Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Metastatický plicní adenokarcinom

Metastatický plicní adenokarcinom

26. 9. 2017
Žena 54 let OA: hypothyreosa v substituci komp., jinak bez významných komorbidit RESS: metastatický plicní adenokarcinom, meta do uzlin mediastina, nadklíčku, RTP, skeletu mnohočetně, dg 2/2016 histol.: adenokarcinom, aktivující mutace v genu EGFR: delece v exonu 19. Nyní po více než roční léčbě afatinibem a bisfosfonáty dochází k pomalé progresi onemocnění , podle RECIST zatím SD, lze čekat progresi asymptomatickou při dalším přešetření za měsíc. terapie afatinibem dobře tolerována, kromě zvládnutého exantému G2 bez nežádoucích účinků. Podle aktuálního PET/CT stabilizace ve skeletu v mnohočetných osteoblast. ložiscích, mírně narůstající aktivita v uzlinách mediastina. Některé uzliny mírně zvětšeny, podle RECIST 1.1. stále ještě SD. Výkonnostní stav: PS 0, pracuje na částečný úvazek Laboratorní parametry: norma Jaký postup navrhujete v případě asymptomatické jasné progrese?
Sdílet

Reakce: 3

Doporučuji rebiopsii, v případě nemožnosti získat materiál provést odběr krve na vyšetření cirkulující nádorové DNA, v případě nálezu T790M mutace snaha o získání osimertinibu (par. 16), při negativní T790M mutaci chemoterapie - kombinace na bázi platiny

Při dobré kvalitě života bez významných nežádoucích účinků léčby bude vhodné pokračovat v afatinibu do jasné progrese podle RECIST, souhlasím s rebiopsií a vyšetřením mutačního stavu T790M a při průkazu mutace zažádat o osimertinib. Při neschválení nebo pokud nebude mutace prokázána bude vhodný režim chemoterapie s cisplatinou.

T.č. doporučuji pokračovat v léčbě afatinibem. Není zcela typické, aby malignita neprogredovala v místě primárního tumoru a v kostech, ale pouze v uzlinách. Otázkou tedy je, zda jsou uzliny opravdu metastaticky postižené nebo zda se nemůže jednat o uzlinové postižení jiné etiologie (sarkoidóza? TBC?). Doporučovala bych rebiopsii ideálně z uzliny - EBUS/EUS, event. mediastinoskopii. Ostatní postup v souhlase s návrhem paní docentky Zemanové.
A na okraj - škoda, že plátce neumožňuje v případě limitované asymptomatické progrese a negativní mutace T790 lokální léčbu a pokračování afatinibu.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.