Lymfadenopatie

29. 9. 2021 07:17

Pacient roč. 1960, s komorbiditami: HT, obezita, gonartroza, stp. polypektomi polypu střeva, stp. úraze s komocí mozku s nitrolebním krvácením...
FA: Prestance 10/10 mg 1-0-0, Foxis 1-0-1 pro bolesti kolene,zkusí Skudexa 1-0-1, injekce Firmagonu viz níže, Furon 40mg 1-0-0, Binabic 1-0-0

NO: ca prostatae pT1c N1M0, GS 4+5, PSA 22,2, vysoké riziko, dg. 6/2019
stp. biopsii 7.6.2019, HV: 4 pozit. vzorky vpravo a 4 vlevo, cca 30% tkáně pozit., vpravo perineurální šíření
scintigrafie skeletu negat. Na CT MP paraaortálně zvětšené uzliny až na 28mm podélně - těsně nad bifurkací. Táhnou se potom podél AIC aAIE vlevo až k tříslu. V obou tříslech uzliny kolem 10mm. PET/CT bez vzdálených meta.
Od 14.8.2019 zahájena ADT - Eligard 22,2mg s.c. - pokles PSA 0,79.
Od 15.7.2020 změna hormon. terapie - Firmagon pro nárůst PSA..
15.10.2020 PET/CT: Závěr: Drobná resid. akumulace FCH i v jedné LU pánevního retroperitonea vlevo, celkově však v retroperitoneu oproti předch. PET/CT věšina zvýšené patologické akumulace v LU vymizela.
RT zrušena pro susp. lymfadenopatii třísel na simulačním CT a progresi PSA 6,15.
20.5.2021 PET/CT: Expanze levé nadledviny je velikosti asi 27 x 17mm, akumuluje FCH se SUV max 6,7. Menší expanze pravé nadledviny FCH neakumuluje. Uzlina velikosti asi 7mm v levém třísle akumuluje FCH se SUV max 3,6 Minule 1,8. Uzlina velikosti asi 15mm lokalizovaná těsně pod bifurkací aorty je nově, akumuluje FCH se SUV max 4,9.
Závěr: vyšší akumulace FCH v uzlině pod bifurkací aorty je nově, nález odpovídá uzlinové metastáze.
Srovnatelná velikost uzliny levého třísla, vzestup intenzity akumulace budí podezření na uzlinovou metastázu.
V nezměněném ložisku v levé nadledvině je akumulován FCH, nález nejspíše odpovídá aktivované tkáni adenomu (v minulosti opakovaný nález).
PSA po Firmagonu stacionární a poté lehčí nárůst. Nyní progrese významnější
5/2021 PSA 5,49...... 9/2021 PSA 18,74.
9/2021 PET/CT: Paraaortálně zvětšena LU subrenálně ze 7mm na 10mm příčně, nově s mírnou FCH akumulací SUV max 3,4 Uzlinová metastáza pod bifurkací aorty zvětšena ze 14mm na 23mm příčně, se zvýšenou a narůstající FCH akumulací SUV max ze 4,0 na 6,7, vpravo uzlina při vasa ilica comm. zvětšena z 8mm na 10mm, nově s menší FCH akumulací SUV max 3,0, nově mírně FCH akumuluje i drobná LU v její těsné blízkosti a několik drobných LU v dolním abd. retroperitoneu, SUV max.1,8. V CT jinak LU paraort. stac. mírně zmnožené, drobnější, stac. velikosti či nepatrně větší. Mírně zmnožené LU bilat v pánvi a v tříslech, nejsou patol. zvětšeny, od minula bez podstatnějších změn velikosti, v PET bez zvýšené FCH akumulace, akumulace v menší LU v L třísle vymizela.
Klinicky pacient s PS 1, bolesti kolen pro gonartrozu, jinak bez potíží.

Dotaz: prosím o názor, jak byste postupovali v tomto případě. Děkuji za Váš názor.

Reakce: 3

Nález by měl být diskutován multioborovým týmem. Během dosavadní léčby nebyla zvažována radioterapie, je možné ji diskutovat, v této fázi onemocnění od ní již ale zřejmě nelze očekávat zásadní přínos. Na místě budou ARTA dle podmínek plátců.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 3. 10. 2021 12:05

Na kazuistice je vidět významný posun v léčbě karcinomu prostaty a dnes bychom jistě zahajovali léčbu jinak.
V této chvíli se jedná o mCRPC. U asymptomatického pacienta bych volila ARTA. Pro komorbidity spíše ENZA, ale po úraze hlavy stojí za zvážení ABI. Další přípravky nemají t.č. schválení pro mCRPC. Volba tedy podle klinického stavu a zvážení komorbidit ošetřujícím lékařem.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 3. 10. 2021 14:14

Souhlasím, asymptomatickému pacientovi bych doporučil pro léčbu mCRPC enzalutamid.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 5. 10. 2021 22:10