Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Gynekologické nádory » Karcinom ovaria, indikace vysazení olaparibu u mPALB2

Karcinom ovaria, indikace vysazení olaparibu u mPALB2

26. 2. 2024

Vážené kolegium, prosím o váš názor, zda byste již vysadili po 2,5 letech olaparib. Pac. s ca ovarii FIGO IV (meta LU v pravém prsu - histol. verif. a v pravé axile), metastáza ve stromatu děl. čípku, mutace v genu PALB2 (zvýšené riziko ca prsu a vaječníků) Terapie, vyšetření: 18.11.2020 punkce ascitu 4000ml jantarově žluté tekutin, cytol: pozitivní. 23.11.2020 punkce uzliny axily- meta HG serozní ca nejp. ca ovaria od 25.11.2020 zahájena neoadj. CHT CBDCA + Paclitaxel, stp. 5.s. (12.3.2021) 7.4.2021 provedena LPSK- Adnexectomia l.sin., resectio plicae vesicouterinae, omentectomia partialis, sutura vesicae urinariae . HV3: E-G: Tukově vazivová tkáň s drobnými infiltráty high grade serózního karcinomu. H: Tuková tkáň s lymfatickou uzlinou s metastázou HG serózního karcinomu. HV4: I-K: Tuba s paratubární inkluzní cysttou a drobným infiltrátem HG serózního karcinomu. L-Q: Ovarium s bílými tělísky a infiltrací HG serózním karcinomem, přesahujícím na povrch ovaria. od 23.4.2021 pokračuje pooperační CHT CBDCA + Paclitaxel, hematol. toxicita - protrah. neutropenie gr. III. i přes profyl. RF Pelgraz, trombocytopenie gr. III., aplikovány celkem 2.s. pooperační CHT, poslední aplikace pouze CBDCA v monoterapii (3.6.2021) 2.8.2021 provedena Hysterectomia abdominalis cum ADE l.dx., Preparatio ureteri bilat. Omentectomia totalis, Appendectomia. Sutura vesicae urinariae.

Histologie: ovarium s drobnými infiltráty HG serozního karcinomu. Ostatní HV negat. Cílená biolog. léčba po schválení pojišťovnou: od 14.9.2021 zahájena udržovací léčba LYNPARZA 150mg tbl. 2-0-2 kontinuálně 10.10.2023 profyl. mastektomie + okamžitá rekonstr. implantáty. (FN UHA): HV bez neoplazie. posl. vyšetření: 19.11.20 UZ mamm EUC Zl.: vpravo na č.9 hypoechogenita vel. 10x8x10mm ostrých kontur s dorz zesílením ech -ověřímCCB, asi 6mm laterálně od ložiska dfyziolog. LU o vel. 5mm, intramamární LU v pr. preaxile vel.8x4x6mm korelát na MMgr, na UZ fyziolog.vzhled, poněkud výše v pr. axile dvě patol. LU vel.c 12x7x9mm a 10x9x5mm blízko cévního svazku biopsie v na č.9 -high grade diferencovaný epiteliální nádor do LU -papiloca serozní metastatický M 8461/6 meta ovaria 2.12.2021 MMGr. bez známek malignity. Léčba gener. ca ovaria, kompletní regrese metastázy v pravém prsu. Posit. genetika. 8.3.2022 GFS: mírná asymetrie bulbu duodena po vřed. nemoci, eradikační léčbě v r. 2000, iritovaná sliznice prepyl. antra. K vyloučení ev. reinfekce HP. Další dle výsl. ureázového testu. 14.8.2023 CT - hrudník - pánev

Závěr: Bez průkazu lokální recidivy karcinomu v pánvi, bez diseminace malignity. Ojed. nespec. plicní mikronoduly stac. 29.7.2023 MRI prsou negat. 21.12.2023 gyn. vyš. bez patologie. 23.1.2024 CT hrudníku až pánev: RES: Obdobně jako na min. CT bez zřet. lokální recidivy původního tumoru v pánvi, bez zn. disseminace zákl. onkol. onemocnění. Sledované nespecifické mikronoduly plic se nemění. Ostatní nález viz popis. 24.1.2024 UZ prsou: první UZ vyš., po profylakt. subkutánní ME bilat. 10/23 + implantáty, bez suspicia v UZ. Detekuji žláz. struktury subareolárně. Vysoké genet. riziko, prosím onkologa o nastavení algoritmu sledování, dop. MR vyš. s odstupem od výkonu ke stanovení objemu zbytkové žlázy subareolárně anastavení tak algoritmu sleodování.

Epikríza: Pacientka s ca ovaria high grade serozní karcinom FIGO IV (meta LU pravé axily histol. verif., děl. čípku, fluidothorax bilat.), s disemiací v MP i dutině břišní, nelze vyloučit miliární postižení na kapsule jater. Provedena biopsie z oblasti děložního čípku s histologickou verifikací HG serozního papilokarcinomu (nejspíše ovariální, event. peritoneální). sup. LU v pravém třísle, výrazný ascites, LU v pravém prsu a axile (histol. verif. ca ovaria v LU v pravém prsu) a kaud. části pravého prsu mimo žláz. těleso. Od 25.11.2021 zahájena neoadjuvatní chemoterapie CBDCA + Paclitaxel, stp. 5.s. (12.3.2021). Dne 7.4.2021 proveden výkon - adnexektomie l.sin resekce plicae vesicouterinae, omentektomie patrialis, sutura vesicae urinariae).

Definitivní histologie: ovarium l.sin s infiltrací HG serozního karcinomu, přesahující povrch ovaria. Od 23.4.2021 pokračuje chemoterapie pooperační do celkově 9.s. + profyl. Pelgraz pro hematol. tox., pro protrah tox. po 7.s. CHT ukončena. Na PET/CT reziduum v oblasti pravého ovaria, provedena R0 resekce dne 2.8.2021. Vzhledem k pozit. PALB2 a negativitě BRCA zažádáno o schválení Lynparzy 150mg, schváleno, zahájena 9/2021. Na restaging. CT bez recidivy, pouze oj. nespec. plicní mikronoduly stacionární, MMGr. již 12/2021 s kompletní regresí metastázy v prsu, dne 10.10.2023 provedena profyl. ME, HV bez malignity.

Gynekol. negat. otázka zní, zda byste již ukončili léčbu olaparibem po 2,5 letech užívání vzhledem je CR, na CT pouze rok popisovány sledované mikronoduly průměru 2-3mm v obou plicích se nemění (dva vpravo a jeden vlevo). Původně histol. verif. LU v pravém prsu, ale nyní po mastektomii oboustr. Pacientka ve výborném stavu, PS 0, tolerance léčby výborná, bez toxicity. Zatím pojišťovna schvaluje, ale dle indikací pro mBRCA po 2 letech se ukončuje při CR. Děkuji za Váš názor.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Chápu, že výborný výsledek a nulová toxicita svádí k úvaze o prodlouženém podávání, nicméně studie, která účinek olapaibu v dané situaci zkoumala, byla koncipována tak, že v případě klinické kompletní regrese byl olapaib podáván max. 2 roky a dále už ne. Delší podávání probíhalo jen u nemocných s residuálním onemocněním. (studie SOLO1). Tudíž na delší podávání nejsou validní data. Nicméně další věc je, co vám schválí pojisťovna.

Efekt je velmi dobrý s dosažením grafické CR, ale spíše bych preferoval léčit podle doporučení, tedy podávání ukončit. Postupem času by spíše rostla toxicita, riziko vzniku rezistence a přitom není jisté, že by dosažený účinek mohl být delší.

Další případy

Liečba BRCA1 pozit. ca ovarii po 3. relapse.

16. 2. 2022 12:56

T.č. 51 ročná pacientka s high grade seróznym adenca ovarii bilat. S infiltráciou peritonea, moč. mechúra FIGO III.C, stp. HY, AE, omentektomii 8.8.2016 –suboptimálna debulkinizácia – zostáva reziduum v oblasti céka a mesenteria. Stp CHT 6 cyklov P...

32ročná pacientka s karcinómom endometria a sclerosis multiplex

22. 10. 2020 13:20

Prosím o váš názor na vhodnú adjuvantnú (pooperačnú) liečbu u 32-ročnej pacientky s novodiagnostikovaným endometroidným adenokarcinómom G3 endometria, štádium IIIC1, ktorá má cca 2 roky sclerosis multiplex s postihnutím okohybných svalov a poruchou...

Mladá pacientka s progredujúcim Ca ovaria

11. 9. 2020 08:19

Prosím o názor ohledně možností dalšího postupu léčby u mladé pacientky r. nar 1992 s dg - Ca ovarii bilat 01/2015 Ca ovaria l sin - bordeline Ca 01/2015 - st.p. AXE l sin, omentectomia a APE 01/2015 12/2018 Ca ovarii l.dx - st.p. HYE, AXE l.dx...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.