Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom vaječníku a vejcovodů » Zhoubný novotvar vaječníku u 69leté ženy

Zhoubný novotvar vaječníku u 69leté ženy

17. 2. 2020
Jak byste postupovali v léčbě 69leté ženy s diagnózou C56: zhoubný novotvar vaječníku? Karcinom vaječníku v.s., oboustranný cysticko-solidní tumor adnex, dilatace vejcovodů, infiltrace omenta, susp. postižení bránice vpravo, frosen pelvis s plošnými adhezemi k rektu a sigmoideu, USG 6.9.2019. Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar, St.p. 2. sérii pal. CHT CPT + 1. Paklitaxel 11-12/2019 Ostatní diagnózy (kód a název): Paroxysmální fibrilace síní, antikoagulace DOAC (Xarelto - již vysazeno, t.č. Fraxiparine 0,4 2 x denně) St.po CMP s levostrannou lateralizací 8/2003 Mutace protrombinu 20210A v heterozygotní formě Polycytemia vera, dispenzarizace v hematol. ambul. v Bruntále od r. 2003, histol. verifikace 10/2003 Vředová choroba duodena od 17 let Chronická vasomotorická cephalea Chronická VAS páteře St.po HY abd. simplex pro ut. myomatosus 1988, st. p. TVT St.p. LSK s provedením biopsie, GPK 29.10.2019 Hydronefróza, dilatace kalichopánvičkového systému vlevo (pánvička 18mm, kalichy 13mm), USG 6.9.2019 St. p. zavedení ročních ureterálních stentů bilat., UROL FN Plzeň 14.10.2019 Hematurie po zavedení ureterálních stentů, přechodná redukce antikoagulace LMWH Malnutrice, těžká proteino-energetická, aktuálně parenterální nutrice cestou PICC Uroinfekce E.coli, následně recidiva uroinfekce VRE Fibrilace síní, paroxysmální brady/tachy forma Koncentrická hypertrofie LKS, normální systolická funkce, diastolická dysfunkce III. stupně, levá síň středně zvětšená, TTE 10/2019 St. p. elektrické kardioverzi s obnovením sin. rytmu, 24.10.2019 St. p. recidivě FiS 27.10.2019 Arteriální hypertenze, redukce léčby Oboustranné srdeční selhání při brady/tachyarytmii Chronická obstruktivní plicní nemoc, susp., k dovyšetření Rezistence na vankomycin Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba (včetně zhodnocení její účinnosti a popisu příp. komplikací): 69letá pacientka s karcinomem vaječníku v.s., oboustranný cysticko-solidní tumor adnex, dilatace vejcovodů, infiltrace omenta, susp. postižení bránice vpravo, frosen pelvis s plošnými adhezemi k rektu a sigmoideu podstoupila 2. sérii pal. CHT Carboplatina a nově s Paklitaxelem v mírné redukci. Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): WHO-1 Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření: 6.12.2019 17:00 - 10.12.2019 07:23 Krevní obraz: B--Le: 4,90 10^9/l B--Ery: 3,09 10^12/l B--Hb: 108 g/l B--HTK: 0,327 1 B--Obj ery.: 106 fl B--Hb ery: 35,1 pg B--Hb konc: 332 g/l B--Erytr.křivka: 14,1 % B--Trombo: 218 10^9/l B--MPV: 8,7 fl B--Nbl abs: 0,00 10^9/l B--Nbl rel: 0,000 1 Dif aut: B--Seg: 0,599 1 B--Ly: 0,245 1 B--Mo: 0,131 1 B--Eo: 0,017 1 B--Ba: 0,008 1 B--Seg - abs: 2,90 10^9/l B--Ly - abs: 1,20 10^9/l B--Mo - abs.: 0,60 10^9/l B--Eo - abs: 0,10 10^9/l B--Ba - abs: 0,00 10^9/l Biochemie: P/S--Bilirubin : 4 umol/l P/S--AST: 0,50 ukat/l P/S--ALT: 0,47 ukat/l P/S--GGT: 1,94 ukat/l P/S--ALP: 2,23 ukat/l P/S--AMS: 1,33 ukat/l P/S--LD: 4,56 ukat/l P/S--Glukóza: 5,2 mmol/l P/S--Močovina: 6,3 mmol/l P/S--Kreatinin: 70 umol/l P/S--Kys. močová: 229 umol/l P/S--Sodík: 138 | 141 mmol/l P/S--Draslík: 3,4 | 5,3 mmol/l P/S--Chloridy: 97 | 105 mmol/l qS--Cl korig.: 98 | 104 mmol/l P/S--Vápník: 2,52 mmol/l P/S--Fosfor: 0,82 | 0,84 mmol/l qS--Ca x P: 2,1 - P/S--Hořčik: 0,69 | 1,12 mmol/l qS--Osmol. výpočet: 288 mmol/kg qS--Osm.efekt.-výp.: 281 mmol/kg P/S--Celk.bílkovina: 63,5 g/l P/S--Albumin: 37,2 g/l P/S--CRP: 6 mg/l Hemokoagulace: P--APTT: 31,6 s P--APTT - R: 1,16 1 P--Protrombin. test: 12,3 s P--PT - R: 1,11 1 P--INR: 1,1 1 P--Trombin. test: 16,1 Výsledek může být ovlivněn lipémií. s P--Trombin.test - R: 1,18 1 P--Fbg: 3,14 g/l Lipidogram: P/S--Cholesterol: 4,28 mmol/l Odhad glom.filtrace: qS--GF-MDRD: 1,20 ml/s qS--GF-kreatinin(CKD-EPI: 1,27 ml/s Poznámka k odběru 6.12.2019 17:00 Laboratorní poznámka: TT-t: Výsledek může být ovlivněn lipémií. Pozitronová emisní tomografie/CT z 15. 10. 2019 nemocná udává, že není schopna vydržet PET/MRI vyš., proto provedeno časově méně náročné PET/CT vyš. Indikace: TU ovarií Nález: Na krku oboustranně ve skalenové oblasti, v předním a středním mediastinu a v plicních hilech drobné uzliny s nízkou metabol. aktivitou. Těsně nad oběma polovinami bránice zvýšeně metabol. aktivní uzliny - největší uzlina s nejvyšší metabol. aktivitou vpravo vel. 9x5 mm, SUV max. 4,67. V pánvi oboustranně multilokulární solidně-cystoidní tumorozní expanze vycházející patrně z ovarií, po obvodu nehomogenně akumuluje FDG - vlevo vel. 15,7 x 7,4 x 10,5 cm, vpravo vel. cca 10 x 6 x 7 cm. V pánvi vpravo mezi tumorozní expanzí a moč. měch. srpek plynu - patrně v kolabované kličce GIT - oblast je nepřehledná. Stav po HYE. Kolem jater, sleziny, oboustranně parakolicky a presakrálně ascites s mírně zvýšenou akumulací FDG, SUV max. 2,0. Vysoce metabol. aktivní generalizace maligního onemocnění na periton. povrchu jater, na povrchu kliček GIT, v tukové tkáni peritonea za přední stěnou břišní, v pánvi (více vpravo) a v mezenteriu, šíře infiltrátů až 29 mm, SUV max. 12. Na úrovni hypogastria vlevo se některé z metastatických infitrátů vyklenují do přímého břišního svalu. Radiální upořádání mezenteria s metabol. aktivními uzlinami vel. do 9 mm, SUV max. 8,9. V retroperitoneu drobné uzliny, bez zvýšené akumulace FDG. Játra doleva protažená, vlastní jaterní parenchym se lehce mapovitě sytí k.l., v pr. jaterním laloku patrně cysta vel. 6 mm. Žl. cesty štíhlé. Slezina, pankreas bez patol. změn. Nadledviny aktivované. Na úrovni pars intermedia pr. ledviny podezření na drobný myelolipom. Ledviny bez dalších ložisek. Dutý systém pr. ledviny štíhlý. Prostornější dutý systém levé ledviny se stagnací radiaoktivní moče - pánvička š. 16 mm, kalichy š. 13 mm. V dutém systému obou ledvin zaveden Double J katetr - vpravo se horní konec otáčí v pánvičce ledviny, dist. konec v močovém měchýři, vlevo se horní konec otáčí v horní kalichové skupině l. ledviny, dist. konec patrně na úrovni ureterovesikální junkce. Moč. měch. s minimální náplní. Lehce vyšší aakumulace FDG v kostní dřeni - patrně jako projev aktivace. Skelet osteoporotický, bez metabol. aktivních ložisek, degener. změny páteře, stav po m. Scheuermann. Pleurální dutina vpravo a perikard bez výpotku. V levé pleurální dutině menší pleurální výpotek š. 9 mm, s mírně zvýšenou akumulací FDG, SUV max. 2,4 Vlevo periferně subpleurálně na úrovni linguly, S8 a S9 intersticiální změny se zvýšenou metabol. aktivitou, SUV max. 3,3 - nelze jednoznačně rozhodnout mezi zánětlivými změnami a event. karcinomatozní lymfangiopatií. Závěr: V pánvi oboustranně objemná solidně - cystoidní expanze vycházející patrně z ovarií, v.s. kystadenoCA. Vysoce metabol. aktivní generalizace maligního onemocnění na viscerálním i parietálním peritoneu. Metabol. aktivní uzliny vzhledu metastáz nad i pod úrovní bránice. Ascites, menší pleurální výpotek vlevo. Metabol. aktivní postižení plicního intersticia vlevo periferně na úrovni linguly a S8,9 - nelze jednoznačně rozhodnout mezi zánětlivými změnami a event. karcinomatozní lymfangiopatií. Jak nejlépe postupovat v léčbě této pacientky?
Sdílet

Reakce: 2

Velmi pokročilý nález, nemocná s mnohočetnými závažnými komorbiditami, včetně FIS, srdečního selhání a CMP a především na parenterální výživě pro malnutrici, s hrozícím vznikem ileu. Není zmínka, jak tolerovala podanou CHT, je však kandidátkou spíše jen na BSC. Bohužel si od paliat. CHT (maximem možného by byla monoterapie) nelze výraznější benefit slibovat.

Nemocná je polymorbidní a onemocnění progreduje poměrně rychle, nicméně pokud tomu dobře rozumím, dostala zatím jen 2 cykly CHT a po druhém cyklu léčby v redukované dávce je její PS dle WHO 0-1. Je otázkou, zda její zdravotní stav umožňuje další pokračování v těchto redukovaných dávkách, Laboratorní hodnoty jsou většinově v pořádku, anemie se dá řešit. Každopádně je nutné vysvětlit nemocné všechna pro a proti. Pokud by si léčbu po zvážení všech přínosů a rizik přála, pokusila bych se (za pečlivého monitoringu) v léčbě s redukovanými dávkami pokračovat. Vyhodnocení případně za 3 měsíce. Jinak je variantou BSC.

Další případy

Karcinom ovaria, indikace vysazení olaparibu u mPALB2

27. 2. 2024 05:05

Vážené kolegium, prosím o váš názor, zda byste již vysadili po 2,5 letech olaparib. Pac. s ca ovarii FIGO IV (meta LU v pravém prsu - histol. verif. a v pravé axile), metastáza ve stromatu děl. čípku, mutace v genu PALB2 (zvýšené riziko ca prsu a vaj...

Liečba BRCA1 pozit. ca ovarii po 3. relapse.

16. 2. 2022 12:56

T.č. 51 ročná pacientka s high grade seróznym adenca ovarii bilat. S infiltráciou peritonea, moč. mechúra FIGO III.C, stp. HY, AE, omentektomii 8.8.2016 –suboptimálna debulkinizácia – zostáva reziduum v oblasti céka a mesenteria. Stp CHT 6 cyklov P...

Recidivující granulosa cell tumor

4. 5. 2020 08:58

Vážení kolegové, prosím o konzultaci případu pacientky ročník 1969, původně interně bez komorbidit. V minulosti (2007 provedena AE vlevo pro granulosový tumor ovaria, více dokumentace nemám k dispozici) Na CT břicha 9/2019 byl zjištěn cystoidního...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.