Recidivující granulosa cell tumor

3. 5. 2020 18:56

Vážení kolegové,
prosím o konzultaci případu pacientky ročník 1969, původně interně bez komorbidit.
V minulosti (2007 provedena AE vlevo pro granulosový tumor ovaria, více dokumentace nemám k dispozici) Na CT břicha 9/2019 byl zjištěn cystoidního útvar nasedající na laterální stěnu psoatu a uložené pod dol.polem levé ledviny. 11.11.2019 byla provedena HYE, AE l.dx., omentektomie, extirpace tumoru z levého epigastria, pánevní a paraaortální lymfadenektomie. Z operačního protokolu:,, ... Tumorová rezistence v oblasti levého epigastria pomaly pomoci nůžek a koagulace exstirpovaná v celém rozsahu ... " Zřejmě došlo k nepřesnému popisu CT.

Histologicky byla zjištěna metastáza granulosa cell tumor v útvaru z epigastria. Ostatní orgány včetně LU byly bez nádorového postižení. Nález byl ověřen II.čtením
Pro bolesti břicha a dehiscenci rány bylo provedeno CT 2/2020 s nálezem susp. skupinky uzlin velikosti až 15mm vlevo v retroperitoneu v průběhu levé renální tepny. Potvrzeno dle PET/CT 19.2.2020. Vedlejším nálezem nespecifické uzliny parailicky a v oblasti inguin do 10mm.

1.4.2020 provedena lymfadenectomie retroperitoenálních uzlin vlevo, hist: tukově vazivová tkáň s metastázami tumoru z buněk granulózy, dále 1 pozitivní LU ze 2. R0. Pooperační průběh komplikován submasivní bilat. plicní embolií 22.4.2020

Pacientka má naplánován kontrolní PET/CT na 13.5.2020. Byla by vhodná adjuvantní chemoterapie v případě negativity? Režim CBDCA+paklitaxel nebo BEP? Sám nejsem příliš přesvědčen o jejím benefitu u granulosových tumorů. Nebo by bylo vhodné jen ozáření retroperitonea?
V případě další recidivy, bych uvažoval nad off label paliativní hormonoterapií Zoladexem.

Velice děkuji za konzultaci

Reakce: 2

Pokud by byl PET-CT negativní, uvažovala bych o adjuvantním podání inhibitoru aromatázy, například anastrozolu. Tato terapie by byla vhodná i v případě generalizace. Jen při masivní generalizaci s hrozící viscerální krizí bych indikovala chemoterapii karboplatina + paklitaxel.

Já bych se v této situaci, díky opakovaným recidivám, v případě negativního PET/CT, přiklonila k adjuvantnímu podání 3 cyklů BEP. Variantou jsou ale i jiné režimy, např. carbo + pacli nebo podání jen EP. Inhibitory aromatáz lze indikovat též. Záleží též na preferencích nemocné, nicméně riziko dalších recidiv je s ohledem na chování tumoru v posledních měsících dosti vysoké.