Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Kolorektální karcinom » Meta NET G2 do jater

Meta NET G2 do jater

25. 6. 2019
Pacient 75 let, léčen pro Paroxysmální fibrilace síní, hypertenzi, diabetes mellitus na ditě, PAD a inzulinu, sledován pro cirhosu jater v.s. s kolaterálním oběhem kolem žaludku, dále Benigní hyperplasie prostaty, hyperurikemie, glaukom bilat Užívá Siofor, Prestarium, Betaloc, Citalec, Caduet, Milurit, Inzuliny s.c, kapky do očí :Arteoptic Na onkologii léčen od r 2013, kdy dg adenoca sigmatu G2, pT3 pN1 7/3+ M 0 , st IIIB , po resekci sigmatu, po adjuv, CHT FUFA Roswell Park pro cirhosu jater, dosud bez průkazu relapsu 6/14 dupliciní perifern tumor horního laloku vpravo T1bN0 / 3/0 M0 - st IA, po resekci horního laloku plíce, histol: Neuroendokrinní karcinom plíce s některými rysy atypického karcinoidu dispenzarizace 5/19 mnohočetná ložiska jater elevace CgA- 875ng/l, NSE jen mírně zvýšené - 23, BCH a KO v normně, Biopsie z meta jater - metastáza neuroendokrinního tumoru G2 (NET G2), primární origo nelze z dodaného materiálu stanovit. okteroscan : Ložiska se zvýšenou expresí somatostatinových receptorů jsou nejvýraznější a mnohočetná v játrech, dále nacházíme menší ložisko v horní části pravé plíce ventrálně při hrudní stěně a rovněž ve skeletu v těle obratle L 2. Karcinoidové příznaky nemá, bolesti nemá, váha stabilní Lze v léčbě podat analog somatostatinu ? Jaký preparát možno použít ?
Sdílet

Reakce: 2

K relapsu plicního NET došlo po 5 letech a nemoc je asymptomatická. Lze odhadovat, že růstová dynamika nebude příliš velká. Analoga somatostatinu jsou v této situaci lékem volby. Je jedno zda Sandostatin LAR nebo Somatuline, oba léky mají obdobnou účinnost. Problém je, že pro léčbu hormonálně neaktivních plicních NET nemají analoga somatostatinu registraci a tedy ani stanovenou úhradu z prostředků zdravotního pojištění. Je proto nutné požádat o souhlas s úhradou revizního lékaře. Pokud by byly známky hormonální aktivity a bylo je možno hodnotit jako jinak nezvladatelné, tak by bylo možné podat analoga somatostatinu bez problémů....
Jako lék druhé volby bych uvažovat Afinitor …. opět by bylo nutné žádat o souhlas s úhradou.
Chemoterapii bych ponechal jen pro případ dokladované rychlé progrese ….

Souhlasím s výše uvedeným názorem.
Jen na doplnění - u nemocných v dobrém stavu, s vyčerpanými možnosti léčby NET, se zvýšenou expresí somatostatinových receptorů lze zvažovat léčbu radiopeptidy (PRRT). Léčbu poskytuje Zentralklinik Bad Berka v Německu, THERANOSTICS Center for Molecular Radiotherapy and Molecular Imaging pod vedením prof. Richarda Bauma. Zatím se nám vždy podařilo vyjednat úhradu léčby zdravotními pojišťovnami.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Pacient při kontrole přiznal průjmovité stolice až 10/den, byl přiveden manželkou, která na to upozornila, sám pacient se o tom styděl mluvit. Touto informací nám velmi ulehčili situaci a mohli jsem začít s aplikací Sandostatinu. Děkuji za radu..

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Kolorektální karcinom po suboptimální operaci

19. 1. 2024 15:10

Vážení kolegové, dovoluji si požádat o názor stran dalšího postupu u 68letého pac. v dobrém celkovém stavu. Z přidružených dg. jen DM na inzulinoterapii. Pac. s náhodným nálezem tumoru céka - operován pro susp. na absces urgentně - nekompletní chir....

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

PAc. s duplicitou po transplantaci jater

14. 11. 2023 11:42

Vážení kolegové, obracím se na vás s prosbou o doporučení dalšího postupu u komplikovaného pacienta, jedná se o 45letého muže dlouhodobě léčeného pro ulcerozní kolitidu se sklerotizující cholangoitidu (selhání jater) pac. po transpalntaci jater 6/21...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.