Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Meta do plic po adjuv. léčbě, mutace KRAS, stav po tromboze PDK

Meta do plic po adjuv. léčbě, mutace KRAS, stav po tromboze PDK

25. 7. 2017
Pacient - 67 let do dg ca rekta s ničím neléčen V 8/16 ca rekta 10 cm od anu, tubulární adenokarcinom G2, cT3 cN1 M0 Stav po předoper radiochemoterapii do 9/16 11/16 resekce rekta, ilostomie výrazně regresivně změněný invazivní tubulární adenokarcinom G2 pT2 ypN1b(3/11) TRG3(Dworak)M0 12/16 - 5/17 adjuvantně 6x FUFA Mayo v průběhu léčby v 1/17- trombosa PDK, nasazen nízkomulekulární heparin během léčby na CT drobné noduly plic ke kontrole 6/17 po léčbě - endoskopicky bez lokální recidivy, CT bez relapsu v oblasti břicha, progrese nodularit v plicích, markery v normě Na UZ žil PDK nález zcela upraven , LMWH ale pro susp z generalizace nevysazen 12.6.2017 Okluze ileostomie ověření ložisek v plicích BRSK nelze, biopsie pod CT pro malou velikost nodulů nebylo možno provést. Na PET/CT aktivita v nodulech plic větších než 5 mm odpovídá neoplazii Jiná ložiska než na plicích dle PET/CT nebyla nalezena. Prokázána mutace K RAS, klinicky PS 0 Je možné u tohoto pacienta zahájit paliativní chemoterapii v kombinaci s Avastinem i bez verifikace meta do plic a po tromboze PDK ? ponechali byste LMWH ? Děkuji.
Sdílet

Reakce: 3

Pokud jsou elevované i příslušné tumor markery, zahájila bych paliativní chemoterapii FOLFOX + Avastin s LMHW za kontrol anti Xa a D dimerů.

Jde vysoce pravděpodobně o relaps CRC v plicích, histol. verifikace možná není a není to také úplně neobvyklá klinická situace. Chemoterapii s Avastinem lze podle mého názoru bezpečně podat v kombinaci s LMWH.

Nález odpovídá chování metastazujícího kolorektálního karcinomu. Zahájil bych léčbu chemoterapii a bevacizumabem. Vzhledem k určitému riziku tromboembolických komplikací je nutné podat preventivně LMWH.

MUDr. Eugen Kubala
MUDr. Eugen Kubala 27. 7. 2017 14:29

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.