenektomická vakcinácia Prevenar 13 + Nimenrix 1.2022. Pacientka s BRCA 1 mutáciou je vo výbornom klinickom stave WHO 0, ide o karboplatina senzitívny tretí relaps po chirurgickom debulkingu. Prosím o vyjadrenie odborného konzília, či použiť do kombinácie s CBDCA /CsDDP pacientka veľmi zle tolerovala/ paklitaxel - mala 2 línie, gemcitabin mala tiež 2 línie alebo iné cytostatikum. Po ukončení CHT plánujem požiadať poisťovňu o schválenie Lymparzy do 4. línie liečby.
Sdílet

Reakce: 1

Nemocná opakovaně zareagovala na platinový derivát v kombinační léčbě.. Nesázel bych na kombinaci a zkusil bych podat karboplatinu , ev. doplněnou paclitaxelem weekly , při intoleranci pouze jeden z kombinace s preferencí karboplatiny

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Ďakujem pekne za radu, zahájim liečbu karboplatinou, kombináciu zvážim po dohode s pacientkou.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Karcinom ovaria, indikace vysazení olaparibu u mPALB2

27. 2. 2024 05:05

Vážené kolegium, prosím o váš názor, zda byste již vysadili po 2,5 letech olaparib. Pac. s ca ovarii FIGO IV (meta LU v pravém prsu - histol. verif. a v pravé axile), metastáza ve stromatu děl. čípku, mutace v genu PALB2 (zvýšené riziko ca prsu a vaj...

Recidivující granulosa cell tumor

4. 5. 2020 08:58

Vážení kolegové, prosím o konzultaci případu pacientky ročník 1969, původně interně bez komorbidit. V minulosti (2007 provedena AE vlevo pro granulosový tumor ovaria, více dokumentace nemám k dispozici) Na CT břicha 9/2019 byl zjištěn cystoidního...

Zhoubný novotvar vaječníku u 69leté ženy

17. 2. 2020 06:52

Jak byste postupovali v léčbě 69leté ženy s diagnózou C56: zhoubný novotvar vaječníku? Karcinom vaječníku v.s., oboustranný cysticko-solidní tumor adnex, dilatace vejcovodů, infiltrace omenta, susp. postižení bránice vpravo, frosen pelvis s plošnými...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.