Lobulární invazivní karcinom u 57leté pacientky

5. 3. 2020 06:29

Jak postupovat dále v léčbě 57leté pacientky s hlavní diagnózou C504: Lobulární invazivní karcinom na hranici HK pravého prsu s postižením uzlin v axile - cT2N2M0, G1, ER 90 %, PR 40 %, MiB1 18 % (6/2013 CHIRO FN Plzeň)
Stav po 6 cyklech neoadjuvantní chemoterapie FEC100 (6-10/2013 ORAK FN Plzeň). Stav po pravostranné mastektomii s exenterací praví axily s nálezem dobře diferencovaného invazivního lobulárního karcinomu s těsným vztahem ke spodině resekátu, s metastatickým postižením 5 uzlin z 10 odstraněných - ypT2pN2aM0, G1, ER 96 %, PR 85 %, MiB1 2 %, HER2 neg. (6.11.2013 CHIRO FN Plzeň)
Z510 Stav po adjuvantní radioterapii pravé hrudní stěny, axily a nadklíčku 50 Gy (1-2/2014 ORAK FN Plzeň)
Adjuvantní hormonální terapie - tamoxifen (od 9.12. 2013 do 5/17ORAK FN Plzeň)
St. po odstranění podezřelých uzlin z pravé axily 3/2017 - bez nálezu meta, vyšetřována od 1/2017 pro elevaci Ca 15-3, marery stále v progresi, dle PET/CT z 5/17 bez vzdálené disseminace, vysoce susp. lokální recidiva
Arimidex od 5/17 pro susp. recidivu v jizvě v axile, bez histol. verifikace, vysoce susp. dle PET a markrů
Dle PET/CT z 11/19 3 meta v S4/5 pravé plíce.
Ostatní diagnózy (kód a název):
Stav po ooforektomii bilat. v 4/2014
St. po prosté hysterektomii bez adnexektomie pro myomatosu v r.03
Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby):
Z kontroly po PET - nález v pravé plíci ventrobazálně, jinde bez zn. disseminace,
ALERGIE: 0
Medikace: Arimidex EX, Detralex, Zolpinox n.n. p.p., Zoloft 1/2-0-0
subj. - cítí se dobře, jen je smutná
obj. - v celkově dobrém stavu, normostenická, dú klidná, v nadklíčích a na krku uzliny nehmatné, vpravo jizva po mastektomii klidná, jizvy v pravé axile zhojeny, nerovné s tužší spodinou, ale vysloveně rezist. nehmatám, prs bez rezist., dýchání sklípkové bez vedl. fenomenů, srdeční akce pravidelná, ozvy ohraničené, nad pravpou lopatkou ložisko 0,5 cm se šupením - v.s. bazaliom, břicho měkké bez rezist., játra nezv., třísla volná, DK bez otoků, PS dle WHO 0
Závěr: v rámci systémové léčby změním HT z IA na Falsodex a vyžádám CDKi, zárověň se domluvím s chirurgy na ev. indikaci k oper. řešení, ale nemocná z něj má strach
Z provedených vyšetření:
Pozitronová emisní tomografie /CT ze dne 7. 11. 2019
Zachycené VD včetně mastoideálních sklípků jsou volné. Mírná aktivace patrových tonsil. Štítnice bez zřetelné patologie v CT i PET obraze. Patol. zvětšené ani FDG akumul. uzliny na krku, v nadklíčkách, axilách, mediastinu ani v plicních hilech neprokazujememe. St.p. pravostranné mastektomii a exenteraci pravé axily, bez zn. lok. recidivy. Levý prs bez zn. viabilní neoplazie.
Plíce rozvinuty. Vpravo ventrobazálně těsně vedle sebe uložená cca tři hyperdenzní ložiska, nejv. dosahuje 11 mm a vykazuje již patol. akumulaci FDG (SUVmax=5,5). Jinak plicní parenchym bilat. bez ložiskových změn. Postiradiační změny vpravo. Pleurální dutiny i perikard jsou volné.
Játra nezvětšena, bez ložisek v CT i PET obraze. Žlučník naplněn, bez rtg kontr. lithiazy, intra i extrahepatální žlučovody bez zn. dilatace. Slezina homogenní, normální velikosti, bez zn. aktivace. Pankreas nezvětšen, bez ložisek. Nadledviny bez expanzivních změn, jen mírná hyperplazie levé nadledviny, obě bez výraznější aktivace (SUVmax=do 3,4). Ledviny se štíhlým dutým systémem, bez solidních ložisek, uloženy v obvyklé lokalizaci. Močový měchýř bohatě naplněn, bez zřejmé patologie. St.p. HYE a AE bilaterálně. Zřetelné zn. patol. akumulace FDG v oblasti pánve nediferencujeme. Dutina břišní bez zn. volné tekutiny. Patol. zvětšené ani FDG akumul. uzliny v retroperitoneu, mesenteriu, pánvi ani tříslech neprokazujeme. Skelet bez FDG akumulujících ložiskových změn charakteru meta.
15.10.2019 13:12 - 7.11.2019 12:26
Nezařazené metody: P/S--Albumin: 42,6 g/l P/S--ALP: 2,00 ukat/l P/S--ALT: 0,29 ukat/l P/S--AST: 0,48 ukat/l P/S--Bilirubin : 6 umol/l P/S--Celk.bílkovina: 69,6 g/l qS--Cl korig.: 102 mmol/l P/S--Draslík: 4,3 mmol/l B--Ery: 4,47 10^12/l B--Erytr.křivka: 13,7 % qS--GF-kreatinin(CKD-EPI: 1,65 ml/s qS--GF-MDRD: >1,50 ml/s P/S--GGT: 0,16 ukat/l P/S--Glukóza: 4,8 mmol/l B--Hb: 138 g/l B--Hb ery: 31,0 pg B--Hb konc: 330 g/l P/S--Hořčik: 0,79 mmol/l B--HTK: 0,419 1 P/S--Chloridy: 101 mmol/l P/S--Kreatinin: 57 umol/l P/S--Kys. močová: 179 umol/l P/S--LD: 3,82 ukat/l B--Le: 8,60 10^9/l P/S--Močovina: 3,2 mmol/l B--Obj ery.: 94 fl qS--Osm.efekt.-výp.: 283 mmol/kg qS--Osmol. výpočet: 286 mmol/kg P/S--Sodík: 139 mmol/l B--Trombo: 273 10^9/l P/S--Vápník: 2,45 mmol/l P/S--Železo: 14,4 umol/l S--CA. 15-3: 50,6 kIU/l S--CEA: 1,4 ug/l S--CYFRA 21-1: 1,7 ug/l S--TPAl: 53 IU/L B--Glukóza POCT: 4,7 mmol/l
EKG bez patologie
Závěr: nově zn. generalizace do S4/5 pravé plíce. V ostatním rozsahu vyš. bez zn. FDG akumulující viabilní neoplazie.
Jakou další terapii indikovat?

Reakce: 3

Pokud dobře rozumím, tak jste u VZP vyžádali úhradu kombinace faslodex a CDK4/6 ( snad v listopadu-prosinci 2019). Vzhledem k tomu, že se jedná o lobulární karcinom prsu, který je zpravidla chemorezistentní, tak je Vaše volba optimální. Taky bych pacientku nyní léčila kombinací inhibitoru CDK4/6 a faslodexu.

Indikace 2. linie léčby fulvestrant + CDK4/6 taky považuji za nejlepší současnou léčebnou možnost.

Jsem stejného názoru, volila bych Faslodex + CDK/6.