Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom vaječníku a vejcovodů » Recidivující granulosa cell tumor

Recidivující granulosa cell tumor

3. 5. 2020
Vážení kolegové, prosím o konzultaci případu pacientky ročník 1969, původně interně bez komorbidit. V minulosti (2007 provedena AE vlevo pro granulosový tumor ovaria, více dokumentace nemám k dispozici) Na CT břicha 9/2019 byl zjištěn cystoidního útvar nasedající na laterální stěnu psoatu a uložené pod dol.polem levé ledviny. 11.11.2019 byla provedena HYE, AE l.dx., omentektomie, extirpace tumoru z levého epigastria, pánevní a paraaortální lymfadenektomie. Z operačního protokolu:,, ... Tumorová rezistence v oblasti levého epigastria pomaly pomoci nůžek a koagulace exstirpovaná v celém rozsahu ... " Zřejmě došlo k nepřesnému popisu CT. Histologicky byla zjištěna metastáza granulosa cell tumor v útvaru z epigastria. Ostatní orgány včetně LU byly bez nádorového postižení. Nález byl ověřen II.čtením Pro bolesti břicha a dehiscenci rány bylo provedeno CT 2/2020 s nálezem susp. skupinky uzlin velikosti až 15mm vlevo v retroperitoneu v průběhu levé renální tepny. Potvrzeno dle PET/CT 19.2.2020. Vedlejším nálezem nespecifické uzliny parailicky a v oblasti inguin do 10mm. 1.4.2020 provedena lymfadenectomie retroperitoenálních uzlin vlevo, hist: tukově vazivová tkáň s metastázami tumoru z buněk granulózy, dále 1 pozitivní LU ze 2. R0. Pooperační průběh komplikován submasivní bilat. plicní embolií 22.4.2020 Pacientka má naplánován kontrolní PET/CT na 13.5.2020. Byla by vhodná adjuvantní chemoterapie v případě negativity? Režim CBDCA+paklitaxel nebo BEP? Sám nejsem příliš přesvědčen o jejím benefitu u granulosových tumorů. Nebo by bylo vhodné jen ozáření retroperitonea? V případě další recidivy, bych uvažoval nad off label paliativní hormonoterapií Zoladexem. Velice děkuji za konzultaci
Sdílet

Reakce: 2

Pokud by byl PET-CT negativní, uvažovala bych o adjuvantním podání inhibitoru aromatázy, například anastrozolu. Tato terapie by byla vhodná i v případě generalizace. Jen při masivní generalizaci s hrozící viscerální krizí bych indikovala chemoterapii karboplatina + paklitaxel.

Já bych se v této situaci, díky opakovaným recidivám, v případě negativního PET/CT, přiklonila k adjuvantnímu podání 3 cyklů BEP. Variantou jsou ale i jiné režimy, např. carbo + pacli nebo podání jen EP. Inhibitory aromatáz lze indikovat též. Záleží též na preferencích nemocné, nicméně riziko dalších recidiv je s ohledem na chování tumoru v posledních měsících dosti vysoké.

Další případy

Karcinom ovaria, indikace vysazení olaparibu u mPALB2

27. 2. 2024 05:05

Vážené kolegium, prosím o váš názor, zda byste již vysadili po 2,5 letech olaparib. Pac. s ca ovarii FIGO IV (meta LU v pravém prsu - histol. verif. a v pravé axile), metastáza ve stromatu děl. čípku, mutace v genu PALB2 (zvýšené riziko ca prsu a vaj...

Liečba BRCA1 pozit. ca ovarii po 3. relapse.

16. 2. 2022 12:56

T.č. 51 ročná pacientka s high grade seróznym adenca ovarii bilat. S infiltráciou peritonea, moč. mechúra FIGO III.C, stp. HY, AE, omentektomii 8.8.2016 –suboptimálna debulkinizácia – zostáva reziduum v oblasti céka a mesenteria. Stp CHT 6 cyklov P...

Zhoubný novotvar vaječníku u 69leté ženy

17. 2. 2020 06:52

Jak byste postupovali v léčbě 69leté ženy s diagnózou C56: zhoubný novotvar vaječníku? Karcinom vaječníku v.s., oboustranný cysticko-solidní tumor adnex, dilatace vejcovodů, infiltrace omenta, susp. postižení bránice vpravo, frosen pelvis s plošnými...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.